Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Rettssaker o.l


Ymse lovbrot og straffemåtar i Pietismen si tid
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Rettssaker o.l
Bind nr:10
Utgivelse nr:223
År:1960
Fra/Til side:469 - 471
Straffemåter for 200 år siden
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Rettssaker o.l
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:502 - 509
Synd mot Guds og kongens lov. Grotesk sak 1740-41
Forfatter/e Emne Bind
Stensen, Jermund
Rettssaker o.l
Bind nr:21
Utgivelse nr:314
År:2002
Fra/Til side:164 - 166
Synd mot Guds og kongens lov. Grotesk sak 1740-41
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rune Blix
Rettssaker o.l
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:204 - 210
Bones-saken
Forfatter/e Emne Bind
Grimsø, Hans R.M.
Rettssaker o.l
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:304 - 311
Bønebrev frå heimbrentkokar i Grønnfjelldalen.
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Rettssaker o.l
Bind nr:12
Utgivelse nr:153
År:1966
Fra/Til side:130 - 131
Rettspraksis i gammel tid. En vandring gjennom kvæfjords tingprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Thomas
Rettssaker o.l
Bind nr:17
Utgivelse nr:252
År:1987
Fra/Til side:256 - 266
Prosessen mot trollkvinnen Ingeborg fra Hamningberg
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rune Blix
Rettssaker o.l
Bind nr:19
Utgivelse nr:288
År:1996
Fra/Til side:363 - 371
Kjærvik-mordet ( Malangen)
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Rettssaker o.l
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:91 - 93
Postranet i Tromsø i 1860-åra
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Rettssaker o.l
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:479 - 480
Postranet i Tromsø i 1860-åra ( jfr.s.479)
Forfatter/e Emne Bind
Rønning, A.
Rettssaker o.l
Bind nr:8
Utgivelse nr:115
År:1952
Fra/Til side:534 - 534
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:382 - 389
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:424 - 429
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:369 - 376
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:12 - 17
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:164 - 174
Mannen i Reka
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Rettssaker o.l
Bind nr:14
Utgivelse nr:183
År:1974
Fra/Til side:68 - 69
Kjervikmordet i historiske kilder
Forfatter/e Emne Bind
Solum, Marte
Rettssaker o.l
Bind nr:23
Utgivelse nr:341
År:2009
Fra/Til side:1 - 20
Forhør i saken mot Hans Nielsen Hauge, avholdt i Tromsø 1807
Forfatter/e Emne Bind
Bergwitz, statsarkivar
Rettssaker o.l
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:177 - 202
Forhør i saken mot Hans Nielsen Hauge, avholdt i Tromsø 1807
Forfatter/e Emne Bind
Bergwitz, statsarkivar
Rettssaker o.l
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:245 - 256
Forhør i saken mot Hans Nielsen Hauge, avholdt i Tromsø 1807
Forfatter/e Emne Bind
Bergwitz, statsarkivar
Rettssaker o.l
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:299 - 317
Fra 1813 og 1814-årene. Kort beretning om N.Dons Bergensreiser i 1813 og 14m og hhans Fangenskab i sistnævnte år,...
Forfatter/e Emne Bind
Blom, prost
Rettssaker o.l
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:49 - 53
Av en gammel justisprotokol
Forfatter/e Emne Bind
Jenssen, Jens.L.
Rettssaker o.l
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:1930
Fra/Til side:122 - 126
Trolldomssaker fra Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Kiil, Alf
Rettssaker o.l
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:158 - 165
Trolldomssaker fra Nordland, 2.del
Forfatter/e Emne Bind
Kiil, Alf
Rettssaker o.l
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:180 - 185
Gamalt frå Grytøy
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Rettssaker o.l
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:303 - 304
Soga om Torbein Jonson Stønnesbotn
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Rettssaker o.l
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:305 - 313
Kjønn og etnisitet i 1700-talletsrettsreferater i Nord-Troms og Torne Lappmark
Forfatter/e Emne Bind
Lindbach, Harald
Rettssaker o.l
Bind nr:25
Utgivelse nr:387
År:2019
Fra/Til side:373 - 379