Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereVorren, Ørnulv

Arnt Bakke in memoriam
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Vorren, Ørnulv
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:14
Utgivelse nr:188
År:1975
Fra/Til side:273 - 275
Samisk bosetting på Nordkalotten, arealdisponering og ressursutnytting i historisk-økologisk belysning
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:15
Utgivelse nr:204
År:1979
Fra/Til side:233 - 263
Samene og de øvrige. Miljøets press på samene og derav følgende holdninger utad
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:12
Utgivelse nr:157
År:1967
Fra/Til side:206 - 216
Reinnomadismen.- En kulturform i oppløsning?
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:474 - 478
“Om Lappland och Lapparne” av Gustav von Dübens
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:354 - 359
Samer og reindrift i Alaska
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:14
Utgivelse nr:195
År:1977
Fra/Til side:517 - 522
Med samer på ski over Grønland. Eit 100-årsminne
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:1988
Fra/Til side:421 - 425
Retting og tillegg (til s 421...)
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:466 - 466
Noe om offerplasser, typer og funksjon
Forfatter/e Emne Bind
Vorren, Ørnulv
Samer og samiske emne
Bind nr:18
Utgivelse nr:263
År:1989
Fra/Til side:79 - 94