Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereEidnes, Asbjørn

“Finnmarkingen”. Eit lite 90-årsminne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Aviser
Bind nr:11
Utgivelse nr:148
År:1965
Fra/Til side:469 - 471
Artiklar av Hans Eidnes i Håløygminne. Oversyn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:85 - 87
Artiklar av Povl Simonsen i Håløygminne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:21
Utgivelse nr:318
År:2003
Fra/Til side:292 - 292
Hålogaland Historielag helsar to jubilantar: Karl Fjærvoll og Landslaget for Bygde- og Byhistorie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Bind nr:13
Utgivelse nr:167
År:1970
Fra/Til side:67 - 67
Ja, kvar budde Ottar ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:219 - 220
“Tre stammers møte”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Allmenn historie
Bind nr:12
Utgivelse nr:157
År:1967
Fra/Til side:205 - 205
Julius B Baumann - norskamerikanar og nordlandspoet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:95 - 101
Ein bygdeoriginal (Markus Jonsa)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Bind nr:18
Utgivelse nr:273
År:1992
Fra/Til side:413 - 414
Omkring “Mor Lyng”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Bind nr:21
Utgivelse nr:318
År:2003
Fra/Til side:289 - 291
Jon Skolp
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1947
Fra/Til side:269 - 272
Tore Hund i folkefantasien
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bjarkøy
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:333 - 335
Samedrakten og dei nordnorske bygdebunadene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bunader
Bind nr:14
Utgivelse nr:187
År:1975
Fra/Til side:209 - 210
Nordlandsbunaden- om artiklane i band X
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bunader
Bind nr:10
Utgivelse nr:221
År:1960
Fra/Til side:403 - 403
Nordnorsk byhistorie Eit temahefte I
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:18
Utgivelse nr:264
År:1990
Fra/Til side:105 - 105
Nordnorsk byhistorie II
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:305
År:2000
Fra/Til side:289 - 289
Byutvikling og bymiljø i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:145 - 146
Gamle fotografi, Bodø
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:215 - 216
Opplysningar om foto og skisser XI s 499-527
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:528 - 528
Det året Harstad vart by
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:195 - 198
Stilglimt frå lokalmiljøet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:17
Utgivelse nr:245
År:1985
Fra/Til side:33 - 39
Stilglimt frå lokalmiljøet II . “Sveitserhusa”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:17
Utgivelse nr:249
År:1986
Fra/Til side:175 - 180
Nordnorske bygdebøker
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bygdebokarbeid
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1970
Fra/Til side:31 - 31
Nordlandsbåten i vinden
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Båtar
Bind nr:16
Utgivelse nr:238
År:1983
Fra/Til side:357 - 363
Om “snaring av fisk”. Har det førekome i Nord-Norge ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Fiskebankar
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:357 - 358
Stoff om lofotfisket i eldre “Håløygminne”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Lofotfiske
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1998
Fra/Til side:188 - 188
I det gamle naustet. I.Om bruk og børnskap i naust og sjøbu
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Naust, bruk og børnskap
Bind nr:8
Utgivelse nr:355
År:1949
Fra/Til side:101 - 107
Nordnorske bryllaupsskikkar og bryllaupsmusikk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bryllaup
Bind nr:18
Utgivelse nr:275
År:1992
Fra/Til side:453 - 464
Gamle foto
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Foto
Bind nr:17
Utgivelse nr:249
År:1986
Fra/Til side:190 - 191
Nordnorsk mat
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Mat
Bind nr:13
Utgivelse nr:173
År:1971
Fra/Til side:213 - 215
Minne frå den nære fortida i Troms , v/ J.Tverås,H.Dørum
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:20
Utgivelse nr:302
År:1999
Fra/Til side:205 - 216
Minne frå den nære fortida-.v/ H.Dørum,K.H.P.Johanssen o A.Johnsen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:20
Utgivelse nr:303
År:1999
Fra/Til side:232 - 240
Minne frå den nære fortida.. v/ H. Karlsen, Sjøvegan
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:20
Utgivelse nr:306
År:2000
Fra/Til side:363 - 368
Minne frå den nære fortida.v/ A.Johnsen,P.Årnes,S.Skjelmo
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:21
Utgivelse nr:312
År:2001
Fra/Til side:85 - 95
Minne frå den nære fortida.v/ J.Moe Hansen, E. Sørensen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:21
Utgivelse nr:321
År:2004
Fra/Til side:353 - 366
Nordnorske folkeminne, tru og tradisjon (foredrag)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:208
År:1980
Fra/Til side:410 - 423
Omkring nordnorske folkeminne ( rettingar XIII s 444)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Allment
Bind nr:13
Utgivelse nr:178
År:1973
Fra/Til side:361 - 372
Omkring nordnorske folkeminne ( rettingar XIII s 444)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Allment
Bind nr:13
Utgivelse nr:178
År:1973
Fra/Til side:361 - 372
Gammalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Segner og soger, allment
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:105 - 109
Gammalt frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Segner og soger, allment
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:105 - 109
Kva er ei segn, og kva slag segner har vi ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Segner og soger, allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:209
År:1980
Fra/Til side:436 - 440
Nordnorsk folkedikting - finst det ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Segner og soger, allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:209
År:1980
Fra/Til side:433 - 435
Segna om kyrkjebyggaren Finn. Ein nordeuropeisk segnkrins
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:481 - 492
Gamle segner frå Sør-Troms og Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Heide, M
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:366 - 368
Nord-norsk folkemusikk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkemusikk
Bind nr:14
Utgivelse nr:196
År:1977
Fra/Til side:602 - 604
Gransking av gamal gardskipnad i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:71 - 75
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:18
Utgivelse nr:273
År:1992
Fra/Til side:393 - 403
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:18
Utgivelse nr:275
År:1992
Fra/Til side:441 - 451
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:19
Utgivelse nr:276
År:1993
Fra/Til side:3 - 12
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:149 - 158
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:221 - 239
Omkring lokalhistorisk gransking i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:12
Utgivelse nr:165
År:1969
Fra/Til side:520 - 526
Stampemølla i Tømmeråsen (Harstad)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Arbeid
Bind nr:17
Utgivelse nr:257
År:1988
Fra/Til side:415 - 419
Om teigblanding og hopehav. ( tilsvar XX s. 22-23)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:24 - 25
Blad av ei rekneskapsbok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Handel
Bind nr:17
Utgivelse nr:251
År:1986
Fra/Til side:240 - 240
Om folkemedisin og legeråder i gamle dagar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Helse, medisin
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:3 - 8
Omkring skipinga av Hålogaland Historielag i 1920
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:209 - 211
Halvdan Koht og “Håløygminne”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:1 - 2
Håløygminne 45 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:11
Utgivelse nr:145
År:1964
Fra/Til side:321 - 322
Håløygminne 50 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:12
Utgivelse nr:165
År:1969
Fra/Til side:469 - 473
Håløygminne” i presse og kringkasting.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:187 - 187
7500 sider “Håløygminne”-stoff
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:628 - 628
“Håløygminne” i sin 60. årgang
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:207 - 207
Håløygminne for 50 år sidan
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:16
Utgivelse nr:238
År:1983
Fra/Til side:350 - 350
Håløygminne inn i sin 65.årgang
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:397 - 398
Håløygminne i 1992
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:364 - 365
Håløygminne i gang med sin 80.årgang
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1999
Fra/Til side:165 - 165
“Håløygminne” ved ein milestein
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:20
Utgivelse nr:308
År:2000
Fra/Til side:421 - 421
Håløygminne fritt eitt år?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Bind nr:11
Utgivelse nr:142
År:1964
Fra/Til side:255 - 255
Redaksjon av lokalhistoriske årbøker og periodika
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:188 - 188
Tevlinga om den beste særoppgåve...
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1970
Fra/Til side:32 - 32
Tevlinga om den beste... Presentasjon av oppgåvene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:157 - 158
Tevlinga om den beste særoppgåve med lokalhistorisk emne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:155 - 155
Melding til tingarane
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:206 - 206
Meldimng til tingarane
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:112 - 112
Ein 150 år gammal prentefeil
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:222 - 223
Kjerkehelg i gamle dagar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:349 - 351
Kjerkestuer på vandring
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:171 - 171
Om “kjerkestuer” i Nord-Norge og grannelanda
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:1989
Fra/Til side:39 - 46
Prost Simon Kildals “Pro Memoria” om Trondenes kjerke i 1810
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lysaker, Trygve
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:14
Utgivelse nr:196
År:1977
Fra/Til side:573 - 584
Nord-Hålogaland stiftsgård på Trondenes 1972-1997
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:29 - 64
A propos militærmanøveren i 1915
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Krig
Bind nr:18
Utgivelse nr:262
År:1989
Fra/Til side:56 - 56
På arbeidsteneste i Hattfjelldalen 1942
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Krig
Bind nr:20
Utgivelse nr:307
År:2000
Fra/Til side:392 - 399
Historiekontakten
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lokalhistoriske lag og andre lag
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:362 - 363
Historielag for Troms fylke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lokalhistoriske lag og andre lag
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:134 - 134
Lokalhistorisk landsmøte på Stokmarknes
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lokalhistoriske lag og andre lag
Bind nr:15
Utgivelse nr:203
År:1979
Fra/Til side:231 - 232
Gratangen bygdemuseum
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Museum og bygdetun
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:506 - 506
Trondenes Bygdetun
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Museum og bygdetun
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1065
Fra/Til side:508 - 509
Glimt frå nordnorsk samferdselshistorie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Reiser,
Bind nr:10
Utgivelse nr:215
År:1958
Fra/Til side:192 - 195
Lokalhistorisk seminar under FINN 1979
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Seminar,kurs
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:203 - 204
Lokalhistorisk seminar og jubileumsfeiring for Hål. Historielag
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Seminar,kurs
Bind nr:15
Utgivelse nr:208
År:1980
Fra/Til side:385 - 386
Hanseatiske dagar, seminar 1993
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Seminar,kurs
Bind nr:18
Utgivelse nr:275
År:1992
Fra/Til side:468 - 468
Trondenes seminar. Eit 150- årsminne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:407 - 410
Skolen i manns minne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:61 - 68
Lokalhistoria og skolen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:526 - 529
Bokstavrim i Nordnorsk folkemål
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:133 - 136
Hålogaland - kvar er det ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:129 - 130
Kval -hval
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:274
År:1992
Fra/Til side:440 - 440
Tiendebua på Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Tiende
Bind nr:21
Utgivelse nr:323
År:2004
Fra/Til side:408 - 410
Kommentar til “viseheftet”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Samlingar
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:205 - 205
Ei nyare fiskarvise
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:356 - 356
Nidvisa om”tronesværingan”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:15
Utgivelse nr:198
År:1978
Fra/Til side:20 - 20
«Tiendebyttet» i Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Handel
Bind nr:22
Utgivelse nr:338
År:
Fra/Til side:332 - 334
A propos Trondenes kjerke som «merkevare» for Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:382 - 382
Apropos «Brente steders regulering»
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:22
Utgivelse nr:327
År:2005
Fra/Til side:56 - 56
Apropos «Den vanskelege historia»
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:332
År:2006
Fra/Til side:192 - 192
Finnmark som forvisningsstad – for å auke folketalet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:304 - 305
Forsida til «Håløygminne»
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:22
Utgivelse nr:327
År:2005
Fra/Til side:49 - 49
Minne frå den nære fortida i Troms
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:13 - 14
Måsegg, molter og mangfoldig meny på Vardøhus festning
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Mat
Bind nr:22
Utgivelse nr:327
År:2005
Fra/Til side:37 - 39
Nord-norske husdyrnamn for 50 år sidan
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:22
Utgivelse nr:329
År:2006
Fra/Til side:104 - 107
Om høyberging før og no
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Arbeid
Bind nr:22
Utgivelse nr:330
År:2006
Fra/Til side:129 - 135
Omkring Christian Normann sine almanakknotat frå Røkenes 1880-1901
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:22
Utgivelse nr:326
År:2005
Fra/Til side:27 - 31
På «oppdagingsferd» til Nord-Norge i 1905
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Reiser,
Bind nr:22
Utgivelse nr:328
År:2005
Fra/Til side:82 - 84
Særlege straffemetodar i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:302 - 303
Tjuvholmen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:334
År:2007
Fra/Til side:240 - 240
Tre møte med fortida
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:22
Utgivelse nr:335
År:2007
Fra/Til side:263 - 264
Minne frå vår nære fortid, Minnesamlinga 1996, Johs. Tverås, Bardu
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:22
Utgivelse nr:331
År:2006
Fra/Til side:143 - 164
Brox, Arthur: Torsken Bygdebok bd II
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:53 - 54
Coldevin,Axel: Gammel kultur på Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:254
År:1987
Fra/Til side:326 - 328
Coldevin, Axel: Bodø by 1816-1966
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:203 - 204
Ellingsen, Terje: Reformasjonen i Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:137 - 140
Eriksen, Hans Kr.: Vandrere i grenseland
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1976
Fra/Til side:30 - 31
Ertsaas,Karl Robert: Trondenes Sparebank 100 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:199 - 200
Fjordholm, Vivian: Gårds-og slektshist. for Lødingen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:441 - 442
Friis, Guttorm: Skjervø Sparebank 1865-1965
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:52 - 53
Friis, Guttorm: Handelstedet Havnnes
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:442 - 443
Karbø, A. og Kr. Kruken: Gullhorn og dei andre
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:341 - 343
Kjellmo, Ellen: Båtrya i gammel og ny tid
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:27 - 27
Knutsen, Nils M.: Nessekongene
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:437 - 440
Leirfjord kyrkje 100 år v/ eit skriftstyre
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:156
År:1967
Fra/Til side:204 - 204
Ludvigsen, A. og Hansen,A: Leirfjord kirke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:112 - 113
Mjøs,N..A. og K.P.Amundsen: Bardal kirke 1887-1987
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:256
År:1988
Fra/Til side:392 - 393
Bardal kjerke 100 år- ein kommentar frå N.A.Mjøs XVII
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:257
År:1988
Fra/Til side:420 - 420
Myrvang, Finn: Huh-tetta
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:147
År:1965
Fra/Til side:431 - 432
merknader Huh-tetta
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:473 - 473
Nielssen,A.R. og A. Petterson: Nordlyspionerene. Menneskene og observatoriet på Haddletoppen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:110 - 111
Norman, Jacob: Kvæfjordboka. Bind II
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:381 - 382
Ravna, Øyvind: Mitt russiske nord
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:135 - 135
Risto, Harald: Den lille byen og krigen.Vadsø 1940-45
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:314
År:2002
Fra/Til side:171 - 172
Rygh, Karl: Bemerkninger om stedsnavnene i den sørlige del af Helgeland. 1871. Ny utgåve v/ A. Jakobsen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:1989
Fra/Til side:48 - 48
Straume, Rolv: Bø bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:276 - 277
Sørhaug, Olaf K.: Træna kommune gjennom 100 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:177
År:1972
Fra/Til side:359 - 360
Tromsø gymnas: Elevar på streiftog i nn historie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:151 - 152
Tromsø gjennom 10.000 år. bd. 1 Tromsø historie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:287
År:1995
Fra/Til side:339 - 342
Vefsn bygdebok .Svare,R: Skulestellet i Vefsn fram til 1900
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:
Fra/Til side:185 - 186
Vefsn Bygdebok.Særbind II R.Svare: Frå gamal tid. Tru og tradisjon. A. Bakke: Folkemusikken i Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:149 - 151
Vefsn bygebok, Særbind 4. Byggeskikkar...
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:19 - 20
Vefsn Bygdebok. Særbind V
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:112 - 112
Vorren, Ørnulv: Samer, rein og gull i Alaska..
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:268
År:1991
Fra/Til side:287 - 289
Arvid Petterson: Hus i Finnmark. Fra Finnmarks kultur- og bygningshistorie.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:327
År:2005
Fra/Til side:53 - 55
Leif Joh.Andersen: «Røvar Alexander» og barken «Patriot»
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:333
År:2007
Fra/Til side:214 - 215