Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereOlsen, Andreas

Når lærte almuen i Trondenes sogn å lese ?
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Bind nr:22
Utgivelse nr:338
År:2008
Fra/Til side:313 - 331
Allmueskolen i Trondenes sogn i tidsrommet 1776 til 1860
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:23
Utgivelse nr:344
År:2009
Fra/Til side:93 - 119
Allmueskolen i Trondenes sogn i tidsrommet 1776 til 1860 (del 2)
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:23
Utgivelse nr:9
År:2010
Fra/Til side:125 - 147
Skolemestre i Trondenes sogn 1776-1860
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:23
Utgivelse nr:346
År:2010
Fra/Til side:192 - 202
Når lærte allmuen i prostiene fra Salten til Senja å lese?
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:287 - 292
Det første organiserte offentlige tiltak i kampen mot sykdom i den nordlige landsdel
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Helse, medisin
Bind nr:23
Utgivelse nr:351
År:2011
Fra/Til side:329 - 356
Vilhelm Mauritz Thomæsøns beskrivelse iav folk og forhold i Senja i form av svar på en rekke spørsmål som amtmann Peder Holm i Nordlandene hadde stilt 1769
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Håløygminne, Hålogaland Historielag
Om skriftet
Bind nr:25
Utgivelse nr:384
År:2019
Fra/Til side:310 - 312
vilhelm Mauritz Thomæsøns beskrivelse av folk og forhold i Senja i form av svar på en rekke spørsmål somamtmann Pedeer Holm i Nordlandene hadde stilt. Skriftet er fra 1769
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:387
År:2019
Fra/Til side:353 - 372