Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereBjørklid, Brynjulf

Kjærvik-mordet ( Malangen)
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Rettssaker o.l
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:91 - 93
Nidvisor
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:349 - 351
Barnesullar og anna gamalt
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Vassdal, Kristine
Viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:478 - 484
Verje-bøner
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:534 - 537