Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattere



Brox, Arthur

Johan Wilhelm Brox
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1970
Fra/Til side:1 - 8
Anne Cathrine Juel. En merkelig livsskjebne
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:349 - 356
Leonhard Nilsen
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:12
Utgivelse nr:159
År:1968
Fra/Til side:309 - 316
Dagsror
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Brox, Ottar
Fiske
Allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:191 - 197
Jordmorstell i Finnmark og Troms kring 1800
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Helse, medisin
Bind nr:9
Utgivelse nr:124
År:1954
Fra/Til side:305 - 311
Hans Nielsen Hauges ferd til Nordland og Troms i 1803
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Reiser,
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:119 - 137
Finneskolen i Astafjord
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:473 - 479
Ein skolemeister-instruks frå 1700 tallet
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:241 - 247
Moursundfolket i Berg og Torsken
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:392 - 400
Moursundfolket i Berg og Torsken
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:400 - 407
Moursundfolket i Berg og Torsken
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:128
År:1955
Fra/Til side:437 - 453
Slekter i Dyrøy. To tingsvitne frå 1738 (retting s. 568)
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:130
År:1956
Fra/Til side:526 - 534
Manntalet av 1666 for Troms prestegjeld
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:413 - 421