Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereSvare, Reidar

Vefsn-bonden Lars Nilsson Herring (1788-1870)
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:265 - 273
Vefsn-bonden Lars Nilsson Herring (1788-1870)
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:335 - 344
Dagbøker og dagbokskrivarar i Rana. (Svar til XI s 460)
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Dagbøker
Bind nr:11
Utgivelse nr:148
År:1965
Fra/Til side:465 - 466
Emtyret. Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Eventyr
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:190 - 198
Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Eventyr
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:228 - 232
Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Eventyr
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:256 - 261
Emtyret. Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Eventyr
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:190 - 198
Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Eventyr
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:228 - 232
Oppskrifter utur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Eventyr
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:256 - 261
Munnheld
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:68 - 69
Rim og reglar
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:492 - 495
Røsvatn. Ei segn og somt anna
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:142 - 144
På vitjing i Vefsn. Minne om mange merkelege ting
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:147
År:1965
Fra/Til side:393 - 405
Spøyk. Oppteikningar frå Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:45 - 49
Skattar og skattegraving. Oppteikningar frå Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:448 - 451
Segner tur Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:352 - 354
Blodstemming. Gammal overtru - eller ting vi må tru på?
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:237 - 245
Feigd. Oppteikningar frå Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:420 - 424
Bønebrev frå heimbrentkokar i Grønnfjelldalen.
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Rettssaker o.l
Bind nr:12
Utgivelse nr:153
År:1966
Fra/Til side:130 - 131
Nordnorske ordformer
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Språk
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:44 - 44
Hólar og Bøar. Var det namnet på to av opphavsgardane i v.
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:20 - 23
Landbruksskulen i Vefsn. Litt om namnet Honggarden
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:175 - 176
Skansviser - smedviser. Trekk frå visetradisjon i Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Viser
Einskilde viser
Bind nr:13
Utgivelse nr:166
År:1970
Fra/Til side:9 - 14
Fredrik Stang, 1808 - 1856
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Hestman, Johannes
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:378 - 380