Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Folkeliv, tradisjonar - Gammal tradisjon og forteljingar


Martin Nilsa fortel--
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:142 - 145
Da Peter Nyplass Skyttervollen besteg Hestmannen ved hjelp av en båtshake rundt 1830
Forfatter/e Emne Bind
Bang, Kåre
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:102 - 104
Frå gamle dagar
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:176
År:1973
Fra/Til side:484 - 486
Gammal bygdetradisjon frå Handnesøya
Forfatter/e Emne Bind
Hansteen, Peder A.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:176
År:1972
Fra/Til side:318 - 320
Gammal bygdetradisjon frå Handnesøya
Forfatter/e Emne Bind
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:181
År:
Fra/Til side:486 - 488
Fra gamle dager
Forfatter/e Emne Bind
Andersen, Meier M.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:184
År:1974
Fra/Til side:73 - 90
Gammalt frå Salangen frh.
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:415 - 420
“Akk, husmanns kår er armod”. (Jørgen Moe)
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:587 - 587
Frå gamle dagar. Usemja. Prisen går ned
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:206 - 208
I kveldsæta
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:31 - 38
Gammelt fra Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:26 - 29
Gamal tru og skikk i bygda
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:23 - 28
Smaaplukk
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:31 - 32
Gamle bygdeskyttere og dyrefangere i Rødø
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:229 - 231
Gamalt frå Fauskevåg
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:65 - 65
Ett å ainna ifrå Hau'
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:1930
Fra/Til side:116 - 118
Gamalt heimana
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:3
Utgivelse nr:35
År:1931
Fra/Til side:306 - 316
Han Henrik P. Ulsnesvik fortel
Forfatter/e Emne Bind
Botholfson, Askjell Brose
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:41
År:1933
Fra/Til side:54 - 57
Folketradisjon i Astafjord om Guldbrand Gløtt. Et 300 års minne
Forfatter/e Emne Bind
Fredriksen, E
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:124 - 126
Han Henrik P. Ulsnesvik fortel
Forfatter/e Emne Bind
Botholfson, Askjell Brose
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:152 - 152
Småstubber og folkeminner fraHelgeland
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:153 - 157
Manne i Reka
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:322 - 323
Gammelt fra Hegeland
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:324 - 327
Gamalt frå Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:344 - 347
Ein hysterikar og dagdrømmar frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:350 - 351
Småstubbar. Hermingar etter dei gamle Haug-karan
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:484 - 487
Gamle originaler
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:198 - 199
For 100 år sidan - (Prinds Gustav på tur nordover)
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:224 - 224
Daumannvika
Forfatter/e Emne Bind
Buvik, Alfred
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:317 - 320
Eit 1905-minne
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:346 - 346
Gamle soger, Da svenskene var herrer i Raftsund
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:69
År:1940
Fra/Til side:453 - 460
Stjernegutane. Ein gamal katolsk skikk i Vardø
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:86 - 92
Månen i folketradisjonen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:136 - 141
Saaledes kand Satan forgiøre det Sind. Litt om ganing i Tjeldsund
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:79
År:1942
Fra/Til side:315 - 318
Troll-lapper og trollbjørn
Forfatter/e Emne Bind
Buvik, Alfred
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:485 - 487
Verje-bøner
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:534 - 537
Småstykke
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:562 - 563
Gamle juleskikkar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:357 - 365
JulAndersdagjen
Forfatter/e Emne Bind
Ringaker, Øystein
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:86 - 89