Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Krig


Kalmarkrigen og Tromsen
Forfatter/e Emne Bind
Kiil, Erling
Krig
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:161 - 168
Striden om Ballangen - et 300 års minne
Forfatter/e Emne Bind
Pettersen, Magnus
Bratbak, Bjørn
Krig
Bind nr:14
Utgivelse nr:183
År:1974
Fra/Til side:33 - 60
Preben von Ahnens krigstog. Herfanget gøymt i 300 år.
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklund, Kristoffer
Krig
Bind nr:10
Utgivelse nr:216
År:1958
Fra/Til side:234 - 235
Nasafjellaffæren 1659
Forfatter/e Emne Bind
Bratbak, Bjørn
Krig
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:114 - 136
Om besettelsen på Skjervøy 1752-1753
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Per Kristian
Krig
Bind nr:11
Utgivelse nr:146
År:1965
Fra/Til side:361 - 368
Forsvarskommunen Bardu, Norges største garnison
Forfatter/e Emne Bind
Henningsen, Alfred
Krig
Bind nr:18
Utgivelse nr:274
År:1992
Fra/Til side:429 - 434
Den militære innrykning i Bardu
Forfatter/e Emne Bind
Pettersen, O. A.
Krig
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:580 - 585
Den militære innrykning i Bardu
Forfatter/e Emne Bind
Pettersen, O. A.
Krig
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:1 - 11
A propos militærmanøveren i 1915
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Krig
Bind nr:18
Utgivelse nr:262
År:1989
Fra/Til side:56 - 56
Fangeleirer i Troms våren 1940. I Vårheim
Forfatter/e Emne Bind
Reiersen, Olve
Krig
Bind nr:21
Utgivelse nr:312
År:2001
Fra/Til side:110 - 112
Fangeleirer i Troms våren 1940. II Skorpa
Forfatter/e Emne Bind
Reiersen, Olve
Krig
Bind nr:21
Utgivelse nr:313
År:2002
Fra/Til side:135 - 141
På arbeidsteneste i Hattfjelldalen 1942
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Krig
Bind nr:20
Utgivelse nr:307
År:2000
Fra/Til side:392 - 399
På arbeidsteneste i Hattfjelldalen 1942. Flukten
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Håkon
Krig
Bind nr:20
Utgivelse nr:307
År:2000
Fra/Til side:395 - 398
Evakueringsleiren på Trondenes 1945-51
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Krig
Bind nr:18
Utgivelse nr:263
År:1989
Fra/Til side:95 - 104
Gjenreisningsplanlegging for en finnmarksby etter 2.v.krig
Forfatter/e Emne Bind
Nilsen, Dag
Krig
Bind nr:18
Utgivelse nr:265
År:1990
Fra/Til side:193 - 208
Follværingen i Frederik V's hær
Forfatter/e Emne Bind
Buvik, Alfred
Krig
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:430 - 431
En kaperhistorie
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Krig
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:29 - 32
Kapringa i Vestfjorden
Forfatter/e Emne Bind
Sandness, Ottar
Krig
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:81 - 85