Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereSolvang, Jens

Hekser og heksebrenning
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Hekser
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:19 - 26
Kaptein Johan Kjeldsen og ishavsferdene hans
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Fangst
Bind nr:7
Utgivelse nr:97
År:1947
Fra/Til side:333 - 342
Finnmarkkysten og Vardøhus
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1946
Fra/Til side:282 - 292
Auvær og Håja i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Fiske
Fiskebankar
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:333 - 339
Små klipp av bygdetradisjonen (Hillesøy)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:217 - 221
Originalar og undarlege skruvar
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:438 - 441
Soger frå havet
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:129 - 134
Nilas-Marja. Kva Mattis Persa Lango fortalde
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:577 - 579
Gamle minne. ( frå Lofoten)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:437 - 441
Røstøyane i segn og soge
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:81 - 91
Garden Laukvik i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:39 - 44
Grindar og grindgang
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Grindgang
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:275 - 276
Hålogalands første biskop
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:344 - 346
Thomas von Westen og Finnemisjonen i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:102
År:1948
Fra/Til side:547 - 556
Thomas von Westen og Finnemisjonen i Nord-Noreg (retting)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:588 - 588
Hillesøyprestane etter reformasjonstida
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Enkelte kjerker, alfabetisk
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:377 - 381
Kristian Kvart og Nord-Noreg.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kongereiser
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:217 - 225
Postranet i Tromsø i 1860-åra
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Rettssaker o.l
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:479 - 480
Trollfinnen Guttorm
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1947
Fra/Til side:317 - 322
Sumt om folkeskulen i Troms-bygdene frå førre hundreåret.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:153 - 158
Ætta i Øyfjordvær
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:221 - 224
Namnegransking ( Langkonhella
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:60 - 62
Frå soga om Malangen (forlis)
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Ver,vind og solmerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:128
År:1955
Fra/Til side:433 - 436
Ei gamal kveldssalme
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Viser
Einskilde viser
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:495 - 495
Gamal tru og skikk i bygda
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:23 - 28
Folkemine og segner frå Leirstranda i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:1925
Fra/Til side:49 - 52
Ein nord-norsk barnesull
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Viser
Einskilde viser
Bind nr:2
Utgivelse nr:17
År:
Fra/Til side:62 - 62
Greipstad gard i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:135 - 153
Øyfjord på Senja
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:369 - 376
Segner frå Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:24
År:1928
Fra/Til side:384 - 387
Soga og segn frå bygdene.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:39 - 48
Fjordnamnet Stønnesbotn og garden Botn i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:59 - 63
Nordmenns busetjing nordanfor Malangen i vikingtida
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:163 - 166
Frå bygda
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:3
Utgivelse nr:33
År:1931
Fra/Til side:280 - 282
Veten på Torsnesfjellet
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Veter
Bind nr:3
Utgivelse nr:35
År:1931
Fra/Til side:304 - 305
Tussøya, gards- og ættesoga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:401 - 410
Tussøya. Gards - og ættesoga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:432 - 437
Skjervøykongen og jekta hans som kappsegla med trollkjerringa på Kya
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:186 - 190
Gardsnamnet Marsletta
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:200 - 202
Bentsjord, den gamle herregård i Troms
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Slekter
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:237 - 247
Salar Ey
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:296 - 303
Krøtturlokking frå Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Viser
Einskilde viser
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:321 - 321
Trollsogor frå Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:56
År:1937
Fra/Til side:26 - 29
Olav Solvang
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:5
Utgivelse nr:56
År:1937
Fra/Til side:30 - 31
Ei heksesak frå Hillesøy i 1780
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Hekser
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:170 - 173
Sessøya
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:193 - 197
Soga om Torbein Jonson Stønnesbotn
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Rettssaker o.l
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:305 - 313
Frå nord i skoddeheimen
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:323 - 329
Ei gamal soga frå 1812
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Fiske
Tru og overtru
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:418 - 419
Frå ættegarden og heimegrenda.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:5
Utgivelse nr:70
År:1940
Fra/Til side:465 - 470
To gamle fiskevær i Nordsenja. 1. Baltestad
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:64 - 70
To gamle fiskevær i Nordsenja. 2 Hekkinga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:102 - 114
To gamle fiskevær i Nordsenja. 2 Hekkinga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:102 - 114
Gården Nordfjord i Malangen
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:185 - 188
Korndyrking nordom Malangen i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:249 - 255
Dei gamle minnetavler frå Hillesøykyrkja
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:328 - 331
Karlsøypresten og kona hans
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:437 - 442
N A Ytreberg: Malangen bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:518 - 518