Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereBjørklid, Brynjulf

Kjærvik-mordet ( Malangen)
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Rettssaker o.l
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:91 - 93
Nidvisor
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:349 - 351
Barnesullar og anna gamalt
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Vassdal, Kristine
Viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:478 - 484
Verje-bøner
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:534 - 537