Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereEidnes, Asbjørn

Kommunale og fylkeskommunale kulturplanar i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Administrasjon
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:1981
Fra/Til side:21 - 36
Kven var Ottar Håløyg?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Administrasjon
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:458 - 458
Jens Holmboe 250 år. (1752-1804)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:21
Utgivelse nr:316
År:2002
Fra/Til side:201 - 201
Jens Holmboe, misjonskasseraren + s.240)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:21
Utgivelse nr:316
År:2002
Fra/Til side:227 - 230
Nordnorsk byhistorie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:304
År:1999
Fra/Til side:241 - 241
Glimt frå nordnorske bymiljø i litteraturen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:180 - 192
Stoff om bygdekunstnarar- eit forsømt kapittel i nn.bygdebøker
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bygdebokarbeid
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:193 - 197
Om snaring av fisk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Fiskebankar
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:391 - 391
Vågablom
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Lofotfiske
Bind nr:16
Utgivelse nr:232
År:1982
Fra/Til side:132 - 133
Innsamling av namn og nemningar på “bruk og børnskap” Innsamling av namn og nemningar på “bruk og børnskap”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Naust, bruk og børnskap
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:431 - 431
Innsamling av namn og nemningar på “bruk og børnskap” Innsamling av namn og nemningar på “bruk og børnskap”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Naust, bruk og børnskap
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:431 - 431
Minne frå den nære fortid..v/ R.Ellingsen,B.Olsen,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:21
Utgivelse nr:317
År:2003
Fra/Til side:253 - 260
Minne frå den nære fortid..v/ R.Ellingsen,B.Olsen,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:21
Utgivelse nr:323
År:2004
Fra/Til side:415 - 420
Nordnorske folkeminne som universitetsfag ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:326 - 327
Nordnorske folkeminne, tru og tradisjon (foredrag)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:208
År:1980
Fra/Til side:410 - 423
Nordnorske folkeminne som universitetsfag ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:203
År:1979
Fra/Til side:326 - 327
Gåter og ordtak ( jfr. XIII s373ff)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:13
Utgivelse nr:180
År:1973
Fra/Til side:443 - 443
Finn-segna eller Segna om kjerkebyggaren Finn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Segner og soger, allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:209
År:1980
Fra/Til side:440 - 451
Ei samling av 70 nordnorske segner
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Segner og soger, allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:209
År:1980
Fra/Til side:452 - 535
Tore Hund i folkefantasien
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:333 - 335
Svartebokformular
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:17
Utgivelse nr:244
År:1985
Fra/Til side:32 - 32
Tradisjon om Marmelen ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:611 - 611
Nordnorske bryllaupsskikkar og bryllaupsmusikk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkemusikk
Bind nr:18
Utgivelse nr:275
År:1992
Fra/Til side:453 - 464
Nord-norsk folkemusikk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkemusikk
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:619 - 621
Nord-norsk folkemusikk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkemusikk
Bind nr:15
Utgivelse nr:198
År:1978
Fra/Til side:20 - 23
Nord-norsk folkemusikk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkemusikk
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:105 - 108
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:369 - 384
Grindgang
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Grindgang
Bind nr:16
Utgivelse nr:235
År:1982
Fra/Til side:244 - 264
Marknadene i Nord-Norge (+ tillegg s 290-291)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Handel
Bind nr:18
Utgivelse nr:267
År:1990
Fra/Til side:233 - 264
Gåve til Håløygminne.- Takk til prenteverket
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:12
Utgivelse nr:165
År:1969
Fra/Til side:530 - 531
“Håløygminne” fekk Dagbladet “Nordlys” sin festspel-pris
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:13
Utgivelse nr:179
År:1973
Fra/Til side:415 - 415
Eit jubileum: 60 årgangar fullført med “Håløygminne”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:281 - 284
“Håløygminne” flyttar “heim”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:1 - 1
Bind 15 fullført
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:20 - 2
“Håløygminne” med 75 årgangar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:205 - 206
Frå far til son-
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:70 - 70
Melding til tingarane
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:135
År:1962
Fra/Til side:63 - 63
Årspengane. Nordnorsk mat. Tevling om særoppgåve.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Bind nr:13
Utgivelse nr:169
År:1970
Fra/Til side:131 - 132
Meldingar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:195
År:1977
Fra/Til side:572 - 572
“Håløygminne” gir bort bokgåve
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:231 - 231
Økonomisk støtte til “Håløygminne”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:228 - 228
Ekstra støtte til “Håløygminne”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:173
År:1971
Fra/Til side:236 - 236
Ny omslagside. Jubileumsårgangen 1994
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:115 - 115
Nye tingarar til “Håløygminne”? Vervekampanje
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Redaksjonelt, meldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:295
År:1997
Fra/Til side:116 - 116
Omkring alterskapa i Trondenes kjerke (rettingar XVII s 444)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:346 - 360
Trondenes kjerke - ei “forsvarskjerke” ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:229 - 230
Kunsten langs leia i nord - og i Trondenes kjerke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:93 - 104
“Laugen-området i Trondenes - eit nordnorsk Maihaugen?”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:251
År:1986
Fra/Til side:217 - 224
Kvar ligg Trondens kjerke?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:21
Utgivelse nr:320
År:2003
Fra/Til side:342 - 342
Trondenes kjerke i søkelyset
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:1981
Fra/Til side:55 - 56
“Talende murer” -som ikkje alltid blir forstått ( + s 366)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:21
Utgivelse nr:320
År:2003
Fra/Til side:343 - 347
Kongeferder i nord. Eit tillegg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kongereiser
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1992
Fra/Til side:427 - 428
Evakueringsleiren på Trondenes 1945-51
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Krig
Bind nr:18
Utgivelse nr:263
År:1989
Fra/Til side:95 - 104
Allsidig “bygdelag” i Bø i Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lokalhistoriske lag og andre lag
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:236 - 236
Historielagskontakten
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lokalhistoriske lag og andre lag
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:21 - 22
Jubileumsår for lokalhistorisk organisasjonsarbeid i Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lokalhistoriske lag og andre lag
Bind nr:15
Utgivelse nr:207
År:1980
Fra/Til side:361 - 365
Museum og musétiltak i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Museum og bygdetun
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:477 - 479
Bygdemuseum eller bygdetun - kvifor og korleis
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Museum og bygdetun
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:473 - 476
Bygdemuseum på Alstahaug?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Museum og bygdetun
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:527 - 527
Aktuelle musetiltak i Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Museum og bygdetun
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:500 - 501
Ved 100-års-jubileet til Tromsø Museum
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Museum og bygdetun
Bind nr:13
Utgivelse nr:177
År:1972
Fra/Til side:321 - 322
Vesterålens Bygdemuseum
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Museum og bygdetun
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:520 - 520
A propos Zahls jektejournalar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Reiser,
Bind nr:17
Utgivelse nr:256
År:1988
Fra/Til side:393 - 393
Lokalhistorisk seminar i Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Seminar,kurs
Bind nr:15
Utgivelse nr:203
År:1979
Fra/Til side:230 - 230
Lokalhistorisk seminar for Nord-Norge 1980
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Seminar,kurs
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:328 - 328
Innbyding til lokalhistorisk seminar 1980
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Seminar,kurs
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:359 - 360
Eit 150-årsminne. Trondenes Seminarium flytta til Tromsø i 1848, men blei ikkje godt mottatt
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Trondenes og Tromsø seminar,mm.
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:130 - 132
Minne om nokre Trondenes-seminaristar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:19
Utgivelse nr:284
År:1995
Fra/Til side:260 - 264
Grunnskolen vår er 250 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:1 - 8
Om å aktualisere historia i skolen, med eksempe
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:452 - 458
Lokalhistoria i skolen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:445 - 451
“Tusenårselden”- og dei gamle vetane ( + XX s 240, 400)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Veter
Bind nr:20
Utgivelse nr:302
År:1999
Fra/Til side:189 - 194
Folkeviser, viser, barnesullar, rim og regler frå Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Samlingar
Bind nr:15
Utgivelse nr:201
År:1978
Fra/Til side:81 - 176
Nothundviser
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:18
Utgivelse nr:269
År:1991
Fra/Til side:313 - 316
Den vanskelege historia. På villspor i Trondenes kjerke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:331
År:2006
Fra/Til side:137 - 140
Minne frå den nære fortida i Troms. Minneoppgåver 1996: v/ Arne Elverum,Bardu, Sigurd Johnsen,Manndalen,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Minne -frå livet
Bind nr:22
Utgivelse nr:333
År:2007
Fra/Til side:205 - 211
Bertelsen,:Reidar Lofoten og Vesterålens historie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:361 - 363
Brox, Arthur: Berg og Torsken bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:393 - 395
Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:100 - 100
Bruun, Ola: Alfred Evensen, en pioner i nn.musikkliv
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:430 - 430
Coldevin, Axel og Frøholm,A.: Rana Bygdebok bd 1-3
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:154 - 156
Dahl, Helge: Lærarskolen i Tromsø 150 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:421 - 424
Eidnes, Arnljot: Jekteskipperen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:
Fra/Til side:47 - 47
Nøstdal, Kari: “Soldaten som tapte freden”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:465 - 466
Jacobsen, Kjell: Gardshistorie for Hattfjelldal.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:21
Utgivelse nr:314
År:2002
Fra/Til side:170 - 171
Jacobsen, Kjell: For lov og rett på Helgeland,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:112 - 112
Jacobsen, Kjell: Hemnes kirke 1872-1997
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:136 - 136
Jacobsen, Kjell: Gardshistorie for Grane.Vefsn bygdebok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:459 - 459
Melbøe, Gunnar: Dampskipet Prinds Gustav og postgangen til Nord-Norge for 150 år siden
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:18 - 19
Mellem, Reidun: Med russisk krigsutstyr gjennom Skibotndalen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:343 - 344
Nielssen, A.R.: Lødingen,Tjeldsund og Tysfjord Historie bd. IV, Fra steinalderen til 1700-tallet , og: bd.V Fra vidstrakt prestegjeld til storkommune
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:289
År:1996
Fra/Til side:404 - 404
Norsk Ordbok, band III
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:19
Utgivelse nr:288
År:1996
Fra/Til side:375 - 375
Reinton, Lars: Sæterbruket i Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:9
Utgivelse nr:130
År:1956
Fra/Til side:518 - 521
Simonsen,P. og Harr,K.E.: Praktbok med skjemmande feil
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:11 - 14
Spor etter mødrene v/ Kvinneprosjektet Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:28 - 28
Utskarpen, Oddmund : Håløyglaget 1 1933-42
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1971
Fra/Til side:30 - 31
Vorren Ø. og Arthur E.Manker: Samekulturen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:164 - 166
Ytreberg: N.A. Troms landbruksselskap gjennom 100 år 1855-1955
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:423 - 425
Andøy bygdebok, gård og slekt, bd. I og II
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Bokmeldingar
Bind nr:22
Utgivelse nr:338
År:2008
Fra/Til side:335 - 336