Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Oversikt bind


Velg bind nummer:

Etterskrift
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:2 - 2
Om namne Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:3 - 11
Litt om nordlandsk folketradition
Forfatter/e Emne Bind
Christiansen, Reidar Th
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:12 - 26
Skaveret for Andenes, 6te febr. 1821
Forfatter/e Emne Bind
Lorentzen, Andreas
Ver,vind og solmerke
Forlis
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:27 - 34
Håløyger i Svolderslaget
Forfatter/e Emne Bind
Nicolaissen, Olaus
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:35 - 39
Hekseformularar
Forfatter/e Emne Bind
Rolness, Berg
Helse, medisin
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:40 - 47
Hekseformularar
Forfatter/e Emne Bind
Rolness, Berg
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:
Fra/Til side:40 - 47
Historisk råme kringom
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:48 - 57
Eiendoms- og jordbruksforhold i Troms fogderi i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Gardar og gardsdrift
allment
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:67 - 74
Hålogaland historielag
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1920
Fra/Til side:75 - 80
Gamle optegnelser om folketro i Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Christiansen, Reidar Th
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1921
Fra/Til side:1 - 19
Véter (varder) i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Veter
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1921
Fra/Til side:20 - 21
Sumt um eit dalefolk
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Språk
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1921
Fra/Til side:22 - 32
Eitt og anna
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Ver,vind og solmerke
Forlis
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1921
Fra/Til side:33 - 34
Den norske busetninga i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Finnmark
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1921
Fra/Til side:35 - 45
Fembøringen
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Båtar
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1921
Fra/Til side:1 - 12
Et mindesmerke fra ufredsårene 1807-1814
Forfatter/e Emne Bind
Nicolaissen, Olaus
Veter
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1921
Fra/Til side:13 - 14
Brigde i namneskikk
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Namn, personnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1921
Fra/Til side:15 - 19
Gamle handelssteder i Troms fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Handel
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1921
Fra/Til side:20 - 25
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeminne
Segner og soger, allment
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1921
Fra/Til side:26 - 31
Årsmelding 1921
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1921
Fra/Til side:31 - 32
Første innbyggaren i Målselva
Forfatter/e Emne Bind
Lie, D.I.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1922
Fra/Til side:1 - 7
Lidt om bebyggelsen ved Sagelvvand, Takvand og Fjellfrøskvand i Balsfjord
Forfatter/e Emne Bind
Dyrkoren, O.S.
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1922
Fra/Til side:8 - 23
Utrykte kilder til Nord-Norges topografi
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Administrasjon
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1922
Fra/Til side:24 - 30
Urdals viser
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Viser
Samlingar
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1922
Fra/Til side:25 - 28
I kveldsæta
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1922
Fra/Til side:31 - 38
Varden (veten) paa Mofjeldet
Forfatter/e Emne Bind
Meyer, Hans A.
Veter
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1922
Fra/Til side:39 - 40
Presten Ogmund Olavssøn Kaabeins testamente av 1381
Forfatter/e Emne Bind
Nicolaissen, Olaus
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1922
Fra/Til side:1 - 10
Gamalt frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, Ivar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1922
Fra/Til side:11 - 18
Johan Adrian
Forfatter/e Emne Bind
Lie, D.I.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1922
Fra/Til side:19 - 24
Uversdagen 30.marsn 1868
Forfatter/e Emne Bind
Stokke, Olav Olaussen
Ver,vind og solmerke
Forlis
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1922
Fra/Til side:29 - 31
Småplukk
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, Ivar
Veter
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1922
Fra/Til side:32 - 32
Småting om Gerhard Schøning
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1922
Fra/Til side:1 - 11
Han Grotaa-Jo
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1922
Fra/Til side:12 - 18
Et tidsbillede fra 1812
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1922
Fra/Til side:19 - 21
Gammelt fra Salten
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Segner og soger, allment
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1922
Fra/Til side:22 - 26
Gamle handelssteder i Finmark fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Administrasjon
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1922
Fra/Til side:27 - 30
Gamle handelssteder i Finmark fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Handel
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1922
Fra/Til side:27 - 30
Årsmelding og rekneskap 1922
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1922
Fra/Til side:31 - 32
Håløygminne,- omslags-sida
Forfatter/e Emne Bind
redaksjon, red,
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1922
Fra/Til side:32 - 32
Hagbard og Signe
Forfatter/e Emne Bind
Liestøl, Knut
Viser
Einskilde viser
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1923
Fra/Til side:1 - 15
Hvorledes Tromsø blev by
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Byar, byhistorie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1923
Fra/Til side:16 - 25
Gammelt fra Skjervøy
Forfatter/e Emne Bind
Kiil, Erling
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1923
Fra/Til side:26 - 27
Sagn om Eveneskjerka
Forfatter/e Emne Bind
Rånes, Thorbjørg
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1923
Fra/Til side:27 - 28
Dronning Gunnhild
Forfatter/e Emne Bind
Enge, Martin
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1923
Fra/Til side:28 - 29
Segner frå Søre Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1923
Fra/Til side:30 - 32
Nationalitetene i Troms fylke, særlig i ældre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1924
Fra/Til side:1 - 14
Bjørneskytterhistorier fra Nordland i gamle dager
Forfatter/e Emne Bind
Gjerø, Trygve
Dyr
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1924
Fra/Til side:14 - 20
Gamle bryllupsskikke i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Nicolaissen, Olaus
Folkeliv, tradisjonar
Bryllaup
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1924
Fra/Til side:21 - 25
Gammelt fra Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1924
Fra/Til side:26 - 29
Segner frå Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner og soger, allment
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1924
Fra/Til side:30 - 31
Segner frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:1
År:1924
Fra/Til side:32 - 32
Antikvar O.Nicolaissen
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1924
Fra/Til side:1 - 4
Skoleminne om Nicolaisen
Forfatter/e Emne Bind
Holte, H.
Koht, Halvdan
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1924
Fra/Til side:4 - 5
Skoleminne om Nicolaissen
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1924
Fra/Til side:6 - 7
Striden om Finnmarka
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1924
Fra/Til side:8 - 17
Hvor bodde håløygen Ottar ?
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1924
Fra/Til side:18 - 22
Gamal tru og skikk i bygda
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1924
Fra/Til side:23 - 28
Feskeløkka og finnekonst
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rikholst
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1924
Fra/Til side:29 - 32
Ei namnetyding, Hikelen
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Stadnamn
Stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1924
Fra/Til side:33 - 33
Utdrag av I A Heltzens beskrivelse over Ranens prestegjeld
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1924
Fra/Til side:1 - 15
Gåtor
Forfatter/e Emne Bind
Vassdal, Kristine
Riksheim, Vilhjelm
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1924
Fra/Til side:16 - 30
Gammelt fra Salten
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1924
Fra/Til side:31 - 36
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1924
Fra/Til side:37 - 39
Årsmelding og rekneskap 1924
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Utgivelse nr:1
Hefte nr:3
År:1924
Fra/Til side:40 - 40
Håløygske ættesogur
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1923
Fra/Til side:1 - 8
Almuebiblioteker i Tromsø stift
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1923
Fra/Til side:9 - 13
Segner frå Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Strompdal, K
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1923
Fra/Til side:14 - 18
Dronning Gunnhild
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1923
Fra/Til side:19 - 26
Nationalitetene i Troms fylke, særlig i ældre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1923
Fra/Til side:27 - 39
Veter i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Gjelle, K.K.
Veter
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1923
Fra/Til side:40 - 41
Bjørneskytterhistorier fra Nordland i gamle dager
Forfatter/e Emne Bind
Gjerø, Trygve
Dyr
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1923
Fra/Til side:42 - 45
Årsmøte, Hålogaland Historielag 1923
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Årsmeldingar,rekneskap
Utgivelse nr:1
Hefte nr:2
År:1923
Fra/Til side:47 - 48