Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereSørensen, Lars Normann

Ei nord-norsk skjemtevise. Med innleiing og merknader. (Astøingsvisa)
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:49 - 58
Stjernegutane. Ein gamal katolsk skikk i Vardø
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:86 - 92
Alf Kiil: Nordlandshandelen i det 17.årh.
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:361 - 363