Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Stadnamn - 2) Særmerkte stadnamn


Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:146
År:1965
Fra/Til side:369 - 380
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:147
År:1965
Fra/Til side:411 - 426
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:148
År:1965
Fra/Til side:433 - 459
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:39 - 49
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:152
År:1966
Fra/Til side:81 - 89
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:153
År:1966
Fra/Til side:120 - 129
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:157 - 161
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:156
År:1967
Fra/Til side:194 - 202
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:161
År:1968
Fra/Til side:368 - 377
Særmerkte stadnamn ( med rettingar frå tidl.art.)
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:418 - 427
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1970
Fra/Til side:15 - 29
Meir om stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1960
Fra/Til side:447 - 450
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Aase, Reidar
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:137 - 141
“Særmerkte stadnamn” mange år etter
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:317 - 332
Fjordnamnet Stønnesbotn og garden Botn i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:59 - 63
Når harpa blir herpa
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:336 - 338
Vottvikane og vottesegnene
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:373
År:2016
Fra/Til side:407 - 415
Usikre minne om lagmannen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:374
År:2016
Fra/Til side:435 - 444
Femris - eit eineståande øynamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:376
År:2017
Fra/Til side:1 - 3
Fila og Vola
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:378
År:2017
Fra/Til side:99 - 100
Sonnisthenn og andre namnegåter
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:379
År:2017
Fra/Til side:117 - 122
Funn frå karta til dei som
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:379
År:2017
Fra/Til side:123 - 130
Søkelys på Sag- og Mølnenamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:243 - 250
Klo
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:267 - 268
Bonden som aldri bonde var
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:386
År:2019
Fra/Til side:340 - 341
frå tru til tru
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:386
År:2019
Fra/Til side:342 - 344
Inspirerer i nord, irriterer i sør
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:387
År:2019
Fra/Til side:345 - 352