Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Innvandring


Amerikabrevet
Forfatter/e Emne Bind
Berglund, Olav
Innvandring
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:24 - 25
Dansk innvandring og slektshistorien i arkivet
Forfatter/e Emne Bind
Lohne, Arvid
Innvandring
Bind nr:13
Utgivelse nr:181
År:1973
Fra/Til side:445 - 452
Dølebygdene - Nord-Norges Amerika?
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Innvandring
Bind nr:21
Utgivelse nr:316
År:2002
Fra/Til side:202 - 216
Innvandring og innvandrere i Nord-Norge sett med finske øyne
Forfatter/e Emne Bind
Havdal, Olaf
Innvandring
Bind nr:14
Utgivelse nr:191
År:1976
Fra/Til side:348 - 364
Koloniseringa i indre Troms, Jens Holmboe si rolle. Om livsvilkåra for de første som slo seg ned her nor
Forfatter/e Emne Bind
Haugli, Vidkunn
Innvandring
Bind nr:21
Utgivelse nr:316
År:2002
Fra/Til side:217 - 226
Urbefolkning og innvandring i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Innvandring
Bind nr:19
Utgivelse nr:287
År:1995
Fra/Til side:337 - 338
Urbefolkning og innvandring i Nord-Norge ( sjå s 337)
Forfatter/e Emne Bind
Nordsjø, Kåre d.e.
Innvandring
Bind nr:19
Utgivelse nr:285
År:1995
Fra/Til side:265 - 287
Vestlendingar på vandring nordover
Forfatter/e Emne Bind
Nesdal, Sigurd
Innvandring
Bind nr:13
Utgivelse nr:172
År:1971
Fra/Til side:206 - 209
Nybyggerne ved Monselven - efter folketællingen 1801
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Innvandring
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:23 - 25
Gamalt frå Bardu. Rudningsmenner og bjørneskyttarar
Forfatter/e Emne Bind
Østgård, Sigurd
Innvandring
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:16 - 28
Helgelendinger i Målselva
Forfatter/e Emne Bind
Hellervik, Per
Innvandring
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:278 - 280
Den store nordiske krigog kvenenes innvandring til Nord-Troms
Forfatter/e Emne Bind
Lindbach, Harald
Innvandring
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:159 - 166