Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Finnmark - Allmenn historie


Adelsgods og krongods i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:311
År:2001
Fra/Til side:57 - 84
Russisk okkupasjon av Finnmark på 1400-tallet?
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:322
År:2004
Fra/Til side:373 - 384
Etter futen N. Kangs beskrivelse av tilhøva i Finnmark 1694
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:97
År:1947
Fra/Til side:359 - 361
Om Finnmark i det 17.århundre
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:144 - 152
Engelsk overvintring i Laksefjord - vinteren 1697-98
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:11 - 19
“Folketellinga” for Vardø 1685
Forfatter/e Emne Bind
Tronstad, Roger
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:16
Utgivelse nr:237
År:1983
Fra/Til side:328 - 330
Konflikten mellom amtmann og almue i Finnmark på 1700-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hans Kristian
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:13
Utgivelse nr:181
År:1973
Fra/Til side:453 - 463
Finnmarken i 1700-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Horne, Ove
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:1 - 10
Merkeår i konkurransen om land og ressurser i nordområdene
Forfatter/e Emne Bind
Aarseth, Bjørn
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:310
År:2001
Fra/Til side:44 - 52
Nordregionen før oss - En historisk skisse over utnytting av ressursene
Forfatter/e Emne Bind
Aarseth, Bjørn
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:11 - 23
Kampen om ressursene. Lokale grensekonflikter mellom Norge og Russland 1826-1920
Forfatter/e Emne Bind
Wikan, Steinar
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:429 - 439
Kautokeino-opprøret 1852
Forfatter/e Emne Bind
Hætta, Odd Mathias
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:17
Utgivelse nr:249
År:1986
Fra/Til side:161 - 174
Finnmarks historie
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:219
År:1959
Fra/Til side:325 - 327
“Finmarken for Nordmænd”
Forfatter/e Emne Bind
Nordeng, Antonius
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:37 - 41
“Finnmarksbiblioteket”
Forfatter/e Emne Bind
Berset, Inger
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:13
Utgivelse nr:168
År:1970
Fra/Til side:93 - 96
Apropos «Brente steders regulering»
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:22
Utgivelse nr:327
År:2005
Fra/Til side:56 - 56
Finnmark som forvisningsstad – for å auke folketalet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:304 - 305
Særlege straffemetodar i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:302 - 303
Den norske busetninga i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:2
År:1921
Fra/Til side:35 - 45
Trondenesleiren - Finnmarksbyen i Troms
Forfatter/e Emne Bind
Bygdnes, Frode
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:381
År:2018
Fra/Til side:165 - 196