Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereMykletun, Sjur

Tarald Olsen Gaupen som salmedikter
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:198 - 203
Jacob Jansa - en bygdedikter fra 1700-tallets Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:16
Utgivelse nr:237
År:1983
Fra/Til side:305 - 310
Vaid - et plantefunn i Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Folkeminne
Plantar,plantenamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:244
År:1985
Fra/Til side:25 - 29
“Skydstouren i Nordland” og “Vise om lofotfiskeriet”
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Viser
Samlingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:410 - 429
Sjøkaptein Johan Heitmann og Hans Vise
Forfatter/e Emne Bind
Mykletun, Sjur
Viser
Einskilde viser
Bind nr:16
Utgivelse nr:232
År:1982
Fra/Til side:134 - 141