Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Bokmeldingar


Turistforeningens årbok 1938
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:224 - 224
Viking
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:256 - 256
Bernhard Dunker
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:40 - 43
Lappedrakten av Gjertrud og Guttorm Gjessing
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:78 - 79
Peter Wessel Zappfe: Om det tragiske
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:126 - 127
Guttorm Gjessing: Fangstfolk
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:149 - 150
N.A.Ytreberg: Nordlandske handelssteder
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:196 - 197
N A Ytreberg: Nordlandske handelssteder
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:194 - 196
Ingrid G Semmingsen: Veien mot vest
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:197 - 199
Hans Nerhus: Bygdekunstnaren Andreas Nilsskog
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:360 - 360
Alf Kiil: Nordlandshandelen i det 17.årh.
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:361 - 363
Nordnorske handelssteder, et suplement
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:363 - 364
Hans Nerhus: Hålogalandshistorikaren Mikal Jakobsen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1943
Fra/Til side:517 - 517
N A Ytreberg: Malangen bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:518 - 518
Bertelsen,:Reidar Lofoten og Vesterålens historie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:361 - 363
Brox, Arthur: Berg og Torsken bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:393 - 395
Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:100 - 100
Brox, Arthur: Torsken Bygdebok bd II
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:53 - 54
Bruun, Ola: Alfred Evensen, en pioner i nn.musikkliv
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:430 - 430
Coldevin, Axel og Frøholm,A.: Rana Bygdebok bd 1-3
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:154 - 156
Coldevin, Axel: 1000 års handel i Nord-Norge, jubileumsbok for firmaet L A Meyer, Mo
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:364 - 365
Coldevin,Axel: Gammel kultur på Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:254
År:1987
Fra/Til side:326 - 328
Coldevin, Axel: Jordegods og storgårder i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:87 - 88
Coldevin, Axel: Bodø by 1816-1966
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:203 - 204
Dahl, Helge: Lærarskolen i Tromsø 150 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:421 - 424
Eidnes, Arnljot: Jekteskipperen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:
Fra/Til side:47 - 47
Eidnes, Asbjørn: Nord-Norge i manns minne
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hans Kristian
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:29 - 30
Eidnes, Asbjørn: Folkeminne og tradisjon i nord
Forfatter/e Emne Bind
Stenersen, Sigurd
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:30 - 30
Eidnes, Asbjørn: Teigblanding og hopehav i gardsdrifta mellom Lyngen og Namndalen
Forfatter/e Emne Bind
Grytli, Kåre
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:26 - 26
Eidnes, Asbjørn: Den Kirche har noget at sige
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Svein H.
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:113 - 114
Eidnes, Asbjørn: Trondeneshalvøya i hisoria
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Svein H.
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:372 - 372
Eidnes, Asbjørn: Asbjørn Selsbane.
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Svein H.
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:299
År:1998
Fra/Til side:164 - 164
Eidnes, Asbjørn: Sagt og skrive gjennom mange år
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Svein H.
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:313
År:2002
Fra/Til side:142 - 143
Eidnes, Asbjørn: Nord-Norge i manns minne
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:27 - 28
Ellingsen, Terje: Reformasjonen i Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:137 - 140
Eriksen, Hans Kr.: Vandrere i grenseland
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1976
Fra/Til side:30 - 31
Ertsaas,Karl Robert: Trondenes Sparebank 100 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:199 - 200
Fjordholm, Vivian: Gårds-og slektshist. for Lødingen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:441 - 442
Friis, Guttorm: Skjervø Sparebank 1865-1965
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:52 - 53
Friis, Guttorm: Handelstedet Havnnes
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:442 - 443
Grøttland, Kristine Lind: Daglig brød - Daglig dont
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Ottar
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:138
År:1963
Fra/Til side:134 - 137
Hagen, Rune: Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse
Forfatter/e Emne Bind
Alm, Ellen
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:319
År:2003
Fra/Til side:319 - 320
Hansen-Engenes: Engenes-boka, gårdshistorisk og slekthistorisk oversikt
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:485 - 487
Hansen, Lars Ivar: Astafjord Bygdebok, Historie I
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:310
År:2001
Fra/Til side:53 - 56
Hansen, M.B.: Slekter og gårder i Beiarn
Forfatter/e Emne Bind
Kiil , Erling
Bokmeldingar
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:86 - 86
Holmsen, Andreas: Agrarkatastrofen i Norge i middelalderen , og Gård og gods i Norge i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:15 - 17
Hveding, Johan: “Håløygsk Ordsamling”
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:159
År:1968
Fra/Til side:329 - 332
Nøstdal, Kari: “Soldaten som tapte freden”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:465 - 466
Islandsk - Norsk Ordbok
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:160
År:1968
Fra/Til side:353 - 356
Jacobsen, Kjell: Gardshistorie for Hattfjelldal.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:314
År:2002
Fra/Til side:170 - 171
Jacobsen, Kjell: For lov og rett på Helgeland,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:112 - 112
Jacobsen, Kjell: Hemnes kirke 1872-1997
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:136 - 136
Jacobsen, Kjell: Gardshistorie for Grane.Vefsn bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:459 - 459
Jahr, Ernst H. og Olav Skare: Nordnorske dialektar
Forfatter/e Emne Bind
Stangnes, Helge
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:294
År:1997
Fra/Til side:87 - 90
Jensen, Jens L.: Bjarkøy bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:481 - 484
Karbø, A. og Kr. Kruken: Gullhorn og dei andre
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:341 - 343
kommentar: .Kom no kyra..... Kossa kossa....
Forfatter/e Emne Bind
Wiksaas, Arnfinn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:359 - 359
Kjellmo, Ellen: Båtrya i gammel og ny tid
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:27 - 27
Knutsen, Nils M.: Nessekongene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:437 - 440
Kristjánsson, L.: Islenzikir sjávarhættir
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:242
År:1984
Fra/Til side:495 - 496
Leirfjord kyrkje 100 år v/ eit skriftstyre
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:156
År:1967
Fra/Til side:204 - 204
Ludvigsen, A. og Hansen,A: Leirfjord kirke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:112 - 113
Lysaker, Trygve: Trondenes bygdebok, Skånland
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:9
Utgivelse nr:131
År:1956
Fra/Til side:565 - 568
Lysaker, Trygve: Trondenes Bygdebok I-IV
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:217
År:1959
Fra/Til side:268 - 271
Lysaker, Trygve: Trondhjems stift og Nidaros bispedømme 1537-1953
Forfatter/e Emne Bind
Svartvasmo, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:256
År:1988
Fra/Til side:389 - 392
Melbøe, Gunnar: Dampskipet Prinds Gustav og postgangen til Nord-Norge for 150 år siden
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:18 - 19
Mellem, Reidun: Med russisk krigsutstyr gjennom Skibotndalen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:343 - 344
Mjøs,N..A. og K.P.Amundsen: Bardal kirke 1887-1987
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:256
År:1988
Fra/Til side:392 - 393
Bardal kjerke 100 år- ein kommentar frå N.A.Mjøs XVII
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:257
År:1988
Fra/Til side:420 - 420
Myrvang, Finn: Huh-tetta
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:147
År:1965
Fra/Til side:431 - 432
merknader Huh-tetta
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:473 - 473
Nielssen,A.R. og A. Petterson: Nordlyspionerene. Menneskene og observatoriet på Haddletoppen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:110 - 111
Nielssen, A.R.: Lødingen,Tjeldsund og Tysfjord Historie bd. IV, Fra steinalderen til 1700-tallet , og: bd.V Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:289
År:1996
Fra/Til side:404 - 404
Niemi, Einar: Vadsø historie, bd.1, 1983
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:243
År:1984
Fra/Til side:535 - 536
Niemi, Einar: Oppbrudd og tilpassing.Den finske flyttingen til Vadsø 1845-85
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:15
Utgivelse nr:200
År:1978
Fra/Til side:79 - 80
Norman, Jacob: Kvæfjordboka. Bind II
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:381 - 382
Norsk Ordbok, band III
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:288
År:1996
Fra/Til side:375 - 375
Norske ordsprog i ny utgåve
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:237
År:1983
Fra/Til side:331 - 336
Norske stedsnavn / stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:190
År:1976
Fra/Til side:299 - 303
Opsund, Enok: Island i sogetida
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:366 - 366
Hovda, Per: Norske fiskeme
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:589 - 591
Ravna, Øyvind: Mitt russiske nord
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:135 - 135
Reinton, Lars: Sæterbruket i Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:9
Utgivelse nr:130
År:1956
Fra/Til side:518 - 521
Risto, Harald: Den lille byen og krigen.Vadsø 1940-45
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:314
År:2002
Fra/Til side:171 - 172
Rygh, Karl: Bemerkninger om stedsnavnene i den sørlige del af Helgeland. 1871. Ny utgåve v/ A. Jakobsen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:1989
Fra/Til side:48 - 48
Seip, D.A.: Dass: Viser og rim
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:310 - 314
Seip, D.A.: Dass: Alle Evangelia Sangviis.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1960
Fra/Til side:460 - 460
Simonsen,P. og Harr,K.E.: Praktbok med skjemmande feil
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:11 - 14
Boka med de “skjemmande feil”
Forfatter/e Emne Bind
Simonsen, Povl
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:1981
Fra/Til side:52 - 54
Solhaug,Odd: Kirke og folk i Båtsfjord kommune
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Bokmeldingar
Bind nr:15
Utgivelse nr:204
År:1979
Fra/Til side:278 - 280
Spor etter mødrene v/ Kvinneprosjektet Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:28 - 28
Straume, Rolv: Bø bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:276 - 277
Svare, Reidar: Far etter fedrane
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:
Fra/Til side:308 - 310
Sveen, Arvid: Helleristninger. Alta
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:294
År:1997
Fra/Til side:91 - 91
Sørhaug, Olaf K.: Træna kommune gjennom 100 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:177
År:1972
Fra/Til side:359 - 360
Sørli, Dag: Øy-folket. Bygdebok for Værøy bd I
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:194
År:1977
Fra/Til side:511 - 515
Taksdal, Turid : “Trekk frå islandsk folkekultur”
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:252
År:1987
Fra/Til side:267 - 270
Tromsø gymnas: Elevar på streiftog i nn historie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:151 - 152
Tromsø gjennom 10.000 år. bd. 1 Tromsø historie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:287
År:1995
Fra/Til side:339 - 342
Utskarpen, Oddmund : Håløyglaget 1 1933-42
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1971
Fra/Til side:30 - 31
Vefsn bygdebok .Svare,R: Skulestellet i Vefsn fram til 1900
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:
Fra/Til side:185 - 186
Vefsn Bygdebok.Særbind II R.Svare: Frå gamal tid. Tru og tradisjon. A. Bakke: Folkemusikken i Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:149 - 151
Vefsn bygebok, Særbind 4. Byggeskikkar...
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:19 - 20
Vefsn Bygdebok. Særbind V
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:112 - 112
Vorren Ø. og Arthur E.Manker: Samekulturen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:164 - 166
Vorren, Ørnulv: Samer, rein og gull i Alaska..
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:268
År:1991
Fra/Til side:287 - 289
Wikan, Steinar: Noatun - en ødemarksgård i Øvre Pasvik
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:191
År:1976
Fra/Til side:379 - 382
Wikan, Steinar: Grensebygda Neiden
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Svein H.
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:288
År:1996
Fra/Til side:372 - 374
Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie, 1.bind
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Bokmeldingar
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:487 - 491
Ytreberg: N.A. Troms landbruksselskap gjennom 100 år 1855-1955
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:423 - 425
Einar Richter-Hanssen: Lyngen Regionhistorie, bd. II
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:15 - 18
Andøy bygdebok, gård og slekt, bd. I og II
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:338
År:2008
Fra/Til side:335 - 336
Arvid Petterson: Hus i Finnmark. Fra Finnmarks kultur- og bygningshistorie.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:327
År:2005
Fra/Til side:53 - 55
Leif Joh.Andersen: «Røvar Alexander» og barken «Patriot»
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:333
År:2007
Fra/Til side:214 - 215
Lars Ivar Hanssen: Astafjord Bygdebok -historie 2
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:333
År:2007
Fra/Til side:212 - 213
Rune Hagen og Per Einar Sparboe: Kongens reise til det ytterste nord. Christian IV i 1599
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:19 - 21
Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen: Samenes historie, bd I, fram til 1750
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rune Blix
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:327
År:2005
Fra/Til side:50 - 52
Dagrunn Grønnbech: Kystkvinnen. Fiskerbonde og omsorgsbærer.
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:284 - 286
Einar Niemi red., Partisanbygda Kiberg – Fiskeværet mellom øst og vest
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:23
Utgivelse nr:342
År:2009
Fra/Til side:54 - 55
Arvid Petterson: «Fortiet fortid», tvangsevakueringa
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Svein H.
Bokmeldingar
Bind nr:23
Utgivelse nr:341
År:2009
Fra/Til side:31 - 32
Larmer i fjell. Buldrer i hav
Forfatter/e Emne Bind
Hauan, Marit Anne
Bokmeldingar
Bind nr:23
Utgivelse nr:356
År:2012
Fra/Til side:378 - 380
Alf Ragnar Nielssen: Landnåm fra nord. Utvandringa fra det nordlige Norge til Island
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:467 - 468
Ottar Torvaldsson og Åvald Ingjaldsson - kokkgluntar frå ei ulvøy mellom Vågakall og Lekamøy
Forfatter/e Emne Bind
Utskarpen, Oddmund
Bokmeldingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:104 - 112
Var dette ei bokmelding, Utskarpen? ( Om Ylfi mm)
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Bokmeldingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:121 - 124
Var dette ei bokmelding, Utskarpen? ( Om Ylfi mm)
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Bokmeldingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:121 - 124
John Berg:
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:368
År:2015
Fra/Til side:282 - 283
Ernst Isaksen: Mor Lyng og hennes samtid
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Bokmeldingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:339 - 340