Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Håløygminne, Hålogaland Historielag - Årsmeldingar,rekneskap


Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1944
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:47 - 48
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1945
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:192 - 192
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1946
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1947
Fra/Til side:330 - 330
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1947
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:491 - 492
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1949
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1950
Fra/Til side:180 - 180
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1948
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:36 - 36
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1950
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:324 - 324
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1951
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:468 - 468
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1952
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:39 - 40
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1953
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:9
Utgivelse nr:121
År:1954
Fra/Til side:204 - 205
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1954
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:368 - 368
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1955
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:504 - 504
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1956
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:40 - 40
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1957
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:176 - 176
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1958
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:10
Utgivelse nr:217
År:1959
Fra/Til side:272 - 272
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1959
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:396 - 396
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1960
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:10
Utgivelse nr:224
År:1961
Fra/Til side:496 - 496
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1961
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:32 - 32
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1962
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:11
Utgivelse nr:138
År:1963
Fra/Til side:144 - 144
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1963
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:11
Utgivelse nr:142
År:1964
Fra/Til side:256 - 256
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1964
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:11
Utgivelse nr:146
År:1965
Fra/Til side:392 - 392
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1965
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:24 - 24
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1966
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:180 - 180
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1967
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:12
Utgivelse nr:158
År:1968
Fra/Til side:307 - 307
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1968
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:432 - 432
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1969
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:13
Utgivelse nr:167
År:1970
Fra/Til side:68 - 68
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1970
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:13
Utgivelse nr:170
År:1971
Fra/Til side:156 - 156
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1971
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:260 - 260
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1972
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:13
Utgivelse nr:178
År:1973
Fra/Til side:388 - 388
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1973
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:32 - 32
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1974
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:205 - 205
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1975
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:14
Utgivelse nr:191
År:1976
Fra/Til side:383 - 384
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1976
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:14
Utgivelse nr:194
År:1977
Fra/Til side:510 - 510
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1977
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:15
Utgivelse nr:198
År:1978
Fra/Til side:24 - 24
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1978
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:206 - 206
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1979
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:15
Utgivelse nr:207
År:1980
Fra/Til side:384 - 384
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1980
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:18 - 19
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1981
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:16
Utgivelse nr:232
År:1982
Fra/Til side:143 - 144
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1982
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:16
Utgivelse nr:236
År:1983
Fra/Til side:303 - 303
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1983
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:431 - 431
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1984
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:17
Utgivelse nr:244
År:1985
Fra/Til side:30 - 31
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1985
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:1986
Fra/Til side:159 - 159
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1986
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:17
Utgivelse nr:252
År:1987
Fra/Til side:271 - 272
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1988
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:23 - 24
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1989
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:232 - 232
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1990
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:18
Utgivelse nr:268
År:1991
Fra/Til side:292 - 292
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1991
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:18
Utgivelse nr:273
År:1992
Fra/Til side:416 - 416
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1992
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:19
Utgivelse nr:276
År:1993
Fra/Til side:27 - 27
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1993
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:172 - 172
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1994
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:19
Utgivelse nr:285
År:1995
Fra/Til side:288 - 288
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1995
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:19
Utgivelse nr:288
År:1996
Fra/Til side:376 - 376
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1996
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:20
Utgivelse nr:294
År:1997
Fra/Til side:92 - 92
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1997
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:140 - 140
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1998
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1999
Fra/Til side:188 - 188
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 1999
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:20
Utgivelse nr:305
År:2000
Fra/Til side:336 - 336
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2000
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:31 - 32
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2001
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:21
Utgivelse nr:313
År:2002
Fra/Til side:144 - 144
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2002
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:21
Utgivelse nr:317
År:2003
Fra/Til side:264 - 264
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2003
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:21
Utgivelse nr:321
År:2004
Fra/Til side:372 - 372
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2004
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:24 - 24
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2005
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:22
Utgivelse nr:329
År:2006
Fra/Til side:108 - 108
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2006
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:22
Utgivelse nr:333
År:2007
Fra/Til side:216 - 216
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2007
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:312 - 312
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2008
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:23
Utgivelse nr:342
År:2009
Fra/Til side:56 - 56
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2009
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:23
Utgivelse nr:9
År:2010
Fra/Til side:148 - 148
Håløygminne. årsmelding og rekneskap 2010
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:23
Utgivelse nr:348
År:2011
Fra/Til side:260 - 260
Rekneskap for Håløygminne 2008
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:23
Utgivelse nr:342
År:2009
Fra/Til side:56 - 56
Rekneskap for Håløygminne 2009
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:23
Utgivelse nr:9
År:2010
Fra/Til side:148 - 148
Rekneskap for Håløygminne 2010
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:23
Utgivelse nr:348
År:2011
Fra/Til side:260 - 260
Rekneskap for Håløygminne 2011
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:23
Utgivelse nr:356
År:2012
Fra/Til side:388 - 388
Årsmelding 1921
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:1
Utgivelse nr:3
År:1921
Fra/Til side:31 - 32
Årsmelding og rekneskap 1922
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:31 - 32
Årsmøte, Hålogaland Historielag 1923
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:47 - 48
Årsmelding og rekneskap 1924
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:40 - 40
Årsmøte, Hålogaland Historielag 1925, melding og rekneskap1925
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:175 - 176
Årsmelding og rekneskap 1926
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:367 - 368
Årsmelding og rekneskap 1928
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:459 - 459
Årsmelding og rekneskap 1931
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:355 - 356
Årsmelding og rekneskap 1932
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:32 - 32
Årsmelding og rekneskap 1933
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:166 - 167
Årsmelding og rekneskap 1934
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:295 - 295
Årsmelding og rekneskap 1935
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:4
Utgivelse nr:53
År:1936
Fra/Til side:455 - 455
Hålogaland Historielag, Rekneskap 1938
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:432 - 432
Hålogaland Historielag, rekneskapen 1940
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:47 - 48
Årsmelding og rekneskap 1941
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:200 - 201
Årsmelding og Rekneskap 1942
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:367 - 368
Årsmelding og Rekneskap 1943
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:519 - 520
Utdrag frå rekneskapen 2013
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:144 - 144
Utdrag frå rekneskapen 2014
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:24
Utgivelse nr:368
År:2015
Fra/Til side:284 - 284
Hålogaland Historielag, Håløygminne,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:24
Utgivelse nr:372
År:2016
Fra/Til side:388 - 388
Utdrag frå rekneskapen for 2016
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:25
Utgivelse nr:376
År:2017
Fra/Til side:32 - 32
Hålogaland Historielag, årsmelding og rekneskap 2017
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:25
Utgivelse nr:380
År:2018
Fra/Til side:164 - 164
Hålogaland Historielag, årsmelding og rekneskap 2018
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Bind nr:25
Utgivelse nr:384
År:2019
Fra/Til side:312 - 312