Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Allmenn historie


Baronen Bjarne Erlingsson i Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Robberstad, Knut
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:101
År:1948
Fra/Til side:493 - 509
Baronen Bjarne Erlingsson i Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Robberstad, Knut
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:102
År:1948
Fra/Til side:533 - 546
Baronen Bjarne Erlingsson i Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Robberstad, Knut
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:557 - 575
Baronen Bjarne Erlingsson i Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Robberstad, Knut
Allmenn historie
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:2 - 3
Bjarkøya før Tore Hund
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Arnljot
Allmenn historie
Bind nr:17
Utgivelse nr:251
År:1986
Fra/Til side:225 - 226
Adelsgods og krongods i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:311
År:2001
Fra/Til side:57 - 84
Bjarmelandsgåta
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:288
År:1996
Fra/Til side:355 - 362
Bygningsvern - et problem for Norge i dag ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans jr.
Allmenn historie
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:1986
Fra/Til side:155 - 158
De eldste gårdene i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Olav S.
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:105 - 113
Kvar bodde Grankell bonde?
Forfatter/e Emne Bind
Muribø, E.
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:70 - 71
Fortel håløygminne kven håløygen eigentleg er ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:315
År:2002
Fra/Til side:181 - 199
Fra komsafolket til Tore Hund
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Olav S.
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:204
År:1979
Fra/Til side:264 - 277
Hålogalands grenser
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Allmenn historie
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:591 - 593
Håløygen og Hålogaland under vid vinkel
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Allmenn historie
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1998
Fra/Til side:181 - 187
Kjelder til forskingsføremål
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:571 - 573
Hvem var komsafolket ?
Forfatter/e Emne Bind
Simonsen, Povl
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:282
År:1994
Fra/Til side:173 - 180
Komsakulturen, nokre merknader
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:209 - 210
Korleis historia blir til
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:217
År:1959
Fra/Til side:237 - 244
Korleis historia blir til
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:285 - 294
Kvener og nordmenn i kamp i vikingetiden
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Allmenn historie
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:142 - 142
Kvenene - det finske folket i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hans Kristian
Allmenn historie
Bind nr:12
Utgivelse nr:157
År:1967
Fra/Til side:217 - 241
Lokalhistorie i dag. Kulturaktivitet og forskning
Forfatter/e Emne Bind
Fladby, Rolf
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:208
År:1980
Fra/Til side:401 - 409
Den første flygemaskinen gjer sitt inntog i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Prestbakmo, Ottar
Allmenn historie
Bind nr:18
Utgivelse nr:262
År:1989
Fra/Til side:53 - 56
Forskning og kulturpolitikk i et fleretnisk område
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Venke
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:198
År:1978
Fra/Til side:13 - 20
Bjarkøyætta, myter og fakta (m/kommentar H.D.Bratrein)
Forfatter/e Emne Bind
Welle, Anders
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:312
År:2001
Fra/Til side:96 - 99
Lokalhistorie og kulturvern - to sider av samme sak ?
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:208
År:1980
Fra/Til side:387 - 400
Lokalhistorien i Nord-Norge - aktivitet og omfang fram til i dag
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:193
År:1976
Fra/Til side:425 - 444
Fra Lurøy og Rødøy i gammel tid
Forfatter/e Emne Bind
Seljedal, Ivar
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:340 - 349
Mellomalderen i nordnorske bygdebøker
Forfatter/e Emne Bind
Bjørgo, Narve
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:193
År:1976
Fra/Til side:445 - 464
Nye emner og nye undersøkelser i 18- og 1900-tallets historie i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rune Blix
Allmenn historie
Bind nr:16
Utgivelse nr:243
År:1984
Fra/Til side:519 - 523
Nordlendingen går i land - over frå båt til bil
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:220
År:1959
Fra/Til side:331 - 334
Nord-Norge i dansketiden
Forfatter/e Emne Bind
Stensen, Jermund
Allmenn historie
Bind nr:17
Utgivelse nr:256
År:1988
Fra/Til side:386 - 388
Norges gamle Grønland
Forfatter/e Emne Bind
Høyem, Hjalmar
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:115 - 122
Ny viten om nordnorsk historie 1970-1984
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Alf J.
Nielssen, Alf Ragnar
Allmenn historie
Bind nr:16
Utgivelse nr:243
År:1984
Fra/Til side:497 - 498
Ofoten. Korte innhogg i bygdas historie
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:333 - 347
Oldtidsforskning i Nordland og Troms for 100 år siden
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Olav S.
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:199
År:1978
Fra/Til side:25 - 43
Rikssamling og kolonisering
Forfatter/e Emne Bind
Jacobsen, Bernt
Allmenn historie
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:121 - 129
Hvor bodde Ottar ?
Forfatter/e Emne Bind
Forsaa, Steinar
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:215 - 218
Ja, kvar budde Ottar ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:219 - 220
Skolpane er sverdslire-folket
Forfatter/e Emne Bind
Løftingsmo, Arnt
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:525 - 527
Da svartedauen herja i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:266 - 269
Svartedauen i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:194
År:1977
Fra/Til side:504 - 514
“Tre stammers møte”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Allmenn historie
Bind nr:12
Utgivelse nr:157
År:1967
Fra/Til side:205 - 205
Tørrfisk, kultur og samfunn i nordnorsk mellomalder
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:278
År:1993
Fra/Til side:65 - 78
Skjærvøy 1760
Forfatter/e Emne Bind
Kiil , Erling
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:67 - 70
Syn på forhistorien i Nord-Norge fram til midten av 1960- tallet: Sentrum eller periferi i forhistorisk tid. Hva bestemmer hvordan vi ser på fortiden?
Forfatter/e Emne Bind
Kvalø, Idunn
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:286
År:1995
Fra/Til side:289 - 299
Statsarkivkontoret i Tromsø 25 år
Forfatter/e Emne Bind
Lohne, Arvid
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:605 - 608
Relasjoner mellom Danmark og Nord-Norge i litteraturen
Forfatter/e Emne Bind
Lervik, Åse Hjorth
Allmenn historie
Bind nr:13
Utgivelse nr:180
År:1973
Fra/Til side:430 - 439
Vanlige menneskers historie rekonstruert ved hjelp av EDB
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Alf J.
Allmenn historie
Bind nr:16
Utgivelse nr:243
År:1984
Fra/Til side:524 - 528
Vernet av “arkeologiske” kulturminner i eit langtidsperspektiv
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Allmenn historie
Bind nr:20
Utgivelse nr:295
År:1997
Fra/Til side:93 - 96
«En av Nord-Norges merkeligste gravplasser» - Flatholmen i Steinlandsfjorden
Forfatter/e Emne Bind
Evensen, Børge
Allmenn historie
Bind nr:22
Utgivelse nr:327
År:2005
Fra/Til side:40 - 48
Nord-Norge – fra oppfinnelse til identitetsregion ? Med sideblikk på Nordnorsk Kulturråd
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Allmenn historie
Bind nr:22
Utgivelse nr:332
År:2006
Fra/Til side:170 - 191
Jeg døer....Tak for mig!
Forfatter/e Emne Bind
Alm, Ellen
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:348
År:2011
Fra/Til side:254 - 255
Høvdingeætta på Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:343
År:2010
Fra/Til side:62 - 78
Vikinghøvdingen Ottar (Othere) fra Troms
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:356
År:2012
Fra/Til side:357 - 367
Skjeggete kvinner, farlige demoner og sjømonstre – Forestillinger om nordområdene i middelalderen
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rune Blix
Tveit, Miriam
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:356
År:2012
Fra/Til side:381 - 387
Fra vikingetidens religionsmøter
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Roald E.
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:343
År:2010
Fra/Til side:79 - 92
Norske skipsnavn – Systemorientert navngiing
Forfatter/e Emne Bind
Ulvang, Oddvar M.
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:346
År:2010
Fra/Til side:203 - 212
Om namne Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:1920
Fra/Til side:3 - 11
Håløyger i Svolderslaget
Forfatter/e Emne Bind
Nicolaissen, Olaus
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:1920
Fra/Til side:35 - 39
Historisk råme kringom
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:1920
Fra/Til side:48 - 57
Lidt om bebyggelsen ved Sagelvvand, Takvand og Fjellfrøskvand i Balsfjord
Forfatter/e Emne Bind
Dyrkoren, O.S.
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:8 - 23
Presten Ogmund Olavssøn Kaabeins testamente av 1381
Forfatter/e Emne Bind
Nicolaissen, Olaus
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:10
År:1922
Fra/Til side:1 - 10
Et tidsbillede fra 1812
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:19 - 21
Håløygske ættesogur
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:1 - 8
Almuebiblioteker i Tromsø stift
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:9 - 13
Nationalitetene i Troms fylke, særlig i ældre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:27 - 39
Nationalitetene i Troms fylke, særlig i ældre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:1 - 14
Striden om Finnmarka
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:8 - 17
Hvor bodde håløygen Ottar ?
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:18 - 22
Utdrag av I A Heltzens beskrivelse over Ranens prestegjeld
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:1 - 15
Hvor på Hinnøy overvintret Sigurd Slembe 1138-1139 ?
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:7 - 10
Befolkningsforhold og økonomiske forhold i Nordland 1500 - 1800.
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:81 - 102
Befolkningsforhold og økonomiske forhold i Nordland 1500 - 1800.
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:121 - 134
I Finnmarksværene 1594
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:161 - 165
Postgang for 200 år siden
Forfatter/e Emne Bind
Jenssen, Jens.L.
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:210 - 214
Folketællingern 1769
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:220 - 220
Fra krigsårene 1810-12
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:222 - 223
Ofotens landnåmsmenn
Forfatter/e Emne Bind
Kvandahl, Henr.
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:268 - 275
Øyfjord på Senja
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:369 - 376
Øyfjord i Senja
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:425 - 426
Litt om det nye syn på Norges eldste historie
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:30
År:1929
Fra/Til side:89 - 96
Mere om ophavet til Håløygjarlenes rike
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:1930
Fra/Til side:99 - 106
Nordmenns busetjing nordanfor Malangen i vikingtida
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:163 - 166
Hvor lå Ottar den håløygskes høvdingsæte?
Forfatter/e Emne Bind
Ytreberg, Ole
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:32
År:1931
Fra/Til side:227 - 243
Nord-Norges bosetningshistorie
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:373 - 376
Monumental kunst i nordnorsk steinalder.
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:41
År:1933
Fra/Til side:41 - 47
Monumental kunst i nordnorsk steinalder, 2.del
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:83 - 89
Anmerkninger vedkommende vore oldtids.sten- og grav fund.
Forfatter/e Emne Bind
Kvandahl, Henr.
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:140 - 146
Nordland i det 16de årh.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:168 - 173
Blad av Ylfe soga
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:276 - 281
Litt om Troms fylkes antropologi
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:291 - 294
Litt om Troms fylkes antropologi, frh. frå h 1,35
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:304 - 305
Blad av Ylfe soga, 2
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:311 - 316
Blad av Ylfe soga, 3
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:334 - 338
Bumerker fra Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:188 - 188
Dr. Fredrerik Ingerslev. Jonas Lie.
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:330 - 331
Håløygske hovdingesæte, Trondarnes, Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:69
År:1940
Fra/Til side:433 - 444
Hvor lå håløygen Ottars bosted?
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:71
År:1940
Fra/Til side:512 - 520
Skjervøy kommunebibliotek 100 år
Forfatter/e Emne Bind
Friis, Guttorm
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:120 - 125
Or Speculum boreale av Hans ansen Lillienskiold
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:169 - 178
Or Speculum boreale av Hans Hanssen Lillienskiold
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:77
År:1942
Fra/Til side:224 - 230
Lødingen i førhisorisk tid
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:77
År:1942
Fra/Til side:235 - 248
Lødingen i førhisorisk tid
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:256 - 267
Or Speculum boreale av Hans ansen Lillienskiold
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:286 - 288
Lødingen i førhisorisk tid
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:79
År:1942
Fra/Til side:306 - 314
Or Speculum boreale av Hans Hanssen Lillienskiold
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:79
År:1942
Fra/Til side:318 - 320
Circumpolar steinalder
Forfatter/e Emne Bind
Egenæs-Lund, Harald
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:81
År:1943
Fra/Til side:369 - 379
Hvor bodde Åsmund Grankelssøn og hans far ?
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:507 - 507
Finmarken for Nordmænd
Forfatter/e Emne Bind
Nordeng, Antonius
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:87
År:1944
Fra/Til side:604 - 607
Fra nødsårene 1807- 1811
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:103 - 107
Ottar fra Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Storli, Inger
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:358
År:2012
Fra/Til side:439 - 444
Løytnant Glahn i Hamsuns Pan
Forfatter/e Emne Bind
Haugli, Vidkunn
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:458 - 460
napoleonskrigene og Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:145 - 158
napoleonskrigene og Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:145 - 158
Kyrkja og 1814
Forfatter/e Emne Bind
Elstad, Kåre
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:367
År:2014
Fra/Til side:217 - 229
Rett og forventning. Historie og samfunn hos Einar-Arne Drivenes i unge år
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:446 - 452
Frå Populistiske arbeidsgrupper til Brox-kritikk
Forfatter/e Emne Bind
Fulsås, Narve
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:452 - 455
Den nordlege syntesebyggjaren
Forfatter/e Emne Bind
Tjelmeland, Hallvard
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:456 - 459
Religiøs mobilisering og læstadianisme i historieforskningen
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Roald E.
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:460 - 464
Polarimpulsen i norsk utenrikspolitikk. Litt om Einar-Arne Drivenes og faktorenes uorden.
Forfatter/e Emne Bind
Berg, Roald
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:465 - 471
Polarhelten Drivenes
Forfatter/e Emne Bind
Jølle, Harald Dag
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:472 - 476
Einar-Arne, Gyldendal og Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Vold, Helge
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:477 - 481
Om å snu ryggen til elfenbenstårnet - Einar Arnes betydning for miljøet på historie
Forfatter/e Emne Bind
Balsvik, Randi Rønning
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:482 - 488
Ottar fra Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Storli, Inger
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:376
År:2017
Fra/Til side:4 - 9
Selinvasjon på kysten
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:376
År:2017
Fra/Til side:10 - 20
Kommunereform og regionreform -hva er vitsen?
Forfatter/e Emne Bind
Heløe, Leif Arne
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:377
År:2017
Fra/Til side:43 - 53
Nord-Norges økonomiske historie i perspektiv
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:378
År:2017
Fra/Til side:65 - 90
Da kongens allmenning ble statskog
Forfatter/e Emne Bind
Ringaker, Øystein
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:378
År:2017
Fra/Til side:90 - 98
Historier fra fremveksten av bysamfunnet Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Heløe, Leif Arne
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:382
År:2018
Fra/Til side:221 - 233
vilhelm Mauritz Thomæsøns beskrivelse av folk og forhold i Senja i form av svar på en rekke spørsmål somamtmann Pedeer Holm i Nordlandene hadde stilt. Skriftet er fra 1769
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:387
År:2019
Fra/Til side:353 - 372