Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereLysaker, Trygve

Gammelt hopehav i Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:493 - 496
Husmennene og deres vilkår i Trondenes i gammel tid
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:277 - 283
Spørreliste for innsamling av gårdshistorisk stoff i Nordland og Troms
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:56 - 61
En gåtefull periode i nordnorsk historie
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Kjerke
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:389 - 406
Trondenes kall - et ettertraktet embede
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:355 - 363
Var Trondenes kirke en kollegiatkirke i senmiddelalderen?
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:335 - 345
Prost Simon Kildals “Pro Memoria” om Trondenes kjerke i 1810
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lysaker, Trygve
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:14
Utgivelse nr:196
År:1977
Fra/Til side:573 - 584
Straffemåter for 200 år siden
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Rettssaker o.l
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:502 - 509