Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Skole - Trondenes og Tromsø seminar,mm.


Samiske og kvenske (finske) bøker i Trondenes og Tromsø seminars boksamling 1826-1906
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Helge
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:227 - 232
Litt om Senjens Provindsialbogsamling
Forfatter/e Emne Bind
Korneliussen, Kr.
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:4 - 11
Samiskopplæringa for prester, Tromsø Seminar 1859-1905
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Helge
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:9
Utgivelse nr:118
År:1953
Fra/Til side:60 - 68
Trondenes seminar. Eit 150- årsminne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:407 - 410
Eit 150-årsminne. Trondenes Seminarium flytta til Tromsø i 1848, men blei ikkje godt mottatt
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:130 - 132
En betenkning fra prost Colban i Vågan til DKSN vel..
Forfatter/e Emne Bind
Lothe, Jakob
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:189 - 191
En betenkning fra prost Colban i Vågan til DKSN vel..
Forfatter/e Emne Bind
Lothe, Jakob
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:7
Utgivelse nr:94
År:1946
Fra/Til side:236 - 243
Erik Andreas Colban, prost og pedagog i Vesterålen og Lofoten - et barn av opplysningstida?
Forfatter/e Emne Bind
Statle, John
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1998
Fra/Til side:166 - 176
Noen trekk i utviklinga av lærerutdanning for samisk skole
Forfatter/e Emne Bind
Bråstad Jensen, Eivind
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:25
Utgivelse nr:377
År:2017
Fra/Til side:54 - 64