Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereNielssen, Alf Ragnar

Ny viten om nordnorsk historie 1970-1984
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Alf J.
Nielssen, Alf Ragnar
Allmenn historie
Bind nr:16
Utgivelse nr:243
År:1984
Fra/Til side:497 - 498
Svartedauen i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:194
År:1977
Fra/Til side:504 - 514
Ny giv i gardshistorieskrivinga
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:200 - 203
Hansahandelens betydning for framveksten av fiskeværene i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Handel
Bind nr:19
Utgivelse nr:278
År:1993
Fra/Til side:79 - 89
Ny giv i gardshistorieskrivinga
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Seminar,kurs
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:200 - 203
Var dette ei bokmelding, Utskarpen? ( Om Ylfi mm)
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Bokmeldingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:121 - 124
Var dette ei bokmelding, Utskarpen? ( Om Ylfi mm)
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Bokmeldingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:121 - 124