Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereNesheim, Asbjørn

Til rektor J. Qvigstads hundreårsdag
Forfatter/e Emne Bind
Nesheim, Asbjørn
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:2 - 6
Litt om en gammel form for seljakt
Forfatter/e Emne Bind
Nesheim, Asbjørn
Fangst
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:140 - 141
Noen opptegneslser fra samisk kulturområde
Forfatter/e Emne Bind
Nesheim, Asbjørn
Samer og samiske emne
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:325 - 329