Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Biografiar - Jubileumshelsingar, minneord


Arnt Bakke in memoriam
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Vorren, Ørnulv
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:14
Utgivelse nr:188
År:1975
Fra/Til side:273 - 275
Hans Eidnes. Minneord
Forfatter/e Emne Bind
Reinton, Lars
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:65 - 68
Artiklar av Hans Eidnes i Håløygminne. Oversyn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:85 - 87
Karl Fjærvoll - in memoriam
Forfatter/e Emne Bind
Prestbakmo, Ottar
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:15
Utgivelse nr:198
År:1978
Fra/Til side:1 - 3
Anna Haug 80 år
Forfatter/e Emne Bind
Sandness, Ottar
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:9
Utgivelse nr:131
År:1956
Fra/Til side:551 - 552
Anna Henriksdotter Haug. Til minne
Forfatter/e Emne Bind
Sandness, Ottar
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:107 - 107
Skolestyrar Trygve Wicklund- minne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:10
Utgivelse nr:221
År:1960
Fra/Til side:402 - 402
Historikeren Nils A. Ytreberg
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:329 - 334
Jens Solvang. Minneord
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:10
Utgivelse nr:216
År:1958
Fra/Til side:201 - 205
Artiklar av Povl Simonsen i Håløygminne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:21
Utgivelse nr:318
År:2003
Fra/Til side:292 - 292
Povl Simonsen, en skapende og lekende forsker, 1922-2003
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:21
Utgivelse nr:318
År:2003
Fra/Til side:265 - 273
Rektor Qvigstad. Minneord
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:41 - 42
Til rektor J. Qvigstads hundreårsdag
Forfatter/e Emne Bind
Nesheim, Asbjørn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:2 - 6
Rektor Qvigstad i kvardagslaget
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:11 - 14
Rektor Qvigstad
Forfatter/e Emne Bind
Rydningen, Johan
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:7 - 10
Originalarbeid, dokumentutg. og tidsskriftartiklar av Qvigstad
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:15 - 23
Søren Kierkegårds far
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:10
Utgivelse nr:219
År:1959
Fra/Til side:321 - 322
Minneord om Jens Storm Munch
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Niemi, Einar
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:365 - 370
Asbjørn Eidnes og Håløygminne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:23
Utgivelse nr:343
År:2009
Fra/Til side:59 - 61
Asbjørn Eidnes in memorian
Forfatter/e Emne Bind
Stenersen, Sigurd
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:23
Utgivelse nr:343
År:2009
Fra/Til side:57 - 58
Skoleminne om Nicolaissen
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:6 - 7
Olav Solvang
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:5
Utgivelse nr:56
År:1937
Fra/Til side:30 - 31
Edv J Havnø
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:26 - 28
Hans Nilssen, Grunnvasbotn, Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Hanssen, Halvdan
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:59 - 63
Konservator Anders Nummedl
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:6
Utgivelse nr:86
År:1944
Fra/Til side:567 - 572
Antikvar O.Nicolaissen
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:1 - 4
Finn Myrvang - heidra med Kongens fortenestemedalje
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:24
Utgivelse nr:373
År:2016
Fra/Til side:416 - 416
Einar-Arne Drivenes, 70 år
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:445 - 446