Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereBrede, Gudmund

Hans Heggelund Paulsen- ein stillfarande bygdediktar frå førre hundreåret
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1999
Fra/Til side:183 - 186
Då han Rasmus-skolemeister hadde bunaud
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:83 - 83
Nokre ættetrådar i Tjeldsund (Danielsen)
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:25 - 27
Gamalt frå Tjeldsund
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:319 - 320
Jo-Laje-visa
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Viser
Einskilde viser
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:319 - 320
Regler og ordtøkje frå bygdene
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:470 - 472
Hans Heggelud Paulsen - ein stillfarande bygdediktar frå førre hundradåret
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:77
År:1942
Fra/Til side:231 - 235
Saaledes kand Satan forgiøre det Sind. Litt om ganing i Tjeldsund
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:79
År:1942
Fra/Til side:315 - 318
Ei hundrad år gammal bryllaupsvisa frå Salta
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Viser
Einskilde viser
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:352 - 354