Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Folkeminne


Nordnorske folkeminne, tru og tradisjon (foredrag)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:208
År:1980
Fra/Til side:410 - 423
Omkring nordnorske folkeminne ( rettingar XIII s 444)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:178
År:1973
Fra/Til side:361 - 372
Nordnorske folkeminne som universitetsfag ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:326 - 327
Hvaler og hvalbenshus. Arktisk -og arabisk- folklore
Forfatter/e Emne Bind
Stang, Håkon
Folkeminne
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:
Fra/Til side:37 - 51
Gamalt frå Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:
Fra/Til side:405 - 408
Bjørnehistorier frå Salangen
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:188
År:1975
Fra/Til side:292 - 294
Gauken i folketrua
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:
Fra/Til side:160 - 160
Eventyret om bjørnen, reven og smørtynna
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklund, Per. K.
Folkeminne
Bind nr:16
Utgivelse nr:241
År:1984
Fra/Til side:464 - 466
Er folkeeventyrets “troll” et minne om mamut?
Forfatter/e Emne Bind
Høyem, Hjalmar
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:599 - 600
To like eventyr fra Nord-Norge og Orkneyøyene
Forfatter/e Emne Bind
Furset, Ole Jakob
Folkeminne
Bind nr:21
Utgivelse nr:323
År:2004
Fra/Til side:411 - 414
Emtyret. Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:190 - 198
Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:228 - 232
Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:256 - 261
Hermingar frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:38 - 39
Hermingar og anna frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:223
År:1960
Fra/Til side:491 - 492
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:143 - 143
Dei seier så mangt-
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:215
År:1958
Fra/Til side:200 - 200
Replikkar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:71 - 71
Jul-skoka og lækjedomskreftene
Forfatter/e Emne Bind
Løftingsmo, Arnt
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:89 - 91
Tradisjonen om Lussi langnatt
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:24 - 27
Nordnorske folkeminne, tru og tradisjon (foredrag)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:208
År:1980
Fra/Til side:410 - 423
Omkring nordnorske folkeminne ( rettingar XIII s 444)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:178
År:1973
Fra/Til side:361 - 372
Nordnorske folkeminne som universitetsfag ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:203
År:1979
Fra/Til side:326 - 327
Hvaler og hvalbenshus. Arktisk -og arabisk- folklore
Forfatter/e Emne Bind
Stang, Håkon
Folkeminne
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:1981
Fra/Til side:37 - 51
Gamalt frå Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:405 - 408
Fattigmannskua
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:169
År:1970
Fra/Til side:113 - 117
Bjørnehistorier frå Salangen
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:188
År:1975
Fra/Til side:292 - 294
Gauken i folketrua
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:1986
Fra/Til side:160 - 160
Eventyret om bjørnen, reven og smørtynna
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklund, Per. K.
Folkeminne
Bind nr:16
Utgivelse nr:241
År:1984
Fra/Til side:464 - 466
Er folkeeventyrets “troll” et minne om mamut?
Forfatter/e Emne Bind
Høyem, Hjalmar
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:599 - 600
To like eventyr fra Nord-Norge og Orkneyøyene
Forfatter/e Emne Bind
Furset, Ole J.
Folkeminne
Bind nr:21
Utgivelse nr:323
År:2004
Fra/Til side:411 - 414
Emtyret. Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:190 - 198
Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:228 - 232
Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:256 - 261
Tradisjon om gobo’n
Forfatter/e Emne Bind
Trohaug, Kjellrun Kristoffersen
Folkeminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:162
År:1969
Fra/Til side:398 - 399
Hermingar frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:38 - 39
Hermingar og anna frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:223
År:1960
Fra/Til side:491 - 492
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:143 - 143
Dei seier så mangt
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:215
År:1958
Fra/Til side:200 - 200
Replikkar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:71 - 71
Jul-skoka og lækjedomskreftene
Forfatter/e Emne Bind
Løftingsmo, Arnt
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:89 - 91
Tradisjonen om Lussi langnatt
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:24 - 27
Gammalt frå Hålogaland. Gamle juleskikkar og leikar
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Folkeminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:153
År:1966
Fra/Til side:97 - 108
Gamalt om jula. Julskåka
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:270 - 274
Gamle merkedagar
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:158
År:1968
Fra/Til side:301 - 306
Ordtaka og miljøet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:94
År:1946
Fra/Til side:244 - 250
Ordtaka og miljøet ( 3/1946, som ovafor)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:1989
Fra/Til side:34 - 38
Barneregle frå Senja (?)
Forfatter/e Emne Bind
Petersen, Kaare
Folkeminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:436 - 436
Barnerim
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1952
Fra/Til side:414 - 414
Ei regla
Forfatter/e Emne Bind
Lunde, Toralv
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:184 - 185
Eitt smått og annat lite
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:82 - 82
Et femti-tall gåter fra Lavangen
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:178
År:1973
Fra/Til side:373 - 377
Gamle ordtøke
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynhild
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:42 - 43
Gamle ordtak og ordspell
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:190
År:1976
Fra/Til side:325 - 328
Gåter og ordtak ( jfr. XIII s373ff)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:180
År:1973
Fra/Til side:443 - 443
“Leikregle” frå Skjerstad i Salten
Forfatter/e Emne Bind
Kvalnes, Bernhard
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:327 - 328
Munnheld
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:68 - 69
Ord og uttrykk fra Vestvågøy, Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Ellingsen, Signe Wulff
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:190
År:1976
Fra/Til side:323 - 325
Ord og uttrykk fra Vestvågøy, Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Sand, Sverre
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:622 - 625
Ord og uttrykk frå Vestvågøy
Forfatter/e Emne Bind
Sand, Sverre
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:626 - 626
Ordsamlinga frå Grytøya
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Folkeminne
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:131 - 133
Ordtak
Forfatter/e Emne Bind
Brandhaug, Einar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:19950
Fra/Til side:181 - 187
Ordtak
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:11 - 11
Ordtak frå Folda
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:108 - 108
Ordtak frå Folda
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:138
År:1963
Fra/Til side:143 - 143
Ordtak frå Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:465 - 467
Ordtøkje frå Tjeldsund
Forfatter/e Emne Bind
Steinsvik, Berthold
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:141 - 143
Regle frå Hamarøy. Ei gammel kveldsalme (sjåSvare s.495
Forfatter/e Emne Bind
Karolius, Agnes
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:431 - 432
Rim og regler frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Kvig, Harald E.
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:257 - 258
Rim og reglar
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:492 - 495
Skinnstakken
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:28 - 29
Ord og uttrykk fra Vestvågøy, Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Ellingsen, Signe Wulff
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:200 - 202
Smårim og regler fra Lavangen
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:181
År:1973
Fra/Til side:475 - 479
Trollbær og tortengress
Forfatter/e Emne Bind
Alm, Torbjørn
Folkeminne
Bind nr:16
Utgivelse nr:239
År:1983
Fra/Til side:373 - 396
Kongro og kokkelur
Forfatter/e Emne Bind
Alm, Torbjørn
Folkeminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:245
År:1985
Fra/Til side:40 - 60
Vaid - et plantefunn i Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Folkeminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:244
År:1985
Fra/Til side:25 - 29
Pors, finnmarkspors og Porsanger
Forfatter/e Emne Bind
Granmo, Alfred
Folkeminne
Bind nr:18
Utgivelse nr:273
År:1992
Fra/Til side:404 - 412
En circumpolar sagnkrets
Forfatter/e Emne Bind
Frette, Thor
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:49 - 53
Gammalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:105 - 109
Gammalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:105 - 109
Kva er ei segn, og kva slag segner har vi ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:209
År:1980
Fra/Til side:436 - 440
Finn-segna eller Segna om kjerkebyggaren Finn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:209
År:1980
Fra/Til side:440 - 451
Nordnorsk folkedikting - finst det ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:209
År:1980
Fra/Til side:433 - 435
Ei samling av 70 nordnorske segner
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:15
Utgivelse nr:209
År:1980
Fra/Til side:452 - 535
Segna om kyrkjebyggaren Finn. Ein nordeuropeisk segnkrins
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:481 - 492
Gammalt frå bygdene. v/ J.Heim,G.Brede, H.Eidnes
Forfatter/e Emne Bind
Heim, Jens
Folkeminne
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1999
Fra/Til side:177 - 182
Gammalt frå Andøy
Forfatter/e Emne Bind
Saura, Emil
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:120 - 123
Gamalt heimanfrå
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:435 - 436
Tuftekaillan på Flohålman v/Eidnes + div.: (Bjarkøy)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:249
År:1986
Fra/Til side:181 - 182
Tore Hund i folkefantasien
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:333 - 335
Småting frå Bø
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:30 - 30
Gammel-Juten på Bleik og somt anna
Forfatter/e Emne Bind
Nordeng, Antonius
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:94 - 96
Segn om underjordiske. Fra Folla
Forfatter/e Emne Bind
Brugmans, Peter J.
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:254 - 256
Frua på Fruholmen
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:261 - 265
Etterord - segn frå Grovfjord
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:215
År:1958
Fra/Til side:196 - 198
I Høttakallens fotspor. Lokalt sagn fra Grytøya
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Roald
Folkeminne
Bind nr:21
Utgivelse nr:312
År:2001
Fra/Til side:100 - 109
Små klipp av bygdetradisjonen (Hillesøy)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:217 - 221
Originalar og undarlege skruvar
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:438 - 441
En nifs historie (Hamningberg)
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Hedley
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:627 - 627
Segna om salttynna ved Stangnes, Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Schjelderup, Svein-Erik
Folkeminne
Bind nr:19
Utgivelse nr:277
År:1993
Fra/Til side:64 - 64
Soger frå havet
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:129 - 134
Gammalt frå Hålogaland. Eventyr og segner
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Folkeminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:133 - 137
Sagn og anna gammelt fra Astafjorden (Ibestad)
Forfatter/e Emne Bind
Krokmyrdal, Trygve
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:26 - 29
Nilas-Marja. Kva Mattis Persa Lango fortalde
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:577 - 579
Segn (Langenes)
Forfatter/e Emne Bind
Hermannsen, Rolf
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:174 - 174
Mannen som møtte dauingene (Laksfjord-dalen)
Forfatter/e Emne Bind
Seljevoll, Agnus
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:127 - 128
Roparen ( Lofoten)
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:27 - 29
Skrømt
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:110 - 111
Heilag Olav og Reines-trollet. Segn frå Leirfjord
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1951
Fra/Til side:322 - 323
Heilag Olav og Reines-trollet. Segn frå Leirfjord
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:322 - 323
Sterke karar og hardbalne kvinnfolk
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:350 - 351
Prettemakarar. Gamalt frå Leirfjord
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:423 - 425
Småstykke
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:243 - 244
Bjørne- og huldresoger frå Løkås i Leirfjord
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:442 - 444
Sagnet om presten på Loppa
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1951
Fra/Til side:420 - 422
Segner frå Lødingen om skatten hans Tore Hund
Forfatter/e Emne Bind
Os, Magnus
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:111 - 112
Gamle minne. ( frå Lofoten)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:437 - 441
Nokre stubbar, sagn og overtru frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:426 - 427
En ny variant av Nakkulsagnet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Folkeminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:152
År:1966
Fra/Til side:93 - 96
Soger frå Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:488 - 491
Røstøyane i segn og soge
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:81 - 91
Røsvatn. Ei segn og somt anna
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:142 - 144
Skrømt eller ikkje - ?
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Folkeminne
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:110 - 110
Skrømt. Synet i Sporvika
Forfatter/e Emne Bind
Steinsvik, Berthold
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:362 - 363
Segner frå Stonglandet
Forfatter/e Emne Bind
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:
Fra/Til side:485 - 488
Gamle segner frå Sør-Troms og Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Heide, M
Folkeminne
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:366 - 368
Litt meir om to kjente sagn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1958
Fra/Til side:456 - 458
Steinolastua
Forfatter/e Emne Bind
Jørgensen, Chr. D
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:77 - 79
Steinbordet på Vanna-Kvitnes
Forfatter/e Emne Bind
Sandvik, Arthur
Folkeminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:178 - 179
Skrømt. Dei underjordiske i Valvågen
Forfatter/e Emne Bind
Steinsvik, Berthold
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:361 - 362
På vitjing i Vefsn. Minne om mange merkelege ting
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:147
År:1965
Fra/Til side:393 - 405
Spøyk. Oppteikningar frå Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:45 - 49
Skattar og skattegraving. Oppteikningar frå Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:448 - 451
Segner tur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:352 - 354
Gamalt frå Vega
Forfatter/e Emne Bind
O., R.
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:72 - 74
Frå Vesterålen. 3 Memorat
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:384 - 385
Sagnet om Ballura i Øksnes
Forfatter/e Emne Bind
Gustavsen, Anker
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:274 - 276
Sagn og minne frå Øksnes
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:577 - 581
Sagn og minne frå Øksnes
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:602 - 607
Folkemedisin og magi
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:246 - 249
Blodstemming. Gammal overtru - eller ting vi må tru på?
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:237 - 245
Feigd. Oppteikningar frå Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:420 - 424
Havets overnaturlige vesener
Forfatter/e Emne Bind
Sørhaug, Olaf Kjell
Folkeminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:452 - 462
Kjerringrå skal ein ikkje forsmå
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:173 - 178
Nokre stubbar frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:452 - 455
Overtro ved kveite- og laksefisket
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:609 - 614
Overtro om hvalen
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:614 - 618
Sankthansbålets opphav i Norge
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:54 - 59
Skattegraving på Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Jenssen, Øyvind
Folkeminne
Bind nr:14
Utgivelse nr:193
År:1976
Fra/Til side:465 - 470
Skildringar av folketru i Nordland i Storakers samlingar
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Hans M.
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:27 - 36
Svartebokformular
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:244
År:1985
Fra/Til side:32 - 32
Tradisjon om Marmelen ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:611 - 611
Varsel
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:142
År:1964
Fra/Til side:253 - 254
Vegværingen og dauingsbeinet
Forfatter/e Emne Bind
Wiksaas, Arnfinn
Folkeminne
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1991
Fra/Til side:283 - 284
Segner frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Fridtjov
Folkeminne
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:22 - 23
Sagnet om «pengtuva» i Sørvik
Forfatter/e Emne Bind
Furset, Ole J.
Folkeminne
Bind nr:22
Utgivelse nr:326
År:2005
Fra/Til side:31 - 32
«Tsjudefolket» i norsk og russisk folklore
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Roald
Folkeminne
Bind nr:22
Utgivelse nr:330
År:2006
Fra/Til side:109 - 123
Hekseformularar
Forfatter/e Emne Bind
Rolness, Berg
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:
Fra/Til side:40 - 47
Gamle optegnelser om folketro i Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Christiansen, Reidar Th
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:2
År:1921
Fra/Til side:1 - 19
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:3
År:1921
Fra/Til side:26 - 31
Gamalt frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, Ivar
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:10
År:1922
Fra/Til side:11 - 18
Gammelt fra Salten
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:22 - 26
Gammelt fra Skjervøy
Forfatter/e Emne Bind
Kiil, Erling
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:26 - 27
Sagn om Eveneskjerka
Forfatter/e Emne Bind
Rånes, Thorbjørg
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:27 - 28
Segner frå Søre Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:30 - 32
Segner frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:14 - 18
Segner frå Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:30 - 31
Segner frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:32 - 32
Feskeløkka og finnekonst
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rikholst
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:29 - 32
Gammelt fra Salten
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:31 - 36
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:37 - 39
Gåtor
Forfatter/e Emne Bind
Vassdal, Kristine
Riksheim, Vilhjelm
Folkeminne
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:16 - 30
Tillegg til gåtemerknadene i nr 3-4,1924
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:11 - 14
Gåter
Forfatter/e Emne Bind
Nordeng, Antonius
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:19 - 22
Gammelt fra Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:26 - 30
Ordtøke
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Vassdal, Kristine
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:33 - 48
Folkemine og segner frå Leirstranda i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:49 - 52
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:53 - 57
Gåter
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:59 - 60
Gamle segner frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:166 - 169
Merknader til gåtene
Forfatter/e Emne Bind
Enge, Martin
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:63 - 64
Ordtøke
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Vassdal, Kristine
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:65 - 77
Gåter
Forfatter/e Emne Bind
Nordeng, Antonius
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:108 - 113
Gamalt frå bygdene, truer og anna
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:118 - 120
Sagn fra Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Martinussen, Magna
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:170 - 173
Segner frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Storeng, Elna
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:173 - 175
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:203 - 209
Segner om Trondarnes-kyrkja
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:215 - 217
Småstykker
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:221 - 221
Sagn om Svartisen
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:225 - 226
Gåter og ordtak frå Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Brandhaug, Einar
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:213 - 234
Regler og rim, frå Tromsøysund
Forfatter/e Emne Bind
Ytreberg, Ole
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:235 - 236
Regler og rim, frå Trondenes og Kvæfjord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:236 - 239
Regler og rim, frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:239 - 240
Gamalt frå bygdene. Ver-merke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:241 - 244
Ordtøkje frå Senjebukta
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:290 - 294
Gammelt fra Salten
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:318 - 320
Ordtøkje frå Senjebukta
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:329 - 331
Hermingar frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:336 - 338
Gammelt heimana, Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:341 - 346
Gammelt fra Salta, truer, sjukdomsråder..
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:347 - 356
Ordtøkje frå Senjebukta, framhald .
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:377 - 381
Segner frå Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:384 - 387
Tuftefolket i Vestervika
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:388 - 392
Gamalt frå bygdene, segner og ordtak
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:395 - 399
Rettingar ordtak s 294 og 329 bd 2
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:400 - 400
Ordtøkje frå Senjebukta
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:418 - 424
Gammelt fra Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:427 - 430
Gamalt frå Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:431 - 432
Hagbard og Signe
Forfatter/e Emne Bind
Dokk, Trygve
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:433 - 437
Regler om dyr
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:457 - 458
Gamalt frå Vetserålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:5 - 8
Herrmingar frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:13 - 15
Barnesullar frå Andøya
Forfatter/e Emne Bind
Nordeng, Antonius
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:29 - 33
Gamalt frå Finnmark. Dronninga på Fruholmen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:34 - 34
Soga og segn frå bygdene.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:39 - 48
Ordtøkje frå Senjebukta ( frh frå bd 2)
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:57 - 58
Segner om Troneskjerka
Forfatter/e Emne Bind
Nordvik, Anne
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:66 - 66
Ordtøke
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Vassdal, Kristine
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:30
År:1929
Fra/Til side:67 - 80
Ordtøkje, frå Hadseløya
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:30
År:1929
Fra/Til side:97 - 98
Huldresoger
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:19930
Fra/Til side:127 - 130
Gamle sogor
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:167 - 171
Segn om Troneskjerka
Forfatter/e Emne Bind
Caroliussen, Henry
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:176 - 177
Skikkar og truer um fisking frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Angell, Arne
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:33
År:1931
Fra/Til side:267 - 276
Gammelt frå Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:35
År:1931
Fra/Til side:293 - 299
Segner frå Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:335 - 337
Gamal ovtru
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:354 - 355
Gamalt frå Sør-Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Rørmark, Hilmar
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:357 - 364
Segner fra Kvedfjord --suplering
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:396 - 396
Ordtak og ordspell frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:415 - 417
Segner frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:418 - 420
Gamalt frå bygdene. Segner nedskrive av folkehøgskoleelevar.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:421 - 424
Gamalt frå bygdene.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:424 - 431
Det myrke landet.
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:438 - 442
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:448 - 448
Henningsvær-kallen
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:1 - 7
Segner frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Fridtjov
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:11 - 12
Småstrubber og folkeminer fra Rødøy
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:13 - 14
Ordtøkje og anna
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:22 - 25
Gammelt frå Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:41
År:1933
Fra/Til side:61 - 64
Segner frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Fridtjov
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:71 - 73
Gamalt frå Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:90 - 92
Gamalt frå Borge
Forfatter/e Emne Bind
Elstad, Kåre
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:130 - 134
Ordtøkje
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:149 - 151
Gamalt frå Borge II
Forfatter/e Emne Bind
Elstad, Kåre
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:174 - 179
Skjervøykongen og jekta hans som kappsegla med trollkjerringa på Kya
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:186 - 190
Ei suplering
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:195 - 196
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:197 - 199
Jegtestyrmannens eventyr
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Jens
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:224 - 225
Nordnorske fjellsegner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:226 - 231
Ordstø
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:255 - 256
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:282 - 284
Gamalt frå Tjeldsund
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:319 - 320
Ordstø
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:358 - 359
Mannen i Reka
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:51
År:1935
Fra/Til side:363 - 363
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:51
År:1935
Fra/Til side:366 - 370
Ho Gisken i Steinvåg
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Leiv
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:51
År:1935
Fra/Til side:364 - 365
Merkedagar og årstider
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:51
År:1935
Fra/Til side:371 - 375
Dyr og fuglar i folketrua. Vervarsel og anna.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:51
År:1935
Fra/Til side:386 - 391
Gamalt frå Balsfjord
Forfatter/e Emne Bind
Heim, Jens
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:52
År:1936
Fra/Til side:403 - 407
Mannen i Reka, ei supleing
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:52
År:1936
Fra/Til side:415 - 415
Regler og ordtøkje frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:470 - 472
Gamalt frå bygdene. Segner nedskrive av folkehøgskoleelevar.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:481 - 483
Trollsogor frå Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:56
År:1937
Fra/Til side:26 - 29
Overtro, samlet i Skibotn
Forfatter/e Emne Bind
Sommerseth, Hilmar J.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:58
År:1937
Fra/Til side:71 - 73
Gamalt frå Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:59
År:1937
Fra/Til side:118 - 120
Frå Senja
Forfatter/e Emne Bind
Leikvik, Hans Olsen
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:59
År:1937
Fra/Til side:127 - 128
Hermingar frå Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:155 - 155
Gamalt frå bygdene. Segner nedskrive av folkehøgskoleelevar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:253 - 256
Segner fra Vågan
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:301 - 302
Gammelt fra Helgelandskanten
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:345 - 345
Gamalt frå Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Gunnvald
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:348 - 349
Gamle sagn, fra Vågan
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:350 - 352
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:353 - 364
De døde vil forlike seg
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:374 - 377
Segner og anna gamalt
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:381 - 387
Skyldskap mellom segnene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:399 - 400
Den døde hevner seg
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:425 - 427
Gamalt frå bygdene. 1 Frå Bjarkøy, 2. Frå Kvedfjord,3.Kyrkjeklokker som syng.
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:69
År:1940
Fra/Til side:461 - 464
Da seinota hans Per blri forgjort!
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:71
År:1940
Fra/Til side:508 - 511
Finngand
Forfatter/e Emne Bind
Buvik, Alfred
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:18 - 19
Segna om Utrøst
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:20 - 25
Sjøord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:37 - 39
Småplukk om finnen i norsk folketru
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:44 - 46
Gamle historier
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Mikal
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:115 - 119
Segn om prost Falster
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:148 - 148
Nordnorsk overtro knyttet til Hesten
Forfatter/e Emne Bind
Storaker, Joh. Th.
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:162 - 163
Eventyr
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:189 - 193
Røverne i Refsdalen
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:454 - 455
Menneskelivet i tru og tradisjon
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:457 - 464
Segner: Kvæfjordpresten gjekk att, Mannahausen slo.
Forfatter/e Emne Bind
Bremnes, Birgitta
Meløy, Gudrun
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:488 - 488
Gammelt fra Kvænangen
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Anders
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:508 - 509
Segna om Tjuv-Hendrik
Forfatter/e Emne Bind
Vassdal, Kristine
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:564 - 566
Salangs-regla
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:313 - 313
Salangs-regla
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:313 - 316
Salangs-regla
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Folkeminne
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:313 - 316
Hermingar frå Lødinghen
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeminne
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:358 - 359
Ordtøkje
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:149 - 151
Segner frå Stonglandet
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hans Kristian
Folkeminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:485 - 488
Trollkjerringer i Rana og Petter Dass
Forfatter/e Emne Bind
Lagli, Nils
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:467 - 473
Gamalt frå Finnmark Segn frå Sørøya
Forfatter/e Emne Bind
Murberg, Ragna
Folkeminne
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:454 - 455
I gamle dagar var det både hulder og nøkk i Forrs-marka på Grytøy
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Folkeminne
Bind nr:24
Utgivelse nr:361
År:2013
Fra/Til side:36 - 37