Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Gardar og gardsdrift - allment


Bondeklager i Bjelke-kommisjonen 1632
Forfatter/e Emne Bind
Holmsen, Andreas
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:469 - 474
Fra heller til gård
Forfatter/e Emne Bind
Fremmerlid, Astri
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:17
Utgivelse nr:247
År:1985
Fra/Til side:113 - 128
Gammelt hopehav i Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:493 - 496
Garden i bondesamfunnet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:1 - 18
Gardsskipnad for 150 år sida
Forfatter/e Emne Bind
Holmsen, Andreas
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:509 - 516
Gransking av gamal gardskipnad i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:71 - 75
Hamskiftet - en realitet i Nordland?
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rune Blix
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:200
År:1978
Fra/Til side:72 - 78
Husmennene og deres vilkår i Trondenes i gammel tid
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:277 - 283
Notater fra Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:442 - 444
Ny giv i gardshistorieskrivinga
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:200 - 203
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:369 - 384
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:18
Utgivelse nr:273
År:1992
Fra/Til side:393 - 403
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:18
Utgivelse nr:275
År:1992
Fra/Til side:441 - 451
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:19
Utgivelse nr:276
År:1993
Fra/Til side:3 - 12
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:149 - 158
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:221 - 239
Omkring lokalhistorisk gransking i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:12
Utgivelse nr:165
År:1969
Fra/Til side:520 - 526
Råna og Råndalen i Ofoten. Rydningfolkets saga
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:168 - 170
Spørreliste for innsamling av gårdshistorisk stoff i Nordland og Troms
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:56 - 61
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:92 - 106
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:145 - 164
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:145 - 164
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:145 - 164
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:
Fra/Til side:145 - 164
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:182 - 185
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:141
År:1963
Fra/Til side:222 - 223
Nord-norske husdyrnamn for 50 år sidan
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:22
Utgivelse nr:329
År:2006
Fra/Til side:104 - 107
Omkring Christian Normann sine almanakknotat frå Røkenes 1880-1901
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:22
Utgivelse nr:326
År:2005
Fra/Til side:27 - 31
Hestekultur og etnisitet. Kvensk påvirkning av den materielle hestekulturen i Varanger
Forfatter/e Emne Bind
Maleniemi, Helena
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:22
Utgivelse nr:334
År:2007
Fra/Til side:217 - 234
Høysjykkja på Leiråmoen
Forfatter/e Emne Bind
Vinkenes, Roald
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:22
Utgivelse nr:330
År:2006
Fra/Til side:124 - 128
Eiendoms- og jordbruksforhold i Troms fogderi i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:1920
Fra/Til side:67 - 74
Korndyrking nordom Malangen i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:249 - 255
Nordlandshuset. Bakgrunn, definisjon,bruk og ny bruk
Forfatter/e Emne Bind
Jakhelln, Gisle
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:125 - 140
Ein pioner og verket hans. Planting av framande treslag på Vaskinn på Grytøya....
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:326 - 330