Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereTjelmeland, Hallvard

Den seinmoderne byen mellom rurbanisering og globaisering. Eksemplet Tromsø.
Forfatter/e Emne Bind
Tjelmeland, Hallvard
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:306
År:2000
Fra/Til side:337 - 347
Den nordlege syntesebyggjaren
Forfatter/e Emne Bind
Tjelmeland, Hallvard
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:375
År:2016
Fra/Til side:456 - 459