Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereRøger, Magnus

Ofoten. Korte innhogg i bygdas historie
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:333 - 347
Da svartedauen herja i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:266 - 269
Hans Olsa snekker
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:119 - 120
Den gamle fembøringen
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Båtar
Bind nr:11
Utgivelse nr:146
År:1965
Fra/Til side:390 - 391
Den gamle fembøringen (tidl.1.1965)
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Båtar
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:318 - 319
Sokneprest Peder Arctanders Dagbog over Huus-besøg i Ofoten Prestegjeld 1775-1776
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Dagbøker
Bind nr:12
Utgivelse nr:158
År:1968
Fra/Til side:285 - 290
Dyr og mennesker i Ofoten ( med rettingar XIII s 259)
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Dyr
Bind nr:13
Utgivelse nr:177
År:1971
Fra/Til side:234 - 235
Tragedien i Kautokeino, Læstadius eget forsvar
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:9
Utgivelse nr:118
År:1953
Fra/Til side:47 - 53
Et forlis ved Sørøy i Finnmark år 1870
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Fiske
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:29 - 34
Soger frå Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:488 - 491
Notater fra Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:442 - 444
Råna og Råndalen i Ofoten. Rydningfolkets saga
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:168 - 170
Børsvannsalmeningen i Ofoten ( rydningsfolket)
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:137 - 142
Gården Hekkelstrand i Ofoten og Marmorbruddet på Hekkelstrand
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:376 - 387
Gården Taraldsvik i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:447 - 450
Lodve Lange’s gård
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:75 - 76
Handelsstedet Fagernes i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Handel
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:451 - 459
Jektbruk og handel i Ofoten. Det 19. århundre
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Handel
Bind nr:8
Utgivelse nr:111
År:1951
Fra/Til side:379 - 398
Om handel og handelssteder i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Handel
Bind nr:10
Utgivelse nr:220
År:1960
Fra/Til side:336 - 350
Marmorbruddet på Hekkelstrand (frh IX 376)
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:425 - 431
Kistebeten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Mat
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:181 - 182
Litt om finn-gand
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:186 - 188
Ballangen. En gårds- og slektshistorie
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:97 - 105
Kjeangen i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:50 - 51
Svalbard
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Svalbard
Bind nr:12
Utgivelse nr:162
År:1969
Fra/Til side:385 - 389
Svalbard
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Svalbard
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:409 - 417
Storforliset i Herjangen 1890. Et 75-års minne
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Ver,vind og solmerke
Forlis
Bind nr:12
Utgivelse nr:152
År:1966
Fra/Til side:90 - 93
Styrmannen som kom bort på Lilands havn
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Ver,vind og solmerke
Forlis
Bind nr:8
Utgivelse nr:355
År:1949
Fra/Til side:106 - 108
Liland i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:410 - 417
Rombaksbotten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:71
År:1940
Fra/Til side:504 - 507
En kaperhistorie
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Krig
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:29 - 32
Bjelgam i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:277 - 281
Vidrek
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:449 - 453