Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereColdevin, Axel

Kommunikasjonslinjer, arbeidsliv og handel i Mo 1850-1900
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:169 - 179
Hamsuns Nordland- det gamle og det nye
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:399 - 409
Hva er en krone verd? Og en dalar? Litt pengehistorie
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Handel
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:88 - 92
Befolkningsforhold og økonomiske forhold i Nordland 1500 - 1800.
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:18
År:1925
Fra/Til side:81 - 102
Befolkningsforhold og økonomiske forhold i Nordland 1500 - 1800.
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Allmenn historie
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:121 - 134
Litt om det nye syn på Norges eldste historie
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:30
År:1929
Fra/Til side:89 - 96
Nord-Norges bosetningshistorie
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:373 - 376
Inndyr gods
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:314 - 316
Holmsen, Andreas: Agrarkatastrofen i Norge i middelalderen , og Gård og gods i Norge i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:15 - 17