Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Biografiar - Om personar, livshistorie o.a.


Dagbøker og dagbokskrivarar i Rana
Forfatter/e Emne Bind
Grotnes, Ola
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:148
År:1965
Fra/Til side:460 - 465
Den siste lensherre i Nordland (Preben.v.Ahnen)
Forfatter/e Emne Bind
Gustavsen, Anker
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:141 - 145
Johan Adam Armauer. Finnkroken.
Forfatter/e Emne Bind
Berger, Joh.A.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:160 - 162
Elias Blix. Eit hundreogfemtiårsminne
Forfatter/e Emne Bind
Djupedal, Reidar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:1986
Fra/Til side:137 - 144
Portrett av en nordnorsk “Nessekonge” fra renessansetida ( Hans Hansen Skar)
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:14
Utgivelse nr:184
År:1974
Fra/Til side:89 - 94
Johan Wilhelm Brox
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1970
Fra/Til side:1 - 8
Julius B Baumann - norskamerikanar og nordlandspoet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:95 - 101
Lensmann Ole Jørgensen Borchenhagen i Bø
Forfatter/e Emne Bind
Straume, Rolv
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:35 - 38
Stodbyggen som vart sokneprest på Dverberg ( N.O.Bye)
Forfatter/e Emne Bind
Hallan, Nils
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:10
Utgivelse nr:220
År:1959
Fra/Til side:334 - 336
En opplysningsvenn i det 18.århundre ( E.A.Colban)
Forfatter/e Emne Bind
Molin, Karl R
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:583 - 584
“Broder, nabo og mest etterlengtede venn” Petter Dass og Peter Bredal
Forfatter/e Emne Bind
Vasstveit, Oddvar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:17
Utgivelse nr:256
År:1988
Fra/Til side:381 - 385
Litt nytt om Petter Dass
Forfatter/e Emne Bind
Pedersen, L.U.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:7
Utgivelse nr:97
År:1947
Fra/Til side:351 - 358
Hans Egede og Gjertrud Rask
Forfatter/e Emne Bind
Rolness, Berg
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:10
Utgivelse nr:216
År:1958
Fra/Til side:205 - 217
Hans Egedes barndomsheim. Utdrag av skiftet etter P.H.Egede
Forfatter/e Emne Bind
Furuset, Kjell
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:21
Utgivelse nr:310
År:2001
Fra/Til side:33 - 43
Svensken Petter Fernstedt på Skonseng i Nord-Rana (1793-1843) og dagboka hans frå åra 1824-1840
Forfatter/e Emne Bind
Frøholm, Anders
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:141
År:1963
Fra/Til side:201 - 209
Lokalhistorikaren Eilev Fredriksen, Rød
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:180
År:1973
Fra/Til side:442 - 442
Arkitekt og stadskonduktør Christian Henrik Grosch (1801-1865) og hans innsats som kirkearkitekt i Nord-Hålogaland bispedømme
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:237
År:1983
Fra/Til side:311 - 322
Tarald Olsen Gaupen som salmedikter
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:198 - 203
Vefsn-bonden Lars Nilsson Herring (1788-1870)
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:265 - 273
Vefsn-bonden Lars Nilsson Herring (1788-1870)
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:335 - 344
En hestekar- (Ola Helgeland)
Forfatter/e Emne Bind
Knutsen, Karolius
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:14
Utgivelse nr:194
År:1977
Fra/Til side:508 - 509
Jens Holmboe 250 år. (1752-1804)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:21
Utgivelse nr:316
År:2002
Fra/Til side:201 - 201
Jens Holmboe, misjonskasseraren + s.240)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:21
Utgivelse nr:316
År:2002
Fra/Til side:227 - 230
Om sokneprest Iver Ancher Heltzen og Træna i 1823
Forfatter/e Emne Bind
Sørhaug, Olaf Kjell
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:181
År:1973
Fra/Til side:480 - 483
Spillemannen Erland Husom ( tidl. 2/1936)
Forfatter/e Emne Bind
Hægstad, Daniel
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:323 - 326
Gjertrud Irgens
Forfatter/e Emne Bind
Straume, Rolv
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:138 - 139
Jacob Jansa - en bygdedikter fra 1700-tallets Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:237
År:1983
Fra/Til side:305 - 310
En rallars testamente (Ole Johannessen)
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Hjalmar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:237
År:1983
Fra/Til side:323 - 327
Anne Cathrine Juel. En merkelig livsskjebne
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:349 - 356
En ishavsskippers tragedie ( E.Johannessen)
Forfatter/e Emne Bind
Molin, Karl R
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1947
Fra/Til side:323 - 324
Johan Bernhard Kreutzer, (med kommentar ved A.Eidnes)
Forfatter/e Emne Bind
Petersen, Kaare
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:147
År:1965
Fra/Til side:406 - 411
Simon Kildal (1761-1822) prest og folkelærar
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:25 - 39
Simon Kildal (1761-1822) prest og folkelærar
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:12
Utgivelse nr:152
År:1966
Fra/Til side:57 - 80
Simon Kildal (1761-1822) prest og folkelærar
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:12
Utgivelse nr:153
År:1966
Fra/Til side:108 - 119
Klokker Henrik Larsen på Vega
Forfatter/e Emne Bind
Pedersen, L.U.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:146
År:1965
Fra/Til side:386 - 389
“Nord-Norge sin største politikar”. Stortingspolitikar Sivert Andreas Nielsen
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:172 - 174
Leonhard Nilsen
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:12
Utgivelse nr:159
År:1968
Fra/Til side:309 - 316
Landbruksskolebestyrer L.P. Nilssen
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:179
År:1973
Fra/Til side:389 - 396
Karen Nilsdatter Nirpi
Forfatter/e Emne Bind
Korneliussen, Kr.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:165 - 172
Karen Nilsdatter Nirpi / Jirpe Gaidtja / Jerpe Gakja
Forfatter/e Emne Bind
redaksjon, red,
Korneliussen, Kr.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:142
År:1964
Fra/Til side:249 - 252
Minne om ein uvanleg lærar - O.M.Nicolaissen
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:87 - 88
Hans Pedersen Nyrop til Lødingen
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Ottar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:14
Utgivelse nr:189
År:1975
Fra/Til side:288 - 293
Kristian Olsen
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Per Kristian
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:138
År:1963
Fra/Til side:128 - 133
Hans Olsa snekker
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:119 - 120
Finsk tradisjoninnsamler i Nord-Norge - Samuli Paulaharju
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Venke
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:177
År:1972
Fra/Til side:348 - 358
Hans Heggelund Paulsen- ein stillfarande bygdediktar frå førre hundreåret
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1999
Fra/Til side:183 - 186
Sokneprest Maurits Madsøn Rasch i Rødøy, 1612-1626
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:400 - 402
Futen Ole Rynning og Golla Birgitha Hveding
Forfatter/e Emne Bind
Martinsen, Arne
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:131
År:1956
Fra/Til side:555 - 556
Jon Skolp
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1947
Fra/Til side:269 - 272
Noko om presten Arnoldus Schytte
Forfatter/e Emne Bind
Sand, Sverre
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:167
År:1970
Fra/Til side:66 - 66
Bjørnskyttaren Pål Torsa
Forfatter/e Emne Bind
Naustvik, Konrad
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:180 - 181
Wagenius - i Syltefjord
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:197 - 200
Nils Øwre - en nordlandsk forteller
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Helge
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:113 - 118
Bøker og forfattarar frå fiskar-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Karl Egil
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:153 - 168
En nordnorsk dikterprest fra første del av 1600-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Vasstveit, Oddvar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:186 - 192
Meir om Ludvig Filip av Orleans
Forfatter/e Emne Bind
Bang, Kåre
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:216 - 216
Jens Storm Munch i Håløygminne
Forfatter/e Emne Bind
redaksjon, red,
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:370 - 370
Hans Egedes svoger Nils Rasch
Forfatter/e Emne Bind
Furuset, Kjell
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:23
Utgivelse nr:347
År:2011
Fra/Til side:232 - 236
Alma Braathen – svensk krigskorrespondent under felttogt i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Gunnar E.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:23
Utgivelse nr:345
År:2010
Fra/Til side:149 - 180
Fra Theodor Mügge til Henrik Ibsen
Forfatter/e Emne Bind
Lindkjølen, Hans
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:23
Utgivelse nr:344
År:2010
Fra/Til side:120 - 124
1861-2011: 150-årsminne for Læstadius
Forfatter/e Emne Bind
Mellem, Reidun
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:23
Utgivelse nr:350
År:2011
Fra/Til side:324 - 328
Eit riddareventyr om kjentfolk
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:23
Utgivelse nr:342
År:2009
Fra/Til side:38 - 42
Første innbyggaren i Målselva
Forfatter/e Emne Bind
Lie, D.I.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:1 - 7
Johan Adrian
Forfatter/e Emne Bind
Lie, D.I.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:10
År:1922
Fra/Til side:19 - 24
Småting om Gerhard Schøning
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:1 - 11
Han Grotaa-Jo
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:12 - 18
Dronning Gunnhild
Forfatter/e Emne Bind
Enge, Martin
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:28 - 29
Dronning Gunnhild
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:19 - 26
Skoleminne om Nicolaisen
Forfatter/e Emne Bind
Holte, H.
Koht, Halvdan
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:4 - 5
Petter Eberg Pedersen
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:154 - 160
Jon Klæbo
Forfatter/e Emne Bind
Bakken, Ove
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:4
Utgivelse nr:43
År:1933
Fra/Til side:97 - 119
Spillemannen Erland Husom
Forfatter/e Emne Bind
Hægstad, Daniel
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:4
Utgivelse nr:53
År:1936
Fra/Til side:424 - 427
Avslutningen på et nordlandsk prestedynasti i 17.og 18.hundredår
Forfatter/e Emne Bind
Nilsen, Anders
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:4
Utgivelse nr:55
År:1936
Fra/Til side:497 - 508
Peter Karl Eberg Pedersen
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:5
Utgivelse nr:59
År:1937
Fra/Til side:103 - 117
Fredrik Stang, 1808 - 1856
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Hestman, Johannes
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:378 - 380
Skjervøykongen
Forfatter/e Emne Bind
Friis, Guttorm
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:5
Utgivelse nr:70
År:1940
Fra/Til side:483 - 494
Skjervøykongen
Forfatter/e Emne Bind
Friis, Guttorm
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:33 - 36
Bernhard Dunker
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:40 - 43
Prost Hans Falster på Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:102 - 109
Mestermannen i Malangen
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:144 - 145
Ein nordnorsk bygdediktar og Wergelands-ven. Augustinus Sellevold
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:167 - 168
Mor Lyng på Hamnnes
Forfatter/e Emne Bind
Friis, Guttorm
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:179 - 184
Hans Heggelud Paulsen - ein stillfarande bygdediktar frå førre hundradåret
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:77
År:1942
Fra/Til side:231 - 235
Når ble Petter Dass prest?
Forfatter/e Emne Bind
Midbøe, Hans
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:79
År:1942
Fra/Til side:289 - 291
Da Petter Dass fikk Alstahaug
Forfatter/e Emne Bind
Midbøe, Hans
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:426 - 427
Karlsøypresten og kona hans
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:437 - 442
Løytnant Glahn i Hamsuns Pan
Forfatter/e Emne Bind
Haugli, Vidkunn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:458 - 460
Deler av ei livshistorie-- Peder Eidnes
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Peder
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:24
Utgivelse nr:360
År:2013
Fra/Til side:8 - 18
korrigering, løytnant Glahn
Forfatter/e Emne Bind
Haugli, Vidkunn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:24
Utgivelse nr:360
År:2013
Fra/Til side:24 - 24
Bjarkøys ukjente Nessekonge, og den tida han representerte. D.W.Lund 1822-1905
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Sven-Erik
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:24
Utgivelse nr:369
År:2015
Fra/Til side:285 - 314
Ved 150-årsjubileet for Hans Lind
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:24
Utgivelse nr:374
År:2016
Fra/Til side:417 - 420