Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereBlix, Erik Schytte

Arkitekt og stadskonduktør Christian Henrik Grosch (1801-1865) og hans innsats som kirkearkitekt i Nord-Hålogaland bispedømme
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:237
År:1983
Fra/Til side:311 - 322
Amtmannsgammen i Varangerbotn
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:502 - 503
Finnmarks første fryseri
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:13
Utgivelse nr:168
År:1970
Fra/Til side:97 - 99
Mehamnopprøret 1903
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:21
Utgivelse nr:320
År:2003
Fra/Til side:321 - 342
En gren av Anthi-slekten i Tana
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Slekter
Bind nr:11
Utgivelse nr:148
År:1965
Fra/Til side:467 - 469
Opprinnelsen til slekten Madvig i Øst-Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Slekter
Bind nr:13
Utgivelse nr:170
År:1971
Fra/Til side:145 - 149
Slekten Trane i Nesseby
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:608 - 610