Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereBratrein, Håvard Dahl

Adelsgods og krongods i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:311
År:2001
Fra/Til side:57 - 84
Høvdingegården Borg i Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Arkeologi
Bind nr:21
Utgivelse nr:321
År:2004
Fra/Til side:349 - 352
Historikeren Nils A. Ytreberg
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:329 - 334
Portrett av en nordnorsk “Nessekonge” fra renessansetida ( Hans Hansen Skar)
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:14
Utgivelse nr:184
År:1974
Fra/Til side:89 - 94
Portrett av en “setesvein” Per Hemmingsen, Sandvær i Troms
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Biografiar
Bind nr:21
Utgivelse nr:318
År:2003
Fra/Til side:274 - 280
Adelsgods og krongods i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bjarkøy
Bind nr:21
Utgivelse nr:311
År:2001
Fra/Til side:57 - 84
Fraktefarta i Nord-Norge, forskningsstatus og noen forskningsperspektiv
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Båtar
Bind nr:19
Utgivelse nr:288
År:1996
Fra/Til side:345 - 354
Adelsgods og krongods i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:311
År:2001
Fra/Til side:57 - 84
Russisk okkupasjon av Finnmark på 1400-tallet?
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:322
År:2004
Fra/Til side:373 - 384
Det eldste Vardøhus
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:21
Utgivelse nr:315
År:2002
Fra/Til side:173 - 182
“Passio Olavi”, et kildested om Finnmarks-fisket på 1100-t.
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Fiske
Allment
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:117 - 121
Fila og Langesve. Sagn og virkelighet om de bortglømte fiskebanker utenfor Karlsøy prestegjeld
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Fiske
Fiskebankar
Bind nr:15
Utgivelse nr:207
År:1980
Fra/Til side:366 - 375
En ny variant av Nakkulsagnet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:152
År:1966
Fra/Til side:93 - 96
Befolkningsforhold og kirkebygging nord for Malangen i eldre middelalder
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:13
Utgivelse nr:167
År:1970
Fra/Til side:33 - 51
Befolkningsforhold og kirkebygging nord for Malangen i eldre middelalder (frh)
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:13
Utgivelse nr:168
År:1970
Fra/Til side:69 - 87
Finnekongen Martin og rikskongen Håkon den femte
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kongereiser
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:1 - 10
Selskabet for Carlsø Præstegjælds Vel
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Lokalhistoriske lag og andre lag
Bind nr:15
Utgivelse nr:207
År:1980
Fra/Til side:376 - 379
Bondelut, vargtoll og tiendekanne
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Tiende
Bind nr:21
Utgivelse nr:323
År:2004
Fra/Til side:397 - 407
Nordnorske fiskarviser
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Viser
Einskilde viser
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:345 - 355
“En sørgelig Sang” fra 1600-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:177 - 185
Den opprørske landsdel Nord-Norge og reformasjonen 1537
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Administrasjon
Bind nr:22
Utgivelse nr:335
År:2007
Fra/Til side:241 - 252
Engelsk handel i Nord-Norge på 1400-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Handel
Bind nr:22
Utgivelse nr:332
År:2006
Fra/Til side:165 - 169
Falkefangst og falkejakt -et kongelig privilegium
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Fangst
Bind nr:22
Utgivelse nr:339
År:2008
Fra/Til side:337 - 345
Vetten på Karlsøy. En middelaldersk vaktstasjon i den nordligste skipreida i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Veter
Bind nr:22
Utgivelse nr:328
År:2005
Fra/Til side:69 - 81
Høvdingeætta på Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:343
År:2010
Fra/Til side:62 - 78
Det kirkelige forvaltningssystem på Karlsøy 1825-1970
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:348
År:2011
Fra/Til side:237 - 253
Vikinghøvdingen Ottar (Othere) fra Troms
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:356
År:2012
Fra/Til side:357 - 367
Eidnes, Asbjørn: Nord-Norge i manns minne
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:27 - 28
Hansen, Lars Ivar: Astafjord Bygdebok, Historie I
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:310
År:2001
Fra/Til side:53 - 56
Taksdal, Turid : “Trekk frå islandsk folkekultur”
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:252
År:1987
Fra/Til side:267 - 270
Einar Richter-Hanssen: Lyngen Regionhistorie, bd. II
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:15 - 18
Dagrunn Grønnbech: Kystkvinnen. Fiskerbonde og omsorgsbærer.
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Bokmeldingar
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:284 - 286
Fra Rind til Ringvassøy
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:360
År:2013
Fra/Til side:1 - 3
napoleonskrigene og Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:145 - 158
napoleonskrigene og Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:145 - 158
Fisken og samfunnet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Fiske
Allment
Bind nr:24
Utgivelse nr:368
År:2015
Fra/Til side:253 - 268
Har det bodd finner på Finnes?
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Samer og samiske emne
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:331 - 335
Laksefjord, Finnmark Anno 1697
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Reiser,
Bind nr:24
Utgivelse nr:372
År:2016
Fra/Til side:365 - 376
Et kildeskrift om de underjordiske i 1695
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Tru
Bind nr:24
Utgivelse nr:374
År:2016
Fra/Til side:426 - 434
Nord-Norges økonomiske historie i perspektiv
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:378
År:2017
Fra/Til side:65 - 90