Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Viser - Samlingar


Nordnorsk bygdemålsdikting II
Forfatter/e Emne Bind
Wicklund, Trygve
Viser
Samlingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:221
År:1960
Fra/Til side:397 - 402
Gamle Nordlandsviser
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Viser
Samlingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:141
År:1963
Fra/Til side:210 - 221
Nordnorske folkeviser og særlege nordnorske folkevisetrad.
Forfatter/e Emne Bind
Nergård, Berit
Viser
Samlingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:158 - 179
Folkeviser, viser, barnesullar, rim og regler frå Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Samlingar
Bind nr:15
Utgivelse nr:201
År:1978
Fra/Til side:81 - 176
Kommentar til “viseheftet”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Samlingar
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:205 - 205
“Skydstouren i Nordland” og “Vise om lofotfiskeriet”
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Viser
Samlingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:410 - 429
Urdals viser
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Viser
Samlingar
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:25 - 28
Nordlandsviser. omtale
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Viser
Samlingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:57
År:1937
Fra/Til side:49 - 57
Folkeviser i Beiarne
Forfatter/e Emne Bind
Ringaker, Øystein
Viser
Samlingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:317 - 325