Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereNesheim, Asbjørn

Til rektor J. Qvigstads hundreårsdag
Forfatter/e Emne Bind
Nesheim, Asbjørn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:2 - 6
Litt om en gammel form for seljakt
Forfatter/e Emne Bind
Nesheim, Asbjørn
Fangst
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:140 - 141
Noen opptegneslser fra samisk kulturområde
Forfatter/e Emne Bind
Nesheim, Asbjørn
Samer og samiske emne
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:325 - 329