Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Stadnamn - Stadnamn


Bjørn-namn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:124 - 126
Adogit
Forfatter/e Emne Bind
Petersen, Karl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:13
Utgivelse nr:179
År:1973
Fra/Til side:397 - 400
“Forsvundne Navne” i Andanes sysla
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:440 - 451
To nordnorske stadnamn på aud-. Fiskaudelva og Auvåg i Bø
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:13
Utgivelse nr:169
År:1970
Fra/Til side:122 - 127
Aufles, Austein, Auvik, Auvær og Auvåg
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:221 - 226
Avløysingen
Forfatter/e Emne Bind
Petersen, Karl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:14
Utgivelse nr:189
År:1975
Fra/Til side:294 - 296
Navn fra Astafjordan’
Forfatter/e Emne Bind
Martinsen, Arne
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:103 - 105
Balvolden ( Balduolden )
Forfatter/e Emne Bind
Hallan, Nils
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:14
Utgivelse nr:188
År:1975
Fra/Til side:276 - 287
“De’ e’ ei skam kor man glømme”, stedsnavn i Helløy,Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Heløe, Berit
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:21
Utgivelse nr:319
År:2003
Fra/Til side:293 - 311
Namnet Bodø - Bodøy
Forfatter/e Emne Bind
Hansteen, Peder A.
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:26 - 27
Stadnamn frå Bø i Bjørnskinn, Andøya
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:216
År:1958
Fra/Til side:227 - 233
Tillegg til “Stadnamn frå Bø i Bjørnskinn”
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:218
År:1959
Fra/Til side:304 - 304
Borgsåsen og Bårsåsen
Forfatter/e Emne Bind
Austrøne, Håkon
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:15
Utgivelse nr:207
År:1980
Fra/Til side:382 - 383
Meir enn stadnamn (Bårsåsen)
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Ivar
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:141 - 142
Djævlleiken
Forfatter/e Emne Bind
Jørgensen, Chr. D
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:116 - 118
Dverberg - Tverberg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1960
Fra/Til side:459 - 460
Dørvær - et fraflyttet fiskevær
Forfatter/e Emne Bind
Sørhaug, Olaf Kjell
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:14
Utgivelse nr:184
År:1974
Fra/Til side:94 - 99
Er Fruholmens navnegåte løst?
Forfatter/e Emne Bind
Hansen, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:158
År:1968
Fra/Til side:297 - 301
Gandsås - Gannsås
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:496 - 499
Namn på Grytøya
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:385 - 390
Heim - Heimen - Heime - Heiman
Forfatter/e Emne Bind
Krokmyrdal, Trygve
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:14
Utgivelse nr:184
År:1974
Fra/Til side:100 - 103
Namn på her - eller har -.
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:199 - 201
Hvad vet vi om Harm ?
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:22 - 24
Hvor lå Harmfjorden?
Forfatter/e Emne Bind
Strøm, Harald
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:473 - 480
Harrånen.- Om tilrorar for Bø i Bjørnskinn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:135
År:1962
Fra/Til side:38 - 43
Harrånen. Nokre tilleggsopplysningar
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:80 - 82
Harrånen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:198 - 198
Harrånen
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Asbjørn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:138
År:1963
Fra/Til side:138 - 139
Havstrekninger
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:441 - 442
Hersøya - Hergis
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:274
År:1992
Fra/Til side:435 - 436
Hólar og Bøar. Var det namnet på to av opphavsgardane i v.
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:20 - 23
Landbruksskulen i Vefsn. Litt om namnet Honggarden
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:175 - 176
Hålogaland - kvar er det ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:129 - 130
Om namne Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:165
År:1969
Fra/Til side:504 - 510
Spredte opplysninger om Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:116
År:1952
Fra/Til side:559 - 572
Hårberget, Horvika og Sandtorg
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:204 - 207
Stadnamn i Kvinna
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:202 - 206
Kjeangen i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:50 - 51
Kobbedalen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:183 - 184
Konn - kaun.
Forfatter/e Emne Bind
Unstad, Toralv
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:166 - 166
Kons-namna
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:94 - 95
Kval -hval
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:274
År:1992
Fra/Til side:440 - 440
Kvæfjord - Kvefjord - Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Røkenes, Jentoft
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:131
År:1956
Fra/Til side:547 - 550
Stedsnavnet Kvæfjord
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:9 - 9
Kåringen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:269
År:1991
Fra/Til side:312 - 312
Kåringen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:363 - 363
Namnegransking ( Langkonhella
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:60 - 62
Langkonhella
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:95 - 95
Lebbikdalen og Olderbukta - to stadnamn, ein førelekk?
Forfatter/e Emne Bind
Ellingsve, Eli
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:211 - 214
Langøy - namnet på “den store”Langøy (i Vesterålen)
Forfatter/e Emne Bind
Angell, Arne
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:592 - 596
Lengenes, Lenvika - og Lenangen ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:211 - 214
Øynamnet Løkta på Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Frøholm, Anders
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:528 - 531
“Maranese”
Forfatter/e Emne Bind
Myre, Erik
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1947
Fra/Til side:312 - 314
Maranese
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:50 - 50
Moldfór
Forfatter/e Emne Bind
Rydland, Håkon
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:55 - 55
Namnet Narvik
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:227 - 228
Omd
Forfatter/e Emne Bind
Ryssdal, O.
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:113 - 115
Hvad vet vi om Omd?
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:213 - 216
Noko meir om Åmd og Tjøtta
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:439 - 451
OMD og Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:159 - 164
Omdh
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:163 - 163
Stedsnavnene Passvik
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:111
År:1951
Fra/Til side:404 - 404
Pors, finnmarkspors og Porsanger
Forfatter/e Emne Bind
Granmo, Alfred
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:273
År:1992
Fra/Til side:404 - 412
Bruksnamn og garddeling i Nord-Rana
Forfatter/e Emne Bind
Frøholm, Anders
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:223
År:1960
Fra/Til side:464 - 469
Rana
Forfatter/e Emne Bind
Frøholm, Anders
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:115
År:1952
Fra/Til side:535 - 538
Stadnamn i Nord-Rana som fortel om samar og reindrift
Forfatter/e Emne Bind
Frøholm, Anders
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:177 - 182
Salbuneset og andre salnamn
Forfatter/e Emne Bind
Sandness, Ottar
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:10 - 11
Noen stadnamn i Salta
Forfatter/e Emne Bind
Evjenth, Håkon
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:245 - 247
Stadnamn i Salta
Forfatter/e Emne Bind
Evjenth, Håkon
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:305 - 308
Salta-namnet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:248 - 250
Navnet Salta
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:371 - 372
Samiske stadnamn finst i kvar bygd - sørpå ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:276
År:1993
Fra/Til side:13 - 26
Samiske stadnamn finst i kvar bygd - sørpå ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:277
År:1993
Fra/Til side:49 - 63
Senja - eit gamalt og vanskeleg stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:415 - 416
Skjoma og Skjomen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:336 - 340
“Skinn-uenighet”?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:162 - 165
“Småkongens regimente” eller “foreldet bygdeskrap”
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:16
Utgivelse nr:242
År:1984
Fra/Til side:480 - 489
Namnet Sortland ( sjå retting XX s 116)
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:20
Utgivelse nr:294
År:1997
Fra/Til side:69 - 77
“Stakk” i stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:20
Utgivelse nr:307
År:2000
Fra/Til side:369 - 391
Stjerner på stadnamnhimmelen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:1986
Fra/Til side:149 - 154
Svolvær-Gjeita
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:347 - 349
Svolværgeita. Ei lita retting
Forfatter/e Emne Bind
Wicklund, Trygve
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:391 - 391
Sømna - Deltalandet?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:453 - 457
Noen stedsnavn i Sørvikmark
Forfatter/e Emne Bind
Alm, Torbjørn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:16
Utgivelse nr:239
År:1983
Fra/Til side:365 - 372
Trondarnes-namnet
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:269
År:1991
Fra/Til side:311 - 312
Gamle øynamn. Vega
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:390 - 391
Forsvunne gårdnavn i Velfjord
Forfatter/e Emne Bind
Strøm, Harald
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:193 - 198
Er Vesterålen en forvanskning av Vester-åmdh-len
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1946
Fra/Til side:257 - 260
Vesterålen - Vester - amdh - len ?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:153 - 156
Er Vesterålen -. II. “Flatøyarbok”
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:187 - 190
Er Vesterålen ei forvansking av Vester-Åmdh ?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:409 - 414
Frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:64 - 67
Laust og fast frå Værøya i Bø “Vel du skjenk’,Jakop!”
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:22 - 25
Namn med “våss” - eit supplement
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:31 - 31
Namn, om namn på -Vots, -vikje
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:581 - 583
Nordnorske navn. Vesterålen. Senja.
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:91 - 93
Vidrak, Vidrek eller Vidræk?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:268
År:1991
Fra/Til side:280 - 282
Øynamnet Ylfi
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:122 - 128
Gardsnamnet Ånnstad
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:21
Utgivelse nr:324
År:2004
Fra/Til side:441 - 444
Tjuvholmen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:334
År:2007
Fra/Til side:240 - 240
«Bukkekjerka»
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Inge E.
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:306 - 310
Hadseløya
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Inge E.
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:310 - 311
And- i stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:329
År:2006
Fra/Til side:85 - 103
Forne tufter og forn tale
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:300 - 301
Kva er eigentleg eit sve?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:1 - 8
Øyar, fjell og låglende med namn på -und
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:335
År:2007
Fra/Til side:253 - 262
Stadnamn på Har-
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:339
År:2008
Fra/Til side:358 - 364
Øyar,fjell og låglende med namn på -und
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:336
År:2007
Fra/Til side:265 - 288
Namna Grøta(vær) og Gryta/Grytøya
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Eldar
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:347
År:2010
Fra/Til side:222 - 224
Frå Rå til Rolla
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:342
År:2009
Fra/Til side:33 - 37
Frå Hjarta til Gjertrud
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:347
År:2010
Fra/Til side:225 - 231
Villingsholmen og anna i same sjøen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:348
År:2011
Fra/Til side:256 - 259
Korgen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:282 - 283
Namneelementet «lur»
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:346
År:2010
Fra/Til side:181 - 191
Ei namnetyding, Hikelen
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:33 - 33
Om namnet Lauksund i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:295 - 296
Eit gamalt Rud-namn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:296 - 298
Gamle gardsnamn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:339 - 341
Tjuvholmen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:448 - 450
Gardsnamnet Ongstad i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:1 - 4
Foxstrand
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:30
År:1929
Fra/Til side:81 - 88
Gamle øynamn. Anda - Omd ?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:172 - 176
Stønnesbotten
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:178 - 178
Gamle øynamn. Ylfi
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:31
År:1930
Fra/Til side:223 - 226
Nokre stadnamn i Sørreisa
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Erling
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:32
År:1931
Fra/Til side:244 - 252
Nokre stadnamn i Sørreisa, frh
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Erling
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:33
År:1931
Fra/Til side:261 - 266
Gamle øynamn. , Gimsøy
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:35
År:1931
Fra/Til side:300 - 303
Gamle øynamn IV
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:370 - 372
Bjørnskinn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:377 - 380
Navnet Bjørnskinn og denslags
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:397 - 398
Små merknader til gamle namn. Øksnes - Øgsfjord
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:411 - 414
Voktor
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:8 - 10
Storjord( Stuorragiedde)
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Anders
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:41
År:1933
Fra/Til side:58 - 60
Åndervåg --- Andørja
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:74 - 78
Gamle øynamn V
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:81 - 82
Ørja
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:147 - 148
Gardsnamnet Marsletta
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:200 - 202
Noen notater om Bodin,m.m.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:203 - 207
Senja - Senjen
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:208 - 213
Gamle namn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:232 - 236
Litt om noen nordlandske stedsnavn
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:248 - 254
Litt om noen nordlandske stedsnavn, frh frå s 254
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:285 - 287
Marsletta
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:290 - 290
Salar Ey
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:296 - 303
De geografiske åler Alost og Westralom
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:306 - 310
Alost - Ælsto - Alsten
Forfatter/e Emne Bind
Forfang, K
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:317 - 318
Små merknader til gamle namn.
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:135 - 139
To øynamn
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:342 - 343
Stadnamn i Salangen
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:53
År:1936
Fra/Til side:437 - 443
Gardsnamnet Kvitnes
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:53
År:1936
Fra/Til side:444 - 446
Små merknadr til gamle namn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:456 - 469
Kjepsøen
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:58
År:1937
Fra/Til side:69 - 70
Namn på kinn og bugr (mrknader)
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:58
År:1937
Fra/Til side:90 - 92
Merknad til gamle namn
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:58
År:1937
Fra/Til side:93 - 95
OMDH
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:149 - 150
Gildeskål. Ei fundering på Hellesøymål
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:151 - 154
Kjefsøynavnet
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:174 - 177
Ofot - Lofot
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:178 - 182
Stadnamn i Salangen, svar-
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:183 - 187
Nordlandske stedsnavne. Hestmana
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:189 - 191
Sessøya
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:193 - 197
Kalsnes på Langøy
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:200 - 204
Hestmona - eingong til
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:209 - 211
Ofot -Lofot
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:212 - 213
Hitra -Froan - Titran
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:214 - 215
Gildeskål
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:225 - 226
Gildeskål II
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:227 - 229
Alost
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:230 - 235
Sessøya, Hestmann, Ambátt
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1939
Fra/Til side:258 - 260
Offersøya
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:264 - 265
Gildeskålnavnene
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:266 - 267
Alost ein gong til
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:274 - 275
Makkur m.m.
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:298 - 300
Frå nord i skoddeheimen
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:323 - 329
Gotadalen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:334 - 336
Maranese
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:337 - 344
Makkaurnavnene
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:347 - 347
Hestmona- Hestmann, m.m.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:368 - 370
Bukketind på Hinnøya
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:391 - 392
Gårdnavnet Moursund
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:70
År:1940
Fra/Til side:495 - 496
Rombaksbotten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:71
År:1940
Fra/Til side:504 - 507
To gamle fiskevær i Nordsenja. 1. Baltestad
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:64 - 70
To gamle fiskevær i Nordsenja. 2 Hekkinga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:102 - 114
To gamle fiskevær i Nordsenja. 2 Hekkinga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:102 - 114
Nokre øynamn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:129 - 135
Gården Nordfjord i Malangen
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:185 - 188
Gardsnamnet Sama og Bjargir
Forfatter/e Emne Bind
Sjurseth, Karl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:202 - 203
Maraftan
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:203 - 203
Nån'a på Gryta
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:204 - 206
Ol' Nilsa
Forfatter/e Emne Bind
Renså, Rolf M.
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:207 - 208
Gamle stad- og gardsnamn i Sømna
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklund, Kåre
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:81
År:1943
Fra/Til side:380 - 389
Vidrek
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:449 - 453
Gårdsnavnet Brokskar
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:456 - 456
Gardsnamnet Aune i Sør-Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Frette, Thor
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:465 - 468
Daumannsreva
Forfatter/e Emne Bind
Jørgensen, Chr. D
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:87
År:1944
Fra/Til side:608 - 610
Namnet Krøttøy i Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:456 - 457
Små merknader til gamle namn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:135 - 139
Sonesta og Brimisley
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:52
År:1936
Fra/Til side:416 - 417
Spåmenn, vismenn og liknande i vår stadnamnflora
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:450 - 457
Senja - ho strekker seg?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:357
År:2012
Fra/Til side:395 - 397
Det dunkle namneleddet Ring-
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:357
År:2012
Fra/Til side:398 - 412
Avløysa og Brokløysa
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:357
År:2012
Fra/Til side:414 - 416
Fra Rind til Ringvassøy
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:360
År:2013
Fra/Til side:1 - 3
Lemen-spor frå hei til hav?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:361
År:2013
Fra/Til side:38 - 56
Lemen-spor frå hei til hav?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:362
År:2013
Fra/Til side:57 - 62
Mange uekte menn?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:362
År:2013
Fra/Til side:76 - 80
Øynamnet Løkta på Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:90 - 92
Ylfi frå fleire sider
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:118 - 120
Brulten og Eipholmen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:141 - 143
Frå Segelfors til Sigerfjord
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:167 - 182
Šuoššjohka, Šuoššjávri - og Sjusjøen?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:183 - 184
Hovdasegl og andre segl
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:366
År:2014
Fra/Til side:193 - 207
Noen stedsnavn fra Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Tideke, Helge
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:366
År:2014
Fra/Til side:208 - 216
Geita, Gjura eller kjerringa?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:367
År:2014
Fra/Til side:246 - 251
Geita, Gjura eller kjerringa?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:367
År:2014
Fra/Til side:246 - 251
To skeidvågar i Troms
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:368
År:2015
Fra/Til side:278 - 281
Øynamnet Silda
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:369
År:2015
Fra/Til side:315 - 316
Bygde- og kommunenamnet Hamarøy
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:354 - 357
Kveøya - men Kvæfjorden
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:357 - 359
Øynamnet Silda - litt til
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:361 - 362
Kon(g)svika - kongeleg byrd eller kongeleg byll?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:372
År:2016
Fra/Til side:384 - 387
Husvågen og Båtnesset. Om stedsnavn og andre kulturminner
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:374
År:2016
Fra/Til side:421 - 424
Hestmona - Kassmona - Teksmona
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:379
År:2017
Fra/Til side:101 - 116
Opnan i Kjelvik
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:379
År:2017
Fra/Til side:131 - 132
Landkom- eller Landkam-?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:380
År:2018
Fra/Til side:153 - 163
Noen stedsnavn
Forfatter/e Emne Bind
Tideke, Helge
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:388
År:2019
Fra/Til side:399 - 411
foto til arts 339 h 2.2019
Forfatter/e Emne Bind
redaksjon, red,
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:388
År:2019
Fra/Til side:408 - 408