Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereSørensen, Lars Normann

Ei nord-norsk skjemtevise. Med innleiing og merknader. (Astøingsvisa)
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:49 - 58
Stjernegutane. Ein gamal katolsk skikk i Vardø
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:86 - 92
Alf Kiil: Nordlandshandelen i det 17.årh.
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:361 - 363