Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereRuud, Edvard J.

Segner frå Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner og soger, allment
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:30 - 31
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:15
År:1924
Fra/Til side:37 - 39
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:53 - 57
Gamle segner frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:166 - 169
Gamalt frå bygdene, truer og anna
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:118 - 120
Segner om Trondarnes-kyrkja
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:20
År:1926
Fra/Til side:215 - 217
Uversdagen 26,desbr. 1861. Eit 65 årsminne
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Ver,vind og solmerke
Forlis
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:226 - 228
Regler og rim, frå Trondenes og Kvæfjord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:236 - 239
Ordtøkje frå Senjebukta
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:290 - 294
Ordtøkje frå Senjebukta
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:329 - 331
Hermingar frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:336 - 338
Ordtøkje frå Senjebukta, framhald .
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:377 - 381
Tuftefolket i Vestervika
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:388 - 392
Rettingar ordtak s 294 og 329 bd 2
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:400 - 400
Ordtøkje frå Senjebukta
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:418 - 424
Gamalt frå Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:431 - 432
Vermerke
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Ver,vind og solmerke
Ver og vind
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:451 - 453
Gamalt frå Vetserålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:5 - 8
Herrmingar frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Hermingar
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:13 - 15
Gamalt frå Finnmark. Dronninga på Fruholmen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:34 - 34
Ordtøkje frå Senjebukta ( frh frå bd 2)
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:57 - 58
Bjørnesoger frå Hinna
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Dyr
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:1930
Fra/Til side:119 - 121
Huldresoger
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:19930
Fra/Til side:127 - 130
Gamle sogor
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:167 - 171
Segner frå Kvedfjord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:335 - 337
Segner frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:418 - 420
Det myrke landet.
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Eventyr
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:438 - 442
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Hermingar
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:448 - 448
Ordtøkje og anna
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:22 - 25
Gamalt frå Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:90 - 92
Ordtøkje
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:149 - 151
Ei suplering
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:195 - 196
Gamle segner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:197 - 199
Nordnorske fjellsegner
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:226 - 231
Ordstø
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:255 - 256
Gamalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:282 - 284
Ei kråkevise , frå Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Viser
Einskilde viser
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:282 - 283
Ordstø
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:358 - 359
Mannen i Reka, ei supleing
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:52
År:1936
Fra/Til side:415 - 415
Eldakallen og Bustemannen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Fiske
Tru og overtru
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:261 - 263
Aning og førevarsel
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Fiske
Uver og ulykker
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:365 - 367
Litt om finnmarksfisket 1882 og hellegravene på Kolahalvøya
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Fiske
Uver og ulykker
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:388 - 390
Salta-namnet, suplering og anna
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:407 - 409
Borkebrødstider
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeliv, tradisjonar
Mat
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:420 - 421
Gamalt frå bygdene. 1 Frå Bjarkøy, 2. Frå Kvedfjord,3.Kyrkjeklokker som syng.
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:5
Utgivelse nr:69
År:1940
Fra/Til side:461 - 464
Gamle sett og tilrorar på Andneshavet,Andfjorden og Kvæfjorden.
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Fiske
Meder
Bind nr:5
Utgivelse nr:70
År:1940
Fra/Til side:475 - 482
Segna om Utrøst
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:20 - 25
Sjøord
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:37 - 39
Prost Hans Falster på Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:102 - 109
Månen i folketradisjonen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:136 - 141
Segn om prost Falster
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:148 - 148
Eventyr
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Eventyr
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:189 - 193
Ervik fogdgard og Jens Holmboes rydningssoga i Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:268 - 276
Ordtøkje
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:149 - 151