Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereMyrvang, Finn

Fortel håløygminne kven håløygen eigentleg er ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Allmenn historie
Bind nr:21
Utgivelse nr:315
År:2002
Fra/Til side:181 - 199
Håløygen og Hålogaland under vid vinkel
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Allmenn historie
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1998
Fra/Til side:181 - 187
Bunader og klededrakter i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bunader
Bind nr:11
Utgivelse nr:138
År:1963
Fra/Til side:140 - 142
Bunader og klededrakter i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bunader
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:200 - 200
Bunader og klededrakter i Hålogaland frå gamal tid
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bunader
Bind nr:10
Utgivelse nr:223
År:1960
Fra/Til side:461 - 463
Flag
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Fiskebankar
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:137 - 141
Longa og skrei som søker ferskvatn- ei gammel tru
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Fiskebankar
Bind nr:11
Utgivelse nr:142
År:1963
Fra/Til side:224 - 224
Longa og skrei som søker ferskvatn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Fiskebankar
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:280 - 280
Snaring av fisk ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Fiskebankar
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:391 - 392
I det gamle naustet. ( sml XIII s 100) II. I ein sjøskjå nedmed fjorden
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Naust, bruk og børnskap
Bind nr:13
Utgivelse nr:169
År:1970
Fra/Til side:108 - 109
Marmæl og havmann
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Tru og overtru
Bind nr:11
Utgivelse nr:138
År:1963
Fra/Til side:113 - 127
Tradisjonen om Lussi langnatt
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Juletida,skikkar m.m.
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:24 - 27
Tradisjonen om Lussi langnatt
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Juletida,skikkar m.m.
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:24 - 27
Eitt smått og annat lite
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:82 - 82
Skinnstakken
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:21
Utgivelse nr:309
År:2001
Fra/Til side:28 - 29
Småting frå Bø
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:30 - 30
Litt meir om to kjente sagn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1958
Fra/Til side:456 - 458
Frå Vesterålen. 3 Memorat
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:384 - 385
Sagn og minne frå Øksnes
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:577 - 581
Sagn og minne frå Øksnes
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:602 - 607
Bautasteinar. “Pila” på Haugnes, på Eggøya, på Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fornminne,funn
Bautasteinar
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:541 - 546
Eit apropos til Hallan bd 10 s 351
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Kjerke
Bind nr:10
Utgivelse nr:221
År:1960
Fra/Til side:427 - 427
Bakkan - det gamle bygdetunet på Bø i Andøya
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Museum og bygdetun
Bind nr:10
Utgivelse nr:218
År:1959
Fra/Til side:284 - 293
Samiske stadnamn finst i kvar bygd - sørpå ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Samer og samiske emne
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:13 - 26
Samiske stadnamn finst i kvar bygd - sørpå ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Samer og samiske emne
Bind nr:14
Utgivelse nr:183
År:1974
Fra/Til side:49 - 63
Blanzeflor på Andøya
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Slekter
Bind nr:12
Utgivelse nr:158
År:1968
Fra/Til side:293 - 297
Tankar over tingboka
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
allment
Bind nr:17
Utgivelse nr:247
År:1985
Fra/Til side:129 - 135
Nordnorske gards- og bustadnamn på -stadir,-stadr og bolstadr
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
allment
Bind nr:17
Utgivelse nr:253
År:1987
Fra/Til side:273 - 304
Litt namneforvrenging
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
allment
Bind nr:10
Utgivelse nr:219
År:1959
Fra/Til side:318 - 321
Rettingar til Namn frå innmark og utmark
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
1) Namn frå innmark og utmark(ordsamling
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:588 - 588
Merknader til Vett-namn - og Rettingar til Namn .
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
1) Namn frå innmark og utmark(ordsamling
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:616 - 616
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:146
År:1965
Fra/Til side:369 - 380
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:147
År:1965
Fra/Til side:411 - 426
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:148
År:1965
Fra/Til side:433 - 459
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:151
År:1966
Fra/Til side:39 - 49
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:152
År:1966
Fra/Til side:81 - 89
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:153
År:1966
Fra/Til side:120 - 129
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:157 - 161
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:156
År:1967
Fra/Til side:194 - 202
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:161
År:1968
Fra/Til side:368 - 377
Særmerkte stadnamn ( med rettingar frå tidl.art.)
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:418 - 427
Særmerkte stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1970
Fra/Til side:15 - 29
Meir om stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1960
Fra/Til side:447 - 450
“Særmerkte stadnamn” mange år etter
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:317 - 332
“Forsvundne Navne” i Andanes sysla
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:440 - 451
To nordnorske stadnamn på aud-. Fiskaudelva og Auvåg i Bø
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:13
Utgivelse nr:169
År:1970
Fra/Til side:122 - 127
Aufles, Austein, Auvik, Auvær og Auvåg
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:221 - 226
Stadnamn frå Bø i Bjørnskinn, Andøya
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:216
År:1958
Fra/Til side:227 - 233
Tillegg til “Stadnamn frå Bø i Bjørnskinn”
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:218
År:1959
Fra/Til side:304 - 304
Namn på Grytøya
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:385 - 390
Harrånen.- Om tilrorar for Bø i Bjørnskinn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:135
År:1962
Fra/Til side:38 - 43
Harrånen. Nokre tilleggsopplysningar
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:80 - 82
Harrånen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:198 - 198
Hersøya - Hergis
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:274
År:1992
Fra/Til side:435 - 436
Hårberget, Horvika og Sandtorg
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:204 - 207
Ein kjettersk tanke?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:463 - 465
Kobbedalen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:13
Utgivelse nr:171
År:1971
Fra/Til side:183 - 184
Kåringen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:269
År:1991
Fra/Til side:312 - 312
Kåringen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:363 - 363
Lengenes, Lenvika - og Lenangen ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:211 - 214
Namnet Narvik
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:227 - 228
Noko meir om Åmd og Tjøtta
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:439 - 451
OMD og Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:159 - 164
Samiske stadnamn finst i kvar bygd - sørpå ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:276
År:1993
Fra/Til side:13 - 26
Samiske stadnamn finst i kvar bygd - sørpå ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:277
År:1993
Fra/Til side:49 - 63
Skjoma og Skjomen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:270
År:1991
Fra/Til side:336 - 340
“Skinn-uenighet”?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:162 - 165
“Småkongens regimente” eller “foreldet bygdeskrap”
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:16
Utgivelse nr:242
År:1984
Fra/Til side:480 - 489
Namnet Sortland ( sjå retting XX s 116)
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:20
Utgivelse nr:294
År:1997
Fra/Til side:69 - 77
“Stakk” i stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:20
Utgivelse nr:307
År:2000
Fra/Til side:369 - 391
Stjerner på stadnamnhimmelen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:1986
Fra/Til side:149 - 154
Sømna - Deltalandet?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:453 - 457
Trondarnes-namnet
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:269
År:1991
Fra/Til side:311 - 312
Laust og fast frå Værøya i Bø “Vel du skjenk’,Jakop!”
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:22 - 25
Namn med “våss” - eit supplement
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:134
År:1962
Fra/Til side:31 - 31
Namn, om namn på -Vots, -vikje
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:581 - 583
Vidrak, Vidrek eller Vidræk?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:18
Utgivelse nr:268
År:1991
Fra/Til side:280 - 282
Øynamnet Ylfi
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:122 - 128
Gardsnamnet Ånnstad
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:21
Utgivelse nr:324
År:2004
Fra/Til side:441 - 444
Om skotting,-sønning og andre vindar ( sml X 328)
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Ver,vind og solmerke
Ver og vind
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:112 - 112
Når “han” rauk av Litløya
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Ver,vind og solmerke
Ver og vind
Bind nr:10
Utgivelse nr:223
År:1960
Fra/Til side:471 - 473
Gamle Nordlandsviser
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Viser
Samlingar
Bind nr:11
Utgivelse nr:141
År:1963
Fra/Til side:210 - 221
Gamle Nordlandsviser II
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Viser
Bind nr:11
Utgivelse nr:142
År:1964
Fra/Til side:236 - 248
Ei nordnorsk fiskervise fra 1842 ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:14
Utgivelse nr:193
År:1976
Fra/Til side:471 - 472
Nordnorske folkeviser ( m rettingar XIII s 259)
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Viser
Einskilde viser
Bind nr:13
Utgivelse nr:172
År:1971
Fra/Til side:203 - 204
And- i stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:329
År:2006
Fra/Til side:85 - 103
Fjellnamnet Børra
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:333
År:2007
Fra/Til side:193 - 204
Forne tufter og forn tale
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:337
År:2008
Fra/Til side:300 - 301
Kva er eigentleg eit sve?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:1 - 8
Nikknakk
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Språk
Bind nr:22
Utgivelse nr:334
År:2007
Fra/Til side:235 - 239
Tallause stadnamn ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
allment
Bind nr:22
Utgivelse nr:334
År:2007
Fra/Til side:235 - 239
Øyar, fjell og låglende med namn på -und
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:335
År:2007
Fra/Til side:253 - 262
Stadnamn på Har-
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:339
År:2008
Fra/Til side:358 - 364
Øyar,fjell og låglende med namn på -und
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:22
Utgivelse nr:336
År:2007
Fra/Til side:265 - 288
Frå Rå til Rolla
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:342
År:2009
Fra/Til side:33 - 37
Frå Hjarta til Gjertrud
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:347
År:2010
Fra/Til side:225 - 231
Villingsholmen og anna i same sjøen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:348
År:2011
Fra/Til side:256 - 259
Korgen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:282 - 283
Nynorskens «jentetap»
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Språk
Bind nr:23
Utgivelse nr:350
År:2011
Fra/Til side:311 - 323
Namneelementet «lur»
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:346
År:2010
Fra/Til side:181 - 191
Hveding, Johan: “Håløygsk Ordsamling”
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:159
År:1968
Fra/Til side:329 - 332
Islandsk - Norsk Ordbok
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:12
Utgivelse nr:160
År:1968
Fra/Til side:353 - 356
Kristjánsson, L.: Islenzikir sjávarhættir
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:242
År:1984
Fra/Til side:495 - 496
Norske ordsprog i ny utgåve
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:16
Utgivelse nr:237
År:1983
Fra/Til side:331 - 336
Norske stedsnavn / stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Bokmeldingar
Bind nr:14
Utgivelse nr:190
År:1976
Fra/Til side:299 - 303
Spåmenn, vismenn og liknande i vår stadnamnflora
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:450 - 457
Senja - ho strekker seg?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:357
År:2012
Fra/Til side:395 - 397
Det dunkle namneleddet Ring-
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:357
År:2012
Fra/Til side:398 - 412
Avløysa og Brokløysa
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:23
Utgivelse nr:357
År:2012
Fra/Til side:414 - 416
Kystkultur med språksensur?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Språk
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:461 - 466
Kystkultur med språksensur?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
allment
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:461 - 466
Litt om sæl og sel
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:360
År:2013
Fra/Til side:19 - 24
Lemen-spor frå hei til hav?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:361
År:2013
Fra/Til side:38 - 56
Lemen-spor frå hei til hav?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:362
År:2013
Fra/Til side:57 - 62
Mange uekte menn?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:362
År:2013
Fra/Til side:76 - 80
Øynamnet Løkta på Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:90 - 92
Ylfi frå fleire sider
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:118 - 120
Brulten og Eipholmen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:141 - 143
Frå Segelfors til Sigerfjord
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:167 - 182
Šuoššjohka, Šuoššjávri - og Sjusjøen?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:365
År:2014
Fra/Til side:183 - 184
Hovdasegl og andre segl
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:366
År:2014
Fra/Til side:193 - 207
Geita, Gjura eller kjerringa?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:367
År:2014
Fra/Til side:246 - 251
Geita, Gjura eller kjerringa?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:367
År:2014
Fra/Til side:246 - 251
Øynamnet Silda
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:369
År:2015
Fra/Til side:315 - 316
Når harpa blir herpa
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:336 - 338
Lagmannen i norsk namnelandskap
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
allment
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:346 - 353
Bygde- og kommunenamnet Hamarøy
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:354 - 357
Kveøya - men Kvæfjorden
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:357 - 359
Kryptert barnespråk ( kommentar Viser frå Beiarn)
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Viser
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:360 - 361
Øynamnet Silda - litt til
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:361 - 362
Kon(g)svika - kongeleg byrd eller kongeleg byll?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:372
År:2016
Fra/Til side:384 - 387
Vottvikane og vottesegnene
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:373
År:2016
Fra/Til side:407 - 415
Ved 150-årsjubileet for Hans Lind
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:24
Utgivelse nr:374
År:2016
Fra/Til side:417 - 420
Usikre minne om lagmannen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:374
År:2016
Fra/Til side:435 - 444
Femris - eit eineståande øynamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:376
År:2017
Fra/Til side:1 - 3
Fila og Vola
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:378
År:2017
Fra/Til side:99 - 100
Hestmona - Kassmona - Teksmona
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:379
År:2017
Fra/Til side:101 - 116
Sonnisthenn og andre namnegåter
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:379
År:2017
Fra/Til side:117 - 122
Funn frå karta til dei som
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:379
År:2017
Fra/Til side:123 - 130
Opnan i Kjelvik
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:379
År:2017
Fra/Til side:131 - 132
Landkom- eller Landkam-?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:380
År:2018
Fra/Til side:153 - 163
Marmelen
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Tru
Bind nr:25
Utgivelse nr:382
År:2018
Fra/Til side:234 - 236
Søkelys på Sag- og Mølnenamn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:243 - 250
Klo
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:267 - 268
Inspirerer i nord, irriterer i sør?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:384
År:2019
Fra/Til side:269 - 310
Gildeskål og andre
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Kjerke
Enkelte kjerker, alfabetisk
Bind nr:25
Utgivelse nr:385
År:2020
Fra/Til side:413 - 447
Bonden som aldri bonde var
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:386
År:2019
Fra/Til side:340 - 341
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:386
År:2019
Fra/Til side:342 - 344
frå tru til tru
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:386
År:2019
Fra/Til side:342 - 344
Inspirerer i nord, irriterer i sør
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
2) Særmerkte stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:387
År:2019
Fra/Til side:345 - 352
I fara til finnmarkingen bak
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Stadnamn
Bind nr:25
Utgivelse nr:388
År:2019
Fra/Til side:381 - 398