Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Viser - Einskilde viser


Aksel Tårn-viso
Forfatter/e Emne Bind
Bakke, Arnt
Viser
Einskilde viser
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:330 - 332
Astøingsvisa med innleiing og ordtyding
Forfatter/e Emne Bind
Hveding, Johan
Viser
Einskilde viser
Bind nr:10
Utgivelse nr:224
År:1961
Fra/Til side:497 - 524
Drikkevise ( jfr.IX s. 320)
Forfatter/e Emne Bind
Danielsen, Mikal
Viser
Einskilde viser
Bind nr:9
Utgivelse nr:121
År:1954
Fra/Til side:202 - 203
Drikkevise
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Viser
Einskilde viser
Bind nr:9
Utgivelse nr:124
År:1954
Fra/Til side:320 - 320
Nordnorske fiskarviser
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Viser
Einskilde viser
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:345 - 355
Ei nyare fiskarvise
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:356 - 356
Ei nordnorsk fiskervise fra 1842
Forfatter/e Emne Bind
Knutsen, Nils Magne
Viser
Einskilde viser
Bind nr:14
Utgivelse nr:191
År:1976
Fra/Til side:329 - 340
Ei nordnorsk fiskervise fra 1842 ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:14
Utgivelse nr:193
År:1976
Fra/Til side:471 - 472
Nordnorske folkeviser ( m rettingar XIII s 259)
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:13
Utgivelse nr:172
År:1971
Fra/Til side:203 - 204
Haugebonden
Forfatter/e Emne Bind
Liestøl, Knut
Viser
Einskilde viser
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1945
Fra/Til side:211 - 219
Sjøkaptein Johan Heitmann og Hans Vise
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Viser
Einskilde viser
Bind nr:16
Utgivelse nr:232
År:1982
Fra/Til side:134 - 141
Folkevisa om julgeitsonen
Forfatter/e Emne Bind
Liestøl, Knut
Viser
Einskilde viser
Bind nr:7
Utgivelse nr:102
År:1948
Fra/Til side:525 - 532
Kanstadfjord-visa
Forfatter/e Emne Bind
Graff, Ola
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:203
År:1979
Fra/Til side:219 - 225
Kjibygainden
Forfatter/e Emne Bind
Hatlebrekke, Hildur
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:200
År:1978
Fra/Til side:67 - 71
Kveitevisa
Forfatter/e Emne Bind
Meløy, Lydolf Lind
Viser
Einskilde viser
Bind nr:13
Utgivelse nr:172
År:1971
Fra/Til side:205 - 205
Hvem var “far” til ”Kjibygainden”?
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:192 - 198
Ei gamal kveldssalme
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Viser
Einskilde viser
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:495 - 495
Nothundvise fra Troms
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Helge B. J.
Viser
Einskilde viser
Bind nr:18
Utgivelse nr:268
År:1991
Fra/Til side:285 - 286
Regler og rim frå Meløy i Øksnes
Forfatter/e Emne Bind
Meløy, Lydolf Lind
Viser
Einskilde viser
Bind nr:13
Utgivelse nr:173
År:1971
Fra/Til side:230 - 233
Skansviser - smedviser. Trekk frå visetradisjon i Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Viser
Einskilde viser
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1970
Fra/Til side:9 - 14
“En sørgelig Sang” fra 1600-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:177 - 185
To skjemtarvers
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Viser
Einskilde viser
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:618 - 618
Nothundviser
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:18
Utgivelse nr:269
År:1991
Fra/Til side:313 - 316
Nidvisa om”tronesværingan”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:198
År:1978
Fra/Til side:20 - 20
Urdals viser (tidl. 2/1922)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:320 - 323
Gamle visestubbar, frå Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Viser
Einskilde viser
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:211 - 212
Hagbard og Signe
Forfatter/e Emne Bind
Liestøl, Knut
Viser
Einskilde viser
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:1 - 15
Ein nord-norsk barnesull
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Viser
Einskilde viser
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:
Fra/Til side:62 - 62
To viser frå Vestbygda i Lødingen
Forfatter/e Emne Bind
Hægstad, Daniel
Viser
Einskilde viser
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:114 - 117
Ei gamal Lofot-vise
Forfatter/e Emne Bind
Valberg, Leiv
Viser
Einskilde viser
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:382 - 383
Ei folkevise frå Borge
Forfatter/e Emne Bind
Elstad, Kåre
Viser
Einskilde viser
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:178 - 179
Ei kråkevise , frå Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Viser
Einskilde viser
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:282 - 283
Jo-Laje-visa
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Viser
Einskilde viser
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:319 - 320
Krøtturlokking frå Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Viser
Einskilde viser
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:321 - 321
Eit stridsdikt från 1700-talet. Vise om Linefisket i Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Nauthella, Knut
Viser
Einskilde viser
Bind nr:4
Utgivelse nr:52
År:1936
Fra/Til side:392 - 402
Et gammelt vers, frå Mestervik
Forfatter/e Emne Bind
Borgen, H
Viser
Einskilde viser
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:297 - 297
Ei nord-norsk skjemtevise. Med innleiing og merknader. (Astøingsvisa)
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:49 - 58
Anruskabald
Forfatter/e Emne Bind
Bertheussen, Carl
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:142 - 143
Nidvisor
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:349 - 351
Ei hundrad år gammal bryllaupsvisa frå Salta
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:352 - 354