Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereH., J. L.

Frå gamle dagar. Usemja. Prisen går ned
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:206 - 208
Gammelt heimana, Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:341 - 346
Regler om dyr
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:457 - 458
Ett å ainna ifrå Hau'
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:1930
Fra/Til side:116 - 118
Gamalt heimana
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:3
Utgivelse nr:35
År:1931
Fra/Til side:306 - 316
Gamal ovtru
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:354 - 355
Henningsvær-kallen
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:1 - 7
Gamle originaler
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:198 - 199