Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereQvigstad, Just

Udtog af Tromsø Fogderiets Pantebog (originale kongebrev)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:235 - 240
Udtog af Tromsø Fogderiets Pantebog (originale kongebrev)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:258 - 264
Udtog af Tromsø Fogderiets Pantebog (originale kongebrev)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:594 - 598
I kamp med naturkreftene (snøskred)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Fiske
Uver og ulykker
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:111 - 111
Et tidsbillede fra 1812
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:220 - 221
Kirkeristen (Tromsø)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Kjerke
Enkelte kjerker, alfabetisk
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:77 - 77
Paa nordlandske Reise efterfølgende Curiosa. Nannestad
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Reiser,
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1946
Fra/Til side:225 - 230
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:382 - 389
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:424 - 429
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:369 - 376
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:12 - 17
Utdrag av Vardøhus Amts (Lehns) Justisprotokoller
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Rettssaker o.l
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:164 - 174
Finn - lapp - same
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:56 - 57
Nogle merkværdige Ting i Nordlands Amt.(Nannestad)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Tiende
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1946
Fra/Til side:273 - 275
I kamp med naturkreftene (snøskred)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Ver,vind og solmerke
Ver og vind
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:111 - 111
Urdals viser (tidl. 2/1922)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:320 - 323
Eiendoms- og jordbruksforhold i Troms fogderi i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:1920
Fra/Til side:67 - 74
Véter (varder) i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Veter
Bind nr:1
Utgivelse nr:2
År:1921
Fra/Til side:20 - 21
Eitt og anna
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Ver,vind og solmerke
Forlis
Bind nr:1
Utgivelse nr:2
År:1921
Fra/Til side:33 - 34
Gamle handelssteder i Troms fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Handel
Bind nr:1
Utgivelse nr:3
År:1921
Fra/Til side:20 - 25
Utrykte kilder til Nord-Norges topografi
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:24 - 30
Urdals viser
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Viser
Samlingar
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:25 - 28
Et tidsbillede fra 1812
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:19 - 21
Gamle handelssteder i Finmark fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:27 - 30
Gamle handelssteder i Finmark fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Handel
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:27 - 30
Hvorledes Tromsø blev by
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Byar, byhistorie
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:16 - 25
Almuebiblioteker i Tromsø stift
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:9 - 13
Nationalitetene i Troms fylke, særlig i ældre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:352
År:1923
Fra/Til side:27 - 39
Nationalitetene i Troms fylke, særlig i ældre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:1 - 14
Hvor bodde håløygen Ottar ?
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:18 - 22
Utdrag av I A Heltzens beskrivelse over Ranens prestegjeld
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:1 - 15
Hvor på Hinnøy overvintret Sigurd Slembe 1138-1139 ?
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:7 - 10
Nybyggerne ved Monselven - efter folketællingen 1801
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Innvandring
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:23 - 25
Smaaplukk
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:31 - 32
I Finnmarksværene 1594
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:161 - 165
Folketællingern 1769
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:220 - 220
Småstykker
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:221 - 221
Sagn om Svartisen
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:225 - 226
Nordlandsjekta
Forfatter/e Emne Bind
Riksheim, Vilhjelm
Qvigstad, Just
Båtar
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:325 - 334
Segner fra Kvedfjord --suplering
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:396 - 396
Antikvar O.Nicolaissen
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:1 - 4
Fra nødsårene 1807- 1811
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:103 - 107