Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Samer og samiske emne


Samisk bosetting på Nordkalotten, arealdisponering og ressursutnytting i historisk-økologisk belysning
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:15
Utgivelse nr:204
År:1979
Fra/Til side:233 - 263
Samene og de øvrige. Miljøets press på samene og derav følgende holdninger utad
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:12
Utgivelse nr:157
År:1967
Fra/Til side:206 - 216
Noen opptegneslser fra samisk kulturområde
Forfatter/e Emne Bind
Nesheim, Asbjørn
Samer og samiske emne
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:325 - 329
Om samene i Norden
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Samer og samiske emne
Bind nr:8
Utgivelse nr:355
År:1949
Fra/Til side:121 - 128
Reinnomadismen.- En kulturform i oppløsning?
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:474 - 478
Samenes situasjon som språklig minoritet
Forfatter/e Emne Bind
Aarseth, Bjørn
Samer og samiske emne
Bind nr:12
Utgivelse nr:157
År:1967
Fra/Til side:242 - 251
Samisk kultur i fortid og framtid
Forfatter/e Emne Bind
Aarseth, Bjørn
Samer og samiske emne
Bind nr:13
Utgivelse nr:181
År:1973
Fra/Til side:464 - 474
Samisk kulturfellesskap - hva er det ?
Forfatter/e Emne Bind
Aarseth, Bjørn
Samer og samiske emne
Bind nr:15
Utgivelse nr:198
År:1978
Fra/Til side:3 - 12
Samiske stadnamn finst i kvar bygd - sørpå ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Samer og samiske emne
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:13 - 26
Samiske stadnamn finst i kvar bygd - sørpå ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Samer og samiske emne
Bind nr:14
Utgivelse nr:183
År:1974
Fra/Til side:49 - 63
Finn - lapp - same
Forfatter/e Emne Bind
Nordeng, Antonius
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:54 - 54
Finn - lapp - same
Forfatter/e Emne Bind
M, A
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:54 - 56
Finn - lapp - same
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:56 - 57
Finn - lapp - same
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Anders
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:135 - 136
“Om Lappland och Lapparne” av Gustav von Dübens
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:354 - 359
Litt om lappegravene i Rana
Forfatter/e Emne Bind
Grotnes, Ola
Samer og samiske emne
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:225 - 226
Kristnings- og misjonsarbeidet blant samene
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Helge
Samer og samiske emne
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:407 - 416
De siste reinsamer (fjellapper) i Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:372 - 376
Rein-beiting i grenseland
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Samer og samiske emne
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:1 - 11
Samer og reindrift i Alaska
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:14
Utgivelse nr:195
År:1977
Fra/Til side:517 - 522
Reinsamer og skiløpning
Forfatter/e Emne Bind
Høyem, Brage
Samer og samiske emne
Bind nr:10
Utgivelse nr:215
År:1058
Fra/Til side:198 - 199
Med samer på ski over Grønland. Eit 100-årsminne
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:421 - 425
Retting og tillegg (til s 421...)
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:466 - 466
Reinsamer og skiløping
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Samer og samiske emne
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:140 - 142
Noen samiske stedsnavn i Sørvikmark, på Storjord og Melåa
Forfatter/e Emne Bind
Alm, Torbjørn
Samer og samiske emne
Bind nr:16
Utgivelse nr:242
År:1984
Fra/Til side:490 - 491
Samen i nordnorske segner
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Samer og samiske emne
Bind nr:9
Utgivelse nr:124
År:1954
Fra/Til side:315 - 319
Den samiske gåbdas
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Ragnar
Samer og samiske emne
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:433 - 440
Jomfru Maria og samene m.m.
Forfatter/e Emne Bind
Pettersen, Magnus
Samer og samiske emne
Bind nr:19
Utgivelse nr:286
År:1995
Fra/Til side:300 - 312
Litt om finn-gand
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:186 - 188
Trollfinnen Guttorm
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1947
Fra/Til side:317 - 322
Noe om offerplasser, typer og funksjon
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:18
Utgivelse nr:263
År:1989
Fra/Til side:79 - 94
De siste lapper i Rødøy
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Samer og samiske emne
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:9 - 12
Sjøsamene som båtbyggere i gamle dager
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Anders
Samer og samiske emne
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:257 - 258
Har det bodd finner på Finnes?
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Samer og samiske emne
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:331 - 335
Finnes
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Unni
Samer og samiske emne
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:363 - 364