Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Folkeminne - Segner, alfabetisk etter stadnamn


Hvaler og hvalbenshus. Arktisk -og arabisk- folklore
Forfatter/e Emne Bind
Stang, Håkon
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:
Fra/Til side:37 - 51
Gauken i folketrua
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:
Fra/Til side:160 - 160
Gammalt frå Andøy
Forfatter/e Emne Bind
Saura, Emil
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:120 - 123
Gamalt heimanfrå
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:435 - 436
Tuftekaillan på Flohålman v/Eidnes + div.: (Bjarkøy)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:249
År:1986
Fra/Til side:181 - 182
Tore Hund i folkefantasien
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:333 - 335
Småting frå Bø
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:30 - 30
Gammel-Juten på Bleik og somt anna
Forfatter/e Emne Bind
Nordeng, Antonius
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:94 - 96
Segn om underjordiske. Fra Folla
Forfatter/e Emne Bind
Brugmans, Peter J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:254 - 256
Frua på Fruholmen
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:261 - 265
I Høttakallens fotspor. Lokalt sagn fra Grytøya
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Roald
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:21
Utgivelse nr:312
År:2001
Fra/Til side:100 - 109
Små klipp av bygdetradisjonen (Hillesøy)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:217 - 221
Originalar og undarlege skruvar
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:438 - 441
En nifs historie (Hamningberg)
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Hedley
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:627 - 627
Segna om salttynna ved Stangnes, Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Schjelderup, Svein-Erik
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:277
År:1993
Fra/Til side:64 - 64
Soger frå havet
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:129 - 134
Gammalt frå Hålogaland. Eventyr og segner
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:133 - 137
Sagn og anna gammelt fra Astafjorden (Ibestad)
Forfatter/e Emne Bind
Krokmyrdal, Trygve
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:26 - 29
Nilas-Marja. Kva Mattis Persa Lango fortalde
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:577 - 579
Segn (Langenes)
Forfatter/e Emne Bind
Hermannsen, Rolf
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:174 - 174
Mannen som møtte dauingene (Laksfjord-dalen)
Forfatter/e Emne Bind
Seljevoll, Agnus
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:127 - 128
Skrømt
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:110 - 111
Heilag Olav og Reines-trollet. Segn frå Leirfjord
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1951
Fra/Til side:322 - 323
Heilag Olav og Reines-trollet. Segn frå Leirfjord
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:322 - 323
Sterke karar og hardbalne kvinnfolk
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:350 - 351
Prettemakarar. Gamalt frå Leirfjord
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:423 - 425
Småstykke
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:243 - 244
Bjørne- og huldresoger frå Løkås i Leirfjord
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:442 - 444
Sagnet om presten på Loppa
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1951
Fra/Til side:420 - 422
Segner frå Lødingen om skatten hans Tore Hund
Forfatter/e Emne Bind
Os, Magnus
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:111 - 112
Gamle minne. ( frå Lofoten)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:437 - 441
Nokre stubbar, sagn og overtru frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:426 - 427
En ny variant av Nakkulsagnet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:152
År:1966
Fra/Til side:93 - 96
Soger frå Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:488 - 491
Røstøyane i segn og soge
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:81 - 91
Røsvatn. Ei segn og somt anna
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:142 - 144
Skrømt eller ikkje - ?
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:110 - 110
Skrømt. Synet i Sporvika
Forfatter/e Emne Bind
Steinsvik, Berthold
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:362 - 363
Segner frå Stonglandet
Forfatter/e Emne Bind
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:
Fra/Til side:485 - 488
Gamle segner frå Sør-Troms og Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Heide, M
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:366 - 368
Litt meir om to kjente sagn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1958
Fra/Til side:456 - 458
Steinolastua
Forfatter/e Emne Bind
Jørgensen, Chr. D
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:77 - 79
Steinbordet på Vanna-Kvitnes
Forfatter/e Emne Bind
Sandvik, Arthur
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:178 - 179
Skrømt. Dei underjordiske i Valvågen
Forfatter/e Emne Bind
Steinsvik, Berthold
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:361 - 362
På vitjing i Vefsn. Minne om mange merkelege ting
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:147
År:1965
Fra/Til side:393 - 405
Spøyk. Oppteikningar frå Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:45 - 49
Segner tur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:352 - 354
Gamalt frå Vega
Forfatter/e Emne Bind
O., R.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:72 - 74
Frå Vesterålen. 3 Memorat
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:384 - 385
Sagn og minne frå Øksnes
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:577 - 581
Sagn og minne frå Øksnes
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:602 - 607
Segner frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Fridtjov
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:22 - 23
Sagnet om «pengtuva» i Sørvik
Forfatter/e Emne Bind
Furset, Ole J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:326
År:2005
Fra/Til side:31 - 32
Gamalt frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, Ivar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:10
År:1922
Fra/Til side:11 - 18
Gammelt fra Skjervøy
Forfatter/e Emne Bind
Kiil, Erling
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:26 - 27
Sagn om Eveneskjerka
Forfatter/e Emne Bind
Rånes, Thorbjørg
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:27 - 28
Segner frå Søre Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:30 - 32
Segner frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:14 - 18
Segner frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:32 - 32
Feskeløkka og finnekonst
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rikholst
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:29 - 32
Gammelt fra Salten
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:31 - 36
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:37 - 39
Gammelt fra Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:26 - 30
Folkemine og segner frå Leirstranda i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:49 - 52
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:53 - 57
Gamle segner frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:166 - 169
Sagn fra Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Martinussen, Magna
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:170 - 173
Segner frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Storeng, Elna
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:173 - 175
Segner om Trondarnes-kyrkja
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:215 - 217
Småstykker
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:221 - 221
Sagn om Svartisen
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:225 - 226
Segner frå Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:384 - 387
Tuftefolket i Vestervika
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:388 - 392
Gamalt frå Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:431 - 432
Hagbard og Signe
Forfatter/e Emne Bind
Dokk, Trygve
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:433 - 437
Gamalt frå Vetserålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:5 - 8
Gamalt frå Finnmark. Dronninga på Fruholmen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:34 - 34
Soga og segn frå bygdene.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:39 - 48
Segner om Troneskjerka
Forfatter/e Emne Bind
Nordvik, Anne
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:66 - 66
Huldresoger
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:19930
Fra/Til side:127 - 130
Gamle sogor
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:167 - 171
Segn om Troneskjerka
Forfatter/e Emne Bind
Caroliussen, Henry
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:176 - 177
Segner frå Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:335 - 337
Segner fra Kvedfjord --suplering
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:396 - 396
Segner frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:418 - 420
Gamalt frå bygdene. Segner nedskrive av folkehøgskoleelevar.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:421 - 424
Segner frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Fridtjov
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:11 - 12
Segner frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Fridtjov
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:71 - 73
Gamalt frå Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:90 - 92
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:197 - 199
Nordnorske fjellsegner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:226 - 231
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:282 - 284
Mannen i Reka
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:51
År:1935
Fra/Til side:363 - 363
Ho Gisken i Steinvåg
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Leiv
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:51
År:1935
Fra/Til side:364 - 365
Gamalt frå Balsfjord
Forfatter/e Emne Bind
Heim, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:52
År:1936
Fra/Til side:403 - 407
Mannen i Reka, ei supleing
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:52
År:1936
Fra/Til side:415 - 415
Gamalt frå bygdene. Segner nedskrive av folkehøgskoleelevar.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:481 - 483
Trollsogor frå Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:56
År:1937
Fra/Til side:26 - 29
Gamalt frå Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:59
År:1937
Fra/Til side:118 - 120
Gamalt frå bygdene. Segner nedskrive av folkehøgskoleelevar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:253 - 256
Segner fra Vågan
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:301 - 302
Gammelt fra Helgelandskanten
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:345 - 345
Gamalt frå Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Gunnvald
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:348 - 349
Gamle sagn, fra Vågan
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:350 - 352
De døde vil forlike seg
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:374 - 377
Segner og anna gamalt
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:381 - 387
Den døde hevner seg
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:425 - 427
Da seinota hans Per blri forgjort!
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:71
År:1940
Fra/Til side:508 - 511
Segna om Utrøst
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:20 - 25
Gamle historier
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Mikal
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:115 - 119
Segn om prost Falster
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:148 - 148
Røverne i Refsdalen
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:454 - 455
Segner: Kvæfjordpresten gjekk att, Mannahausen slo.
Forfatter/e Emne Bind
Bremnes, Birgitta
Meløy, Gudrun
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:488 - 488
Segna om Tjuv-Hendrik
Forfatter/e Emne Bind
Vassdal, Kristine
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:564 - 566
Segner frå Stonglandet
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hans Kristian
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:485 - 488
Trollkjerringer i Rana og Petter Dass
Forfatter/e Emne Bind
Lagli, Nils
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:467 - 473
I gamle dagar var det både hulder og nøkk i Forrs-marka på Grytøy
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:361
År:2013
Fra/Til side:36 - 37