Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Håløygminne - Nord-Noregs eldste tidsskrift


Håløygminne er eit lokalhistorisk tidsskrift for Nord-Noreg. I format er det lite, men det har ei lang og og stolt historie. Hans Eidnes starta det i 1920, og artiklane har gjennom åra vore signert av kjente nordnorske namn som Just Qvigstad, Halvdan Koht, Anna Haug og Povl Simonsen.I dei siste ti-åra finn vi ved sida av Asbjørn Eidnes, namn som Dagmar Blix, Håvard Dahl Bratrein, Arthur Brox, Finn Myrvang og Ørnulv Vorren.
Det har stor variasjon i emna som er blitt tatt opp, i tid spenner dei frå steinalder til moderne nordnorsk byutvikling, dei omhandlar heile landsdelen, samiske, kvenske og norske forhold og er også innom felt som for eksempel stadnamn, dialektar, segner, folkeviser og planteliv.

Lokalavisa Havblikk på Rolvsøy ga nyleg tidsskriftet denne attesten:

« Det bladet ikke har av volum og fancy layout, tar det igjen på kvalitet og interessante artikler. Enten det er profesjonelle historikere eller glade amatører som skriver, er alltid kvaliteten høy..... "Håløygminne" er Norges eneste blad med nordnorsk historie, og burde finnes i alle møblerte hjem nord for Trøndelag.»


I Håløygminne kan ein presentere resultat av konkrete prosjekt innanfor for eksempel bygningsvern, samlingsarbeid og dokumentasjonsarbeid så vel som artiklar basert på skrifteige og munnlege kjelder. Tidsskriftet tar imot både korte og lengre artiklar.