Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Folkeliv, tradisjonar - Allment


Kulturbilder fra Nordland i det 16. og 17. århundre
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:314 - 322
Et tidsbillede fra 1812
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:220 - 221
“De talte om Knoff, det evige emne”- handelsstedet i Hamsuns “Landstrykere”
Forfatter/e Emne Bind
Ulvang, Oddvar M.
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:21
Utgivelse nr:315
År:2002
Fra/Til side:183 - 194
Hamsuns Nordland- det gamle og det nye
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:399 - 409
Gammeltida kverv
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:465 - 472
Litt om nordlandsk folketradition
Forfatter/e Emne Bind
Christiansen, Reidar Th
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:1920
Fra/Til side:12 - 26