Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Kjerke


Befolkningsforhold og kirkebygging nord for Malangen i eldre middelalder
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Bind nr:13
Utgivelse nr:167
År:1970
Fra/Til side:33 - 51
Befolkningsforhold og kirkebygging nord for Malangen i eldre middelalder (frh)
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Bind nr:13
Utgivelse nr:168
År:1970
Fra/Til side:69 - 87
En gåtefull periode i nordnorsk historie
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Kjerke
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:389 - 406
Hålogalands første biskop
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:344 - 346
Innførelsen av kristendommen i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:445 - 446
Kjerkehelg i gamle dagar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:349 - 351
Kjerkehelg kring århundreskiftet (1900)
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Kjerke
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:351 - 353
Kjerkestuer på vandring
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:171 - 171
Lestadianismen på 1860-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Svebak, Kåre
Kjerke
Bind nr:14
Utgivelse nr:195
År:1977
Fra/Til side:523 - 548
Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Kjerke
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:207 - 215
Om “kjerkestuer” i Nord-Norge og grannelanda
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:1989
Fra/Til side:39 - 46
Thomas von Westen og Finnemisjonen i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Bind nr:7
Utgivelse nr:102
År:1948
Fra/Til side:547 - 556
Thomas von Westen og Finnemisjonen i Nord-Noreg (retting)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:588 - 588
“Den onde ånd i Andenes”. Ei melding frå prost Jens Hveding til biskop Eyler Hagerup i 1734
Forfatter/e Emne Bind
Hallan, Nils
Kjerke
Bind nr:10
Utgivelse nr:220
År:1959
Fra/Til side:351 - 356
Eit apropos til Hallan bd 10 s 351
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Kjerke
Bind nr:10
Utgivelse nr:221
År:1960
Fra/Til side:427 - 427
Petter Dass’s gravkammer i Alstahaug kirke
Forfatter/e Emne Bind
Irgens, Aage H.
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:131
År:1956
Fra/Til side:553 - 554
Astafjorden sogn (Astafjorden kanikengjeld) i mellomalderen
Forfatter/e Emne Bind
Krokmyrdal, Trygve
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:94 - 100
Borge kyrkje og sokn
Forfatter/e Emne Bind
Sandness, Ottar
Kjerke
Bind nr:13
Utgivelse nr:167
År:1970
Fra/Til side:52 - 63
De første orgler i Bodin og Trondenes kirker
Forfatter/e Emne Bind
Forsgren, Ole P.
Kjerke
Bind nr:12
Utgivelse nr:162
År:1969
Fra/Til side:400 - 408
Hillesøyprestane etter reformasjonstida
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:377 - 381
Omkring Ivarstada Kirkja og Nikolas Skjaldvorsson
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hilmar
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:206 - 217
Omkring Ivarstada Kirkja
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hilmar
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:480 - 485
Omkring Ivarstada Kirkja
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hilmar
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:579 - 588
Ibestad - kirkested i 800 år
Forfatter/e Emne Bind
Stensen, Jermund
Kjerke
Bind nr:15
Utgivelse nr:208
År:1980
Fra/Til side:424 - 430
Hvad vet vi om Knutskirken?
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:91 - 93
Avgudsdyrkning i Kvalsund
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Georg
Kjerke
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:585 - 585
Kirkestuene på Lødingen
Forfatter/e Emne Bind
Walsø-Kanstad, Leiv
Kjerke
Bind nr:13
Utgivelse nr:175
År:1972
Fra/Til side:281 - 283
Om kirkene i Lurøy og Rødøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1952
Fra/Til side:428 - 435
Erkestolens jorder i Meløy
Forfatter/e Emne Bind
Hazeland, Arnold
Kjerke
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:373 - 378
Røst sokn og kyrkjer gjennom tidene
Forfatter/e Emne Bind
Sandness, Ottar
Kjerke
Bind nr:12
Utgivelse nr:160
År:1968
Fra/Til side:333 - 344
Kirkeristen (Tromsø)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:77 - 77
Trondenes Jordebok ( jfr.retting b.9 s 279)
Forfatter/e Emne Bind
Seip, Didrik Arup
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:121
År:1954
Fra/Til side:145 - 183
Trondenes jordebok
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:277 - 279
Trondenes jordebok
Forfatter/e Emne Bind
Korneliussen, Kr.
Kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:124
År:1954
Fra/Til side:304 - 305
Trondenes kall - et ettertraktet embede
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:355 - 363
Var Trondenes kirke en kollegiatkirke i senmiddelalderen?
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:335 - 345
Prost Simon Kildals “Pro Memoria” om Trondenes kjerke i 1810
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lysaker, Trygve
Kjerke
Bind nr:14
Utgivelse nr:196
År:1977
Fra/Til side:573 - 584
Gamalt frå Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Sandness, Ottar
Kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:111
År:1951
Fra/Til side:373 - 379
Omkring alterskapa i Trondenes kjerke (rettingar XVII s 444)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:346 - 360
Bumerker og håndverkermerker i Trondenes kirke
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Tore Einar
Kjerke
Bind nr:21
Utgivelse nr:318
År:2003
Fra/Til side:281 - 288
Trondenes kjerke - ei “forsvarskjerke” ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:229 - 230
Kunsten langs leia i nord - og i Trondenes kjerke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:93 - 104
Trondenes kirke - et stilhistorisk oversyn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Torgeir
Kjerke
Bind nr:13
Utgivelse nr:172
År:1971
Fra/Til side:189 - 202
“Laugen-området i Trondenes - eit nordnorsk Maihaugen?”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:251
År:1986
Fra/Til side:217 - 224
Kvar ligg Trondens kjerke?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:21
Utgivelse nr:320
År:2003
Fra/Til side:342 - 342
Tanker om hvordan Nord-Hålogaland Stiftsgård,Trondenes. Tanker om hvordan Nord-Hålogaland Stiftsgård,Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Aas, Per
Kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:65 - 66
Nord-Hålogaland stiftsgård på Trondenes 1972-1997
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:29 - 64
Møtestedet ( Stiftsgården, Trondenes)
Forfatter/e Emne Bind
Joachimsen, Kjell
Kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:66 - 67
Stiftsgården på Trondenes - visjoner og realiteter
Forfatter/e Emne Bind
Steinholt, Ola
Kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:67 - 68
Trondenes kjerke i søkelyset
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:1981
Fra/Til side:55 - 56
“Talende murer” -som ikkje alltid blir forstått ( + s 366)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:21
Utgivelse nr:320
År:2003
Fra/Til side:343 - 347
Om tårna på Trondeneskjerka og kalenderen
Forfatter/e Emne Bind
Seim, Hermod
Kjerke
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:165 - 166
Er Trondenes kirke bygget over et gammelt offersted
Forfatter/e Emne Bind
Steinholt, Helge
Kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:245
År:1985
Fra/Til side:61 - 64
Trondenes kirkested i mellomalderen
Forfatter/e Emne Bind
Kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:
Fra/Til side:426 - 435
Utgravingene på Trondenes prestegård
Forfatter/e Emne Bind
Ramstad, Yngvar
Kjerke
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:269 - 275
A propos Trondenes kjerke som «merkevare» for Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:382 - 382
Apropos «Den vanskelege historia»
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:332
År:2006
Fra/Til side:192 - 192
Den vanskelege historia. På villspor i Trondenes kjerke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:331
År:2006
Fra/Til side:137 - 140
Harstads største mulighet for merkevarebygging
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Gunnar E.
Kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:376 - 381
Trondeneskirka – maktens tinde i nord
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Gunnar E.
Kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:371 - 375
Det kirkelige forvaltningssystem på Karlsøy 1825-1970
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Bind nr:23
Utgivelse nr:348
År:2011
Fra/Til side:237 - 253
Skipsristninger bak hovedalteret i Trondeneskirka
Forfatter/e Emne Bind
Hesjedal, Anders
Bertelsen, Reidar
Kjerke
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:261 - 267
Biskop Schønheyders visitatsberetning for Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:443 - 447
Den første kirkeordning i Nordland efter reformasjonen
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:15 - 21
Den første kirkeordning i Nordland efter reformasjonen
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Bind nr:4
Utgivelse nr:41
År:1933
Fra/Til side:48 - 53
Notater om ymse pr.gjeld i Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:191 - 194
Jordegods tilhørende rondenes Kirke anno 1350-70, Trondenes jordebok
Forfatter/e Emne Bind
Mikkelsen, Rolf
Kjerke
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:288 - 289
St.Knutskirken i Harm. 1
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:56
År:1937
Fra/Til side:1 - 14
St.Knutskirken i Harm. 2
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:57
År:1937
Fra/Til side:45 - 48
St.Knutskirken i Harm. 3
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:58
År:1937
Fra/Til side:74 - 80
St.Knutskirken i Harm. 4
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:140 - 144
St.Knutskirken i Harm. 5
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:161 - 169
St.Knutskirken i Harm. 6
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:216 - 223
St.Knutskirken i Harm. 7, Toste Jarl
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:236 - 242
St.Knutskirken i Harm. 8, Ketil Krok og Viljamætten
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:289 - 297
St.Knutskirken i Harm. 9
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:321 - 322
kirkenes landsskyldgods i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:402 - 404
Krongods, kyrkjegods og klostergods i Senja fogderi
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:133
År:1940
Fra/Til side:405 - 406
Da nykirka blei bygd! Folla
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Kjerke
Bind nr:5
Utgivelse nr:70
År:1940
Fra/Til side:471 - 472
Dei gamle minnetavler frå Hillesøykyrkja
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:328 - 331
Kirken på Skjervøy
Forfatter/e Emne Bind
Friis, Guttorm
Kjerke
Bind nr:6
Utgivelse nr:81
År:1943
Fra/Til side:390 - 403
Kirkelige forhold i Kautokeino
Forfatter/e Emne Bind
Pedersen, L.U.
Kjerke
Bind nr:6
Utgivelse nr:86
År:1944
Fra/Til side:589 - 598
Et sakramentskap fra Berg på Senja
Forfatter/e Emne Bind
Bergesen, Rognald H.
Kjerke
Bind nr:23
Utgivelse nr:357
År:2012
Fra/Til side:389 - 394
Kunsthistoriske spor etter tørrfiskhandelen i Lofoten og Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Bergesen, Rognald H.
Kjerke
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:93 - 103
Kunsthistoriske spor etter tørrfiskhandelen i Lofoten og Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Bergesen, Rognald H.
Kjerke
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:93 - 103
Benedic domine...
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Kjerke
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:251 - 253
Kyrkja på Tromsøya - ei brekkstong for kong Hans` Sverige- politikk?
Forfatter/e Emne Bind
Berg, Sigrun Høgetveit
Kjerke
Bind nr:25
Utgivelse nr:385
År:2019
Fra/Til side:324 - 332
Gildeskål og andre
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Kjerke
Bind nr:25
Utgivelse nr:385
År:2020
Fra/Til side:413 - 447
foto til s 339
Forfatter/e Emne Bind
redaksjon, red,
Kjerke
Bind nr:25
Utgivelse nr:388
År:0
Fra/Til side:0 - 0