Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereOlsrud, Leidulf

Ordsamlinga frå Grytøya
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:20
Utgivelse nr:296
År:1998
Fra/Til side:131 - 133
Hans M. Zahls jektejournaler (kommentar:XVII s 393)
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Reiser,
Bind nr:17
Utgivelse nr:254
År:1987
Fra/Til side:313 - 322
Eit riddareventyr om kjentfolk
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:23
Utgivelse nr:342
År:2009
Fra/Til side:38 - 42
Rorbua før 1850 - ein middelalderbustad, og litt om ord og gløymde nemningar
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Fiske
Lofotfiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:81 - 85
To skeidvågar i Troms
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:368
År:2015
Fra/Til side:278 - 281
Benedic domine...
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:251 - 253