Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereMarkussen, Jakob

Steinalderfunn og funn fra middelalderen i Lavangen og Salangen
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Arkeologi
Bind nr:13
Utgivelse nr:181
År:1973
Fra/Til side:488 - 488
Lokalhistorikaren Eilev Fredriksen, Rød
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:13
Utgivelse nr:180
År:1973
Fra/Til side:442 - 442
Skrømt eller ikkje - ?
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:110 - 110
Famnvedtrafikken fra Sjøvegan
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Gardar og gardsdrift
Arbeid
Bind nr:14
Utgivelse nr:183
År:1974
Fra/Til side:65 - 67
Tømmerfløting i Salangselva
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Gardar og gardsdrift
Arbeid
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:466 - 467
Kong Oscars II’s reise til Nord-Norge 1873
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Kongereiser
Bind nr:12
Utgivelse nr:161
År:1968
Fra/Til side:377 - 381
Major Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-45
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Reiser,
Bind nr:13
Utgivelse nr:175
År:1972
Fra/Til side:269 - 274
Fra Jens Rathkes reise i Nord-Norge 1800-1802
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Reiser,
Bind nr:12
Utgivelse nr:160
År:1968
Fra/Til side:345 - 349
Håløygsk ordsamling, supplement til J. Hveding
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Språk
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:203 - 204