Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Hefte nr 2 - 2014 er her !

Sigerfjord.

Napoleonskrigane, kvener og stadnamn er innholdet i hefte nr 2 i 2014

Frå innholdet denne gangen:

Håvard Dahl Bratrein: Napolelonskrigene og Nord-Norge

Harald Lindbach: Den stor nordiske krig og kvenenes innvandring til Nord-Troms

Finn Myrvang: Frå Segelfors til Sigerfjord og Suossjohka, Suossjavri - og Sjusjøen?


Vi minner om at vi alttid er på jakt etter nytt materiale og at vi inntil vidare sel eldre årgangar til "gje-bort-pris"

Sei og rundbrosme gir bare Afrika- kvalitet


Ragno er den fiskesorten som blir best betalt. Hvorfor kan du lese mer om i siste hefte av Håløygminne som byr på en hittil upublisert semesteroppgave om tørrfiskvraking i folkelivsgransking fra 1976


Nå er hefte nr 4 i 2014 sendt ut med stoff om grunnloven, tørrfisk og stedsnavn.

Innholdet denne gangen er
Kyrkja og 1814 av Hallgeir Elstad. Øystein Bottolfsen har skrevet om "Tørrfisksortering og kvalitetsbetegnelser for tørrfisk" og Finn Myrvang bidrar med en artikkel om "Geita, Gjura eller kjerringa.

Årgang 97

)7.årgag ført fint "i mål".

Siste nr i 2016 var nærmast ein hyllest til Einar- Arne Drivenes som fylte 70 år sommaren 2016. Instituttet for historie og religionsvitskap arrangerte eit seminar om hans mangslungne sider som historiar. 8 av dei 9 innlegga i høve dette fekk Håløygminne publisere, og samla blei det eit flott hefte på 44 sider som kom ut som hefte 4.
Nye hefte er under planlegging med ulikt stoff, noko Håløygminne gjere tar mot for utgiing.

Velkommen til Håløygminne


Etter 92 år kom Håløygminne endeleg på nett. Og med eit arkiv som dekker alle artiklar, forfattarar og bind frå starten i 1920 til 2012.
Vi har og ei oppmoding om å få fleire til å skrive for tidsskriftet.

Styret i Hålogaland Historielag vedtok i fjor at Håløygminne må kome seg ut på verdensveven.

Dette er førebels resultatet. Vi er godt nøgde med at ein no kan finne nytt og gamalt på enkelt vis frå eigen kontorpult eller sofakrok.


Utan gode vener får ein ikkje til mykje og vi vil takka Einar ved Pricom og folka i Hipp Hurra reklamebyrå for dugnadsarbeidet, og HIKT for web-hotell.