Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Frå skipinga i 1920


Hans Eidnes

Hålogaland Historielag
blei skipa 8.mai 1920, og i loven som blei vedtatt då står det slik:

§ 1
Laget vil samle folket her i Hålogaland bispedøme, og dei som ættar herifrå til samarbeid med det mål å vekkje sansen for og vinne størst mogeleg kjennskap til historia åt Nord-Norig frå dei eldste tider til no. Målet vil ein prøve å nå ved:
.........
d) Utgjeving av eit skrift som organ for arbeidet.
§ 4
Styret for historielaget gjev ut eit årsskrift, og set inn ein mann i eller utanfor styret til skriftstyrar.
------------------------

Dette var opptakten til Håløygminne som då er eit lokalhistorisk tidsskrift for heile Nord-Norge. I 2013 startar Håløygminne på sin 94. årgang. Skriftet kjem med 4 hefte i året med stoff om nordnorsk historie, om folkeminne og tradisjon m.m. Langt på veg er det dei som sender inn stoff som bestemmer kva innhald Håløygminne får!
Vil du bli tingar, kan du sende melding til redaksjonen.